Rozhlasové vysielanie na Srí Lanke

Trvalé vysielanie bolo zahájené v septembri 1981 a bolo určené prevažne anglickým poslucháčom. Toto vysielanie sa stalo obľúbené najmä v mestách. V súčasnosti sú v pásme FM vysielané programy v troch jazykoch a signálom je pokrytý celý ostrov.– Vysielanie na Srí Lanke –
* Trvalé vysielanie bolo na tomto ostrove zahájené v septembri 1981 a bolo určené prevažne anglickým poslucháčom. Toto vysielanie sa stalo obľúbené najmä v mestách.
V súčasnosti sú v pásme FM vysielané programy v troch jazykoch – anglicky, tamilsky a
jazyku sinhala. Signálom je pokrytý celý ostrov.InfoSri Lanka /predtým Ceylon/ zaviedla ako prvá britská kolónia svoje rozhlasové vysielanie
niekoľko rokov po jeho zavedení v Európe.
Na podnet BBC bol na Cejlone ustanovený výbor na prípravu vysielania. Dňa 21. júla 1923 sem pricestoval Mr. Edward Harper, hlavný inžinier a telegrafista BBC. Pán Harper
so sebou priniesol aj plány a myšlienky o začatí rádiového vysielania. Jeho úsilie a snaha bola podporovaná britskou spoločnosťou a niekoľkými miestnymi nadšencami. Harper bol
so svojim prístrojovým vybavením stredobodom neustáleho záujmu a spolu s nadšencami vytvoril spolok – Ceylónsky rozhlasový klub.

Výbor na prípravu vysielania však odporučil, aby existujúci spolok bol premenovaný na rozhlasovú spoločnosť Colombo a pričom netrpezlivo očakával začiatok vysielania. Pán Harper svojim postavením hlavného inžiniera a skúsenosťami bol obrovským prínosom pri zavádzaní tohoto nového fenoménu. Prvé pokusné vysielanie bolo 22. februára 1924. Celý proces z otvárania bol vysielaný, čím sa začala tvoriť nová história Cejlónu /Sri Lanky/. Presne štyri mesiace po prvom pokusnom
vysielaní, teda v júni 1924 bola celá rozhlasová spoločnosť uvedená do prevádzky Britským guvernérom – Sirom Williamom Henrym Manningom. Sir Manning túto skutočnosť následne predniesol členom Ceylónskej technickej spoločnosti na ich výročnom zasadnutí. Mr. Edward Harper sa tak stal známou osobnosťou v oblasti rozhlasového vysielania na Ceylóne. Táto udalosť je veľmi významná a Cejlón je označovaný ako prvá krajina v južnej Ázii, ktorá mala rozhlasové vysielanie.

Začiatky vysielania

Od skutočného rozhlasového vysielania bol však v jeho počiatkoch rozdiel. Od 27. júna 1924 bolo vysielanie charakterizované len prenosom hudby a to tak, že ku jednoduchému gramofónu bol postavený mikrofón a tak sa vysielalo. Improvizované štúdio a vysielač bol
v jednej malej miestnosti v budove Centrálnej pošty v Colombe. Vysielač mal výkon 0,5 kW. Verejnosť bola informovaná, že sa jedná len o dočasné vysielanie s obmedzenými možnosťami, vysielanie je experimentálne a poruchové. Od 1. júla 1924 bolo vysielanie
pravidelnejšie. Vysielalo sa približne trikrát do týždňa, všetko však záviselo od toho, či bol
k dispozícií materiál a podklady na vysielanie a dostatok hudobných nosičov. Pravidelne
sa však odvysielali správy, časový signál a predpoveď počasia. Guvernér Ceylonu Sir
Hugh Clifford dňa 16. decembra 1925 otvoril úplne nové vysielace štúdio s vysielačom o
výkone 1 kW. Teda až od tohoto dátumu sa datuje začatie pravidelného vysielania.
Začalo sa popoludní a prvý vysielaný program obsahoval prehľad správ. Podvečer pozostával
z hudobného programu, piesní a klavírneho sóla, hry na bendžo a husle. Nové hudobné
štúdio, ktoré bolo otvorené práve 16. 12. 1925, dokázalo veľké zdokonalenie techniky a
odrušenie hluku z ulice.

Po druhej svetovej vojne sa ukázala potreba trvalého vysielania. Na prelome rokov
1947-48 bolo prvýkrát zahájené duálne vysielanie na krátkych a stredných vlnách. Na
krátkych vlnách – 61,2 m bolo vysielanie v anglickom jazyku a v pásme stredných vĺn -
428,6 m vysielanie v jazyku Sinhala a Tamil. Smelý plán na výstavbu ôsmych štúdií
v Torringtone sa však stretol s množstvom problémov. Po vojne bol nedostatok materiálu a
financií na ich výstavbu, ale aj napriek tomu bola stavba dokončená v septembri 1949. Od
1. októbra 1949 sa rozhlasové vysielanie dostalo pod kontrolu vlády a rozhlasová stanica
bola pomenovaná ako Radio Ceylon. Úradník z BBC John Lampsom stál v jeho čele. Dňa
5. januára 1967 sa Radio Ceylon stalo verejnou spoločnosťou. Odstupujúci šéf spoločnosti
Dudley Senanayake, ktorý sa stal ministerským predsedom, pri svojom odchode menoval
Mr. Neville Jayaweera ako prezidenta spoločnosti Ceylon Broadcasting Corporation.
PolohaCBC zmenila názov na Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC) po premenovaní
Ceylonu na Republic of Sri Lanka.
V roku 1978 sa pod vedením Mr. Rukmin Wijemanne uskutočnili prvé pokusy
stereofónneho vysielania v pásme FM. Keďže projekty a pokusy v tomto pásme boli
úspešné, postupne sa vysielacie štúdia prebudovávali na stereoštúdiá a prechádzalo sa na
tento spôsob vysielania. Trvalé vysielanie bolo zahájené v septembri 1981 a bolo určené
prevažne anglickým poslucháčom. Toto vysielanie sa stalo obľúbené najmä v mestách.
V súčasnosti sú v pásme FM vysielané programy v troch jazykoch – anglicky, tamilsky a
jazyku sinhala. Signálom je pokrytý celý ostrov. Adresa vysielacej spoločnosti je – Sri
Lanka Broadcasting Corporation, P.O.Box.574, Torrigton Square, Colombo 7, Sri Lanka.
Generálnym riaditeľom je Mr. Nimal Lakshapathiarachchi.Poloha


Stanislav Kán | další články autora 04.11 01:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků