RTI: Prispôsobíme sa jazykovému zákonu

Ako sme nedávno informovali, popradské Rádio RTI, ale aj cudzojazyční vysielatelia s licenciou na Slovensku, môžu mať problém s ustanoveniami Zákona o štátnom jazyku, ktorý vyžaduje, aby elektronické médiá vysielali svoj obsah výhradne v slovenčine.– Prípustná len slovenčina s češtinou –
* Ako sme nedávno informovali, popradské Rádio RTI, ale aj ďalší potenciálni zahraniční vysielatelia s licenciou na Slovensku, môžu mať problém s ustanoveniami Zákona o štátnom jazyku, ktorý vyžaduje, aby elektronické médiá vysielali svoj obsah výhradne v slovenčine, alebo v češtine. Každá informácia, ktorá odznie v inom jazyku, musí byť spomenutá aj po slovensky.RTI Licenčná rada minulý týždeň uzavrela správne konanie s popradským rádiom RTI, kde mu udelila sankciu – upozornenie na porušenie zákona, za odvysielanie dvoch reklamných spotov v poľskom a maďarskom jazyku. Hoci sa rádio dopustilo tohto priestupku ešte v júni minulého roka, rozhodnutie ohľadom sankcie padlo až v týchto dňoch. Hoci upozornenie na porušenie zákona je najmiernejšia forma sankcie, vedenie rádia musí zvážiť, akým spôsobom bude ďalej vysielať svoj program na Slovensku. RTI má síce udelenú viacjazyčnú licenciu, ale aj na ňu sa vzťahujú ustanovenia jazykového zákona o prednosti slovenčiny.Vysielatelia, ktorí sú držiteľmi slovenskej licencie, musia dodržiavať všetky legislatívne ustanovenia. Zákon o vysielaní a retransmisii v paragrafe 16, písmene g) hovorí, že vysielateľ je povinný zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín v súlade s osobitnými predpismi. Osobitným predpisom je v tomto prípade Zákon o štátnom jazyku, podľa ktorého sa vysielanie uskutočňuje v štátnom jazyku. Iné jazyky sa smú používať pred odvysielaním a po odvysielaní danej relácie v štátnom jazyku,” potvrdil Radiowebu riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. Ako dodal, Rada ako regulačný orgán nemá možnosť prehliadať zákonné podmienky pre vysielateľov, ani nemôže tolerovať ich nedodržiavanie. “Ak sa nezmení Zákon o štátnom jazyku, budeme naďalej musieť vyžadovať plnenie týchto podmienok.Rádio RTI oddeľuje slovenské a zahraničné vysielanieO stanovisko sme požiadali aj riaditeľa Rádia RTI Erica Wiltshera. Ten nám potvrdil, že komunikácia medzi vysielateľom a Radou už prebehla, a rádio sa tejto situácii prispôsobí. “Už pred časom sme dostali vyjadrenie Rady k tejto veci a odpovedali sme, že sme urobili opatrenia, aby sa podobná situácia už neopakovala,” povedal Wiltsher. Program Rádia RTI sa šíri prostredníctvom viacerých prostriedkov, FM vysielače na východnom Slovensku sú len jedným z nich.Šírime náš program aj cez internet a na satelite a dôsledne oddeľujeme obsah, ktorý vysielame pre poslucháčov na Slovensku a v zahraničí. Pri každej cudzojazyčnej reklame vysielanej na Slovensku pridávame aj jej obsahový súhrn v slovenčine. Ak by však regulačný orgán trval na čisto slovenskom vysielaní, nemáme problém sa tomu prispôsobiť. Poslucháči, ktorí by chceli počuť aj anglickú časť vysielania, by nás potom museli prijímať z iných zdrojov,” dodáva Wiltsher.Prísne ustanovenia pre domácich vysielateľovJediný súkromný cudzojazyčný vysielateľ v rozhlasovom éteri tak svoje peripetie s jazykovým zákonom vyriešil. Faktom však zostáva, že predmetné ustanovenia môžu odradiť iných nadnárodných vysielateľov, aby svoje programy šírili cez licencie udelené na Slovensku.Ako už zaznelo v diskusii pod iným článkom, napríklad v Česku majú licenciu viaceré satelitné a káblové programy, ktoré vysielajú pre iné krajiny. Príjem z poplatkov za licencie však získava Česká republika. Slovenská právna úprava však fakticky znemožňuje, aby sa cez naše licencie vysielali programy pre iné krajiny – museli by byť pretlmočené do slovenčiny alebo češtiny.

Juraj Koiš | další články autora 31.01 12:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků