Sú anglické reklamy v Rádiu RTI legálne?

Licenčná rada bude na dnešnom zasadnutí riešiť ďalší možný precedens. Hoci má popradské Rádio RTI v slovenskej licencii povolené viacjazyčné vysielanie, niektoré časti jeho programu, napríklad reklamy v angličtine, môžu odporovať Zákonu o štátnom jazyku.– Popradské Rádio RTI vo víre paragrafov –
* Vysielanie anglických reklám v Rádiu RTI môže byť v rozpore so Zákonom o štátnom jazyku. Ak si vypočujete niektorý zahraničný inzerát, mal by sa k nemu objaviť aj slovenský ekvivalent. Rádio RTI však vysiela iba náhradný oznam o tom, že ste počúvali anglickú reklamu niektorého z partnerov stanice.Radio RTI Licenčná rada bude na dnešnom zasadnutí riešiť ďalší zaujímavý problém, ktorý sa môže stať precedensom. Už pred niekoľkými týždňami otvorila správne konanie týkajúce sa sťažnosti na vysielanie cudzojazyčných reklám v programe popradského Rádia RTI. Hoci má toto rádio povolené viacjazyčné vysielanie, niektoré časti programu môžu odporovať Zákonu o štátnom jazyku.Praktická stránka jazykového zákonaZákon o vysielaní a retransmisii, ktorým sa riadia všetky elektronické médiá s licenciou vydanou na Slovensku, špecifikuje v paragrafe 16 základné povinnosti vysielateľa, medzi ktoré patrí aj povinnosť “zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín v súlade s osobitnými predpismi.Súvisiaci Zákon o štátnom jazyku z roku 1995, je v paragrafe 5, odsekoch 4 a 5, ešte konkrétnejší. Hovorí napríklad o tom, že prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania, hlásatelia, moderátori a redaktori sú povinní používať vo vysielaní štátny jazyk. “Vysielanie regionálnych alebo lokálnych televíznych staníc, rozhlasových staníc a rozhlasových zariadení sa zásadne uskutočňuje v štátnom jazyku. Iné jazyky sa smú používať pred odvysielaním a po odvysielaní danej relácie v štátnom jazyku,” upresňuje jazykový zákon.Problém pre cudzojazyčných vysielateľovVysielanie anglických reklám v rádiu RTI nespĺňa túto požiadavku. Ak si vypočujete niektorý zahraničný inzerát, slovenský ekvivalent sa v éteri neobjaví. Nahradí ho len oznam o tom, že ste počúvali anglickú reklamu niektorého z partnerov stanice. “Problémom v prípade rádia RTI je, že Zákon o vysielaní a retransmisii odkazuje na ustanovenia jazykového zákona. V tomto môžu mať cudzojazyční vysielatelia s licenciou vydanou na Slovensku problém,” potvrdzuje riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš.K tomuto prípadu podľa neho neexistuje jasný precedens. “Nedávno sme riešili zdanlivo podobnú sťažnosť na vysielanie maďarských reklám v programe televíznej stanice Hallmark. Táto stanica však nemá licenciu vydanú na Slovensku, a tak pre ňu platia mierne odlišné pravidlá, keďže diváci ju prijímajú len prostredníctvom retransmisie,” dodáva Kukliš.Rada reguluje iba slovenské licencieLicenčná rada môže podľa neho regulovať len vysielateľov so slovenskou licenciou. Pri retransmisii kontroluje iba fakt, či má jej prevádzkovateľ riadny súhlas na šírenie všetkých programov, ktoré prenáša.Jednu z možností riešenia ponúka program bratislavského Rádia SiTy. To tiež prináša informácie vo viacerých jazykoch v rámci krátkeho bloku správ International headlines. Každá informácia, ktorá odznie v cudzom jazyku, je však predtým prezentovaná aj v slovenčine, v rámci bežných správ.Jediným jazykom, ktorý nemusí byť tlmočený, je čeština. Podľa Zákona o používaní jazykov menšín z roku 1999 totiž platí, “že používanie českého jazyka v úradnom styku spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti so štátnym jazykom.

Juraj Koiš | další články autora 23.01 08:05

  • Anonym hovorí:

    ako sa vola ta pekna moderatorka…s takymi ciernymi vlasmy???????

  • mc hovorí:

    ako je jazykový zákon len doplácame, u nás potom nedostane licenciu žiadny zahraniční vysielateľ a preto za ňu ani nezaplatí polatok. Zato napr. v Prahe si licenciu vybavuje kdekto od Tirolákov až po Bulharov a peniažky platia tam … :-(

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků