Rozhlasové vysielanie v Indii II.

V druhej časti o rozhlasovom vysielaní v Indii sa venujeme obdobiu po získaní nezávislosti Indie. Pohľad na pokračovanie pôsobenia All India Radio, prvý historický prenos v rozdelených častiach krajiny ako aj na prvé televízne služby v Indii.– Vysielanie v Indii –
* Tento článok nadväzuje na prvý diel o rozhlasovom vysielaní v Indii, ktorý sme vydali minulý týždeň. Ďakujeme za pozitívne ohlasy.Info OBDOBIE PO ZÍSKANÍ NEZÁVISLOSTI INDIE

Mr. Fielden mal úspech pri človeku s menom Ahmed Shah Bokhari, ktorý zostal generálnym riaditeľom aj počas druhej svetovej vojny a rozdelení krajiny. Keď bolo 24. októbra 1941 zriadené Ministerstvo informácií, ALL INDIA RADIO sa stalo jeho súčasťou. AIR bolo premiestnené do nového vysielacieho sídla – Broadcasting House na Parliament Street vo februári 1943. Dňa 3. júna 1947, zástupca kráľa Lord Louis Mountbatten, Jawaharlal Nehru a Mohammed Ali Jinnah, urobili svoje prvé historické vysielanie v rozdelených častiach Indie.Prenos sa uskutočnil o polnoci zo 14. na 15. augusta 1947, vysielanie bolo naživo a Jawaharlal Nehru´s predniesol povestné “Osudové stretnutie – Tryst with destiny”, ktoré počuli všetci obyvatelia v krajine. Nahrávka je uchovaná v archívoch ALL INDIA RADIO. Keď boli v roku 1950 kráľovské štáty pričlenené k Indii, nízko výkonové rozhlasové stanice boli obsadené pracovníkmi AIR a stali sa navzájom poprepájané. Prípravné školiace stredisko bolo vytvorené 19. júla 1948 Dr. Narayana Menon, ktorý sa stal jeho prvým riaditeľom. Zástupca riaditeľa (a neskôr riaditeľ) zriadil 15. septembra 1948 zahraničnú službu, ktorá bola oddelená od známej Centrálnej spravodajskej organizácie (teraz News Services Division). Od roku 1950 AIR mala vysielanie v 11 jazykoch. Od prijatia ústavy v Indii, teda 26. januára 1950, celé vysielanie, včetne pôšt, telegrafov, telefónov a rozhlasu, bolo zahrnuté do jednotného zoznamu. Dňa 20. júla 1952, vošiel do éteru prvý National Programme of Music. V októbri toho istého roku bol zriadený Národný orchester AIR pod vedením vynikajúceho hudobníka Pandit Ravi Shankar. Preslávený huslista T. K. Jairamalyer sa neskôr stal v orchestri druhým dirigentom. V apríli 1953 bolo začaté vysielanie National Programme of talks v angličtine a v októbri 1955 začalo vysielať prvé RADIO SANGEET SAMMELAN.India Najväčší rozmach vysielania indickej hudby v rozhlase trval len niekoľko rokov, teda v čase, kedy bol Dr. B. V. Keskar ministrom informácií a vysielania (v rokoch 1952-61). Bol neuveriteľne zanietený do klasickej hudby Hindustani a podnikol viacero krokov na vytvorenie kvalitného a širokého priestoru a podpory tejto hudobnej kategórie. Keskar nebol spokojný s lacnými filmovými pesničkami pochybnej kvality uvádzanými AIR a čoskoro sa po uchopení vedenia rozhodol, že postupne budú tieto filmové pesničky úplne vyradené. Drastické obmedzenia pri hraní a vysielaní filmových pesničiek vytvorilo situáciu, ktorú však ministerstvo vôbec nečakalo. Poslucháči sa začali obracať na Radio Ceylon (teraz Radio Sri Lanka), ktoré stupňovalo hranosť a vysielanie takýchto pesničiek. Jej komerčná služba začala byť atraktívna aj pre spotrebiteľskú inzerciu na tovary v Indii.Aby sa situácia dostala pod kontrolu, niekoľko predchádzajúcich krokov a opatrení vlády bolo poopravených a stiahnutých a vo februári 1955 bolo rozhodnuté uvoľniť obmedzujúce opatrenia na vysielanie žiadaných filmových pesničiek v rozhlasových staniciach AIR vo väčšom rozsahu. Dňa 3. októbra 1957 bol v celej Indii zavedený známy a obľúbený program s názvom VIVIDH BHARTI. Skladal sa prevažne z filmových piesní. Vytvorenie tohto nového kanálu malo vážne následky na všeobecných a obyčajných poslucháčov rozhlasových staníc AIR. Títo neboli schopní prijať dostatok iných názorov a jednostranne orientovanú programovú skladbu. Ako darček VIVIDH BHARTI uviedol do prevádzky 36 komerčných rozhlasových staníc v celej krajine na stredných a krátkych vlnách a v pásme FM. RADIO SANGEET SAMMELAN spustilo vysielanie v roku 1955. Koncerty a pozývanie obecenstva sa stalo žiadaným v celej krajine. Viac ako 50 popredných umelcov sa zúčastňovalo na koncertoch vo väčších rozhlasových staniciach pred živým obecenstvom. Tieto nahrávky boli potom vysielané dookola určité obdobie, napríklad v októbri a novembri až do decembra.AKASHVANI vyrobil nahrávku vybratého chválospevu od “Sama Veda” a “Rig Vega” v roku 1955. Myšlienka uchovania tohto starodávneho ústneho umenia pred úplným zánikom, bola súčasť kultúrnej renesancie v 50-tych rokoch. Pozývanie literátov, muzikológov, hudobníkov, spisovateľov, básnikov a hercov malo hlboký význam a vplyv na výrobu programov.India Prvá verejná TV služba BBC zahájila vysielanie v roku 1936 a pokračovala v roku 1946, po viac ako 6 ročnom prerušení počas druhej svetovej vojny (1939-45). V Indii začalo TV vysielanie 15. septembra 1959 v malom štúdiu na piatom poschodí budovy AKASHVANI BHAVAN. Dr. Rajendra Prasad, vtedajší prezident Indie zaviedol vysielanie pod názvom “DOORDARSHAN” v jazyku Hindi. Napriek tomu, že štúdio bolo zle vybavené a personálne neobsadené, mladí priekopníci preukázali mnoho iniciatívy. Pri prehliadke Dňa republiky a ceremoniálu vztyčovania zástavy počas Dňa nezávislosti v roku 1960, televízne vysielanie išlo naživo. Dňa 4. decembra 1964, indická vláda, pod vedením jej predsedu Ashok K. Chanda, pripravila výbor pre vysielanie a informačné médiá. Ten o výsledku svojej činnosti podal správu 18. apríla 1966. Výbor odporučil, mimo iných vecí, vytvorenie dvoch nezávislých spoločností pre rádio a televíziu. Zatiaľ čo toto odporúčanie nebolo prijateľné, odporúčanie na zavedenie obchodného vysielania bolo akceptované. V roku 1967 bola vytvorená reťaz staníc VIVIDH BHARTI v Bombay – Pune – Nagpur. V roku 1969 bol zavedený kanál pre mladých s názvom YUV VANI. V januári 1976 bolo zriadené nové televízne centrum a od 1. apríla toho istého roku bola televízia formálne oddelená od ALL INDIA RADIO.Prvé FM vysielanie bolo zahájené 23. júla 1977 v Madras (Chennai). FM vysielače boli taktiež zriadené v Kalkate a Bombay počas rokov 1979-80. Tieto FM vysielania už priniesli kvalitu vo zvuku, aj keď neboli vytvárané na hi-fi zariadeniach. Počas obdobia studenej vojny mnoho staníc zo zahraničia začalo vysielať programy pre svojich poslucháčov v Indii. Voice of America a Radio Moscow si vytvárali svoje argumenty a škodlivé pohľady do budúcna. BBC tiež rozširovala rôzne nálady medzi obyvateľstvom najmä na vidieku. Rádio Australia bolo počuteľné v nerušenej kvalite v celej Indii a Rádio Deutsche Welle začalo vysielanie v jazyku Hindi z Nemecka. Okrem toho, viac ako dve desaťročia, Radio Ceylon držalo v “zajatí” indických poslucháčov.Dňa 15. augusta 1993 boli na FM kanáloch zavedené časové vsuvky. Zavedenie časových vsuviek v súkromných médiách bolo niekoľko rokov problémom, avšak na FM kanáloch v mestách sa táto aktivita stala obľúbenou. Postupom času sa aj televízie stávali pevným informačným a zábavným médiom, pričom si začali vymieňať miesta s rádiami v obývacích izbách. Príchod káblovej televízie a satelitných antén zaznamenal najväčší rozmach medzi divákmi. Obyvatelia majú teraz bližšie k televízii. Rádio však zostáva obľúbenejším médiom na vidieku. Ale nová kapitola sa začína v udeľovaní licencií na FM frekvenciie pre súkromné spoločnosti. Programová skladba je viac orientovaná na želania poslucháčov. Internet priniesol nový druh služby a AIR spustilo on-line informačnú službu na internete spolu s audio službou.V roku 1997 Digital Audio Broadcasting uviedlo v Delhi nový experiment. Pred nedávnom bol spustený formát vysielania prostredníctvom Worldspace. Jedná sa o digitálnu satelitnú službu s voliteľnými kanálmi ponúkajúcimi hudbu a informácie. Služba je dostupná zo satelitu AsianStar, pokrývajúci celú Indiu. V roku 2003 bola zavedená služba Direct-To-Home (DTH), prevažne s televíznym vysielaním vo zvukovej kvalite Hi-Fi. Spoločnosť ALL INDIA RADIO má plné archívy nahrávok veľkého významu a hodnoty. Tie obsahujú nahrávky s dielami veľkých umelcov minulých rokov, významné prejavy štátnikov, rozhovory, piesne. Nahrávky sú vydávané aj na LP, magnetofónových páskach a CD. Nedávno – v roku 2003 AIR vydala majstrovské dielo od umelcov Pt. Omkar Nath Thakur a D. V. Palustar na magnetofónových páskach a predávajú sa priamo v rozhlasových staniciach.Dnes je v Indii rádio objavované ako nové a zaujímavé médium. Čím ďalej, tým viac je mnoho automobilov vybavovaných rádiami. Nebolo to však tak dávno, čo boli ľudia pripravení dať zbohom rádiu. Ale s novými zmenami a ďalším vývojom, rádio pokračuje ďalej ako súčasť nášho života.

Stanislav Kán | další články autora 18.11 11:55

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků