Rock Jam rádio: Chceme byť unikátni

‘Zatiaľ je našou prioritou internet a tiež mobilní operátori. Plánujeme však aj vysielanie prostredníctvom satelitu a káblových rozvodov,’ hovorí manažérka projektu Rock Jam rádio Magdaléna Magdová. Nová stanica začne vysielať v marci. Hudobný formát by mal byť prispôsobený potrebám mladej generácie.V priebehu marca by sa malo na slovenskom internete objaviť moderované Rock Jam radio. Projekt určený pre Slovensko, Česko a Maďarsko pripravuje spoločnosť Intersonic špecializovaná najmä na distribúciu zahraničných filmov na tieto trhy. Ďalšie podrobnosti o novom rádiu nám v rozhovore prezradila manažérka projektu Magdaléna Magdová.


 • Kedy ste začali uvažovať nad založením internetového rádia?

  “Myšlienka založiť rockové rádio sa zrodila minulý rok. Súvisela so súčasnou absenciou rockového rádia na slovenskom rozhlasovom trhu.”


 • Je takéto médium pre vás dostatočným nástrojom na prezentáciu?

  “Rock Jam radio je jednou z obchodných aktivít Intersonicu, ktorý ako distribučná spoločnosť zastrešuje celý projekt. Internet je len jedným zo spôsobov prezentácie. Záujem zaradiť naše rádio do svojej ponuky prejavili už aj mobilní operátori. Plánujeme sa prezentovať aj prostredníctvom káblových rozvodov a satelitu.”


 • Prečo ste si za svoj hudobný formát vybrali práve rock a alternatívne žánre, ktoré sú – zvlášť na internete – pomerne ľahko prístupné aj na iných staniciach?

  “V našom prípade nepôjde o rock v tradičnom význame slova. Našim hudobným formátom bude tvorba súčasných rockových interpretov, a to najmä zahraničných. Nebudeme profilovaní ako internetový player, ale ako rádio, ktoré má svoju filozofiu, formát, jingle, moderátorov, reklamu a všetko ostatné, čo je súčasťou rozhlasovej stanice.”


 • Čím sa chcete odlíšiť od doterajších rockových rádií, ktoré vysielajú cez internet?

  “Naším formátom bude moderný rock. Samozrejme, budeme hrať aj rockovú klasiku, ale len v rámci tematických celkov, nebudeme miešať dokopy staré a nové veci. Hudobný formát je prispôsobený mladému publiku. Inovácia v porovnaní s konkurenciou spočíva aj v tom, že prehrávač rádia bude umiestnený na webstránke, ktorej súčasťou bude aj online časopis, obsahovo korešpondujúci s rádiom. RockJam magazine sa po tematickej stránke zameriava na hudbu, filmy, televíziu, lifestyle, módu, cestovanie, štúdium… Jednoducho je prispôsobený potrebám súčasnej mladej generácie, ktorej navyše dáva priestor na sebarealizáciu vo forme prezentácie vlastnej tvorby (krátkych videí, zvukových nahrávok, poézie, prózy). Dopisovatelia môžu u nás publikovať aj svoje blogy. Odlišujeme sa okrem iného aj tým, že perspektívu hľadáme vo všetkých moderných technológiách šírenia vysielania, nielen v internete.”


 • Poslucháči na internete však môžu počúvať aj viaceré terestriálne rockové rádiá, napríklad z Česka…

  “Exkluzivita nášho rádia spočíva v tom, že bude vysielať online v troch krajinách súčasne, a to v rovnakom formáte. Online softvér umožní externým spíkrom vysielanie z ktoréhokoľvek miesta v uvedených krajinách. Výnimočnosť spočíva aj v spomínanom hudobnom formáte a v spôsobe šírenia.”


 • Aká bude náplň moderovaného vysielania? Môžete spomenúť konkrétne rubriky alebo blokové relácie, ktoré budú pre vaše rádio špecifické?

  “Obsah vysielania bude prirodzene korešpondovať nielen s našim formátom a cieľovou skupinou, ale aj so spomínaným obsahom webstránky. Nakoľko naši spíkri však už pôsobili v rozhlasovom éteri, nechávame im pomerne veľký priestor pre kreativitu. Programová štruktúra je zatiaľ vo vývojovom štádiu, avšak už teraz je isté, že na začiatku bude naším hlavným zámerom predstavenie nášho hudobného formátu, a teda aj interpretov, ktorých budeme hrať. Súčasťou vysielania budú aj kultúrne tipy a spravodajstvo, z ktorého však zásadne vylučujeme šport, politiku a tiež všetky vážne spoločenské témy. Spravodajstvo budú tvoriť informácie z oblasti šoubiznisu, filmu a hudby.”


 • Plánujete niektoré bloky vysielať aj naživo, alebo bude vysielanie odbavované zo záznamu?

  “V prvej etape pôjde o vopred nahrané a zmixované vstupy, neskôr však plánujeme vysielať aj naživo.”


 • Plánujete vytvoriť sieť spolupracovníkov, ktorí budú pôsobiť v mieste trvalého bydliska. Ako chcete docieliť, aby sa takéto improvizované riešenie neprejavilo negatívne na kvalite?

  “Naši externí spolupracovníci, teda moderátori sú dostatočne fundovaní na to, aby ich prejav nevplýval negatívne na kvalitu vysielania. Druhá časť teamu zložená z ľudí s potrebnými skúsenosťami sídli v bratislavskej centrále. Vysielanie bude dostatočne ošetrené aj po technickej stránke.”


 • Môžete prezradiť ľudí, ktorí sa u Vás objavia? Pôjde aj o známe mená z mediálnej brandže, alebo chcete vsadiť na nových, zatiaľ neznámych, spíkrov?

  “Konkrétne mená zverejníme až po oficiálnom štarte rádia. Zatiaľ môžeme prezradiť len toľko, že ide o moderátorov s praxou vo svojom obore.”


 • Aká je ďalšia perspektíva Rock Jam rádia? Plánujete vysielať len na internete, alebo je vo výhľade aj satelitné vysielanie či šírenie prostredníctvom káblových rozvodov?

  “Zatiaľ je prioritou internet a tiež mobilní operátori. Plánujeme však aj vysielanie prostredníctvom satelitu a káblových rozvodov.”


 • V akých zvukových formátoch budete vysielať?

  “Pôjde o mp3 streaming. Plánujeme vysielať v troch druhoch kvality.”
 • Juraj Koiš | další články autora 19.02 09:55

  , RSS pro komentáře k tomuto článku

  Pridaj komentár


  Související články


  Další články z kategorie Radio Všeobecné

  Více článků