Rada predurčila výmenu frekvencií Lumenu a SRo2

Spôsob, akým nastane výmena frekvencií je zaujímavý a zatiaľ ojedinelý. Rada svojim rozhodnutím z 26. augusta už fakticky predurčila ďalší vývoj a prípadných nových záujemcov postavila do úlohy štatistov.Ako sme vás pred časom informovali, Slovenský rozhlas a Rádio Lumen nedávno požiadali licenčnú radu o vzájomnu výmenu frekvencií v Trenčíne. Obe rádiá vysielajú z rovnakej kóty ale s rozdielnym výkonom. Podľa dostupných informácií by si mal z hľadiska výkonu polepšiť verejnoprávny okruh SRo 2 – Devín, pričom súkromnému rádiu Lumen postačí na pokrytie oblasti aj polovičný výkon.Členovia licenčnej rady sa zamýšľanou výmenou frekvencií zaoberali už na svojom prvom poprázdninovom zasadnutí koncom augusta. Keďže zákon o vysielaní a retransmisii nepripúšťa podobnú výmenu, museli sa obaja vysielatelia svojich frekvencií vzdať a požiadať o ne v opačnom zložení. Podľa platných pravidiel by sa o ne mohli uchádzať aj iní broadcasteri, a to v regulérnom licenčnom konaní.Noví záujemcovia, nehláste sa!Spôsob, akým dôjde k výmene frekvencií je však zaujímavý a zatiaľ ojedinelý. Rada svojim rozhodnutím z 26. augusta už fakticky predurčila chystanú výmenu a samotné odňatie a znovupridelenie frekvencií bude len formalitou. “Rada odníma frekvenciu 93,3 MHz v Trenčíne vysielateľovi na základe zákona, a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencie 97,8 MHz v Trenčíne uvedenému vysielateľovi,” uvádza sa v zápise zo zasadnutia. V prípade Rádia Lumen je formulácia rozhodnutia odlišná, no jeho praktický význam sa nemení: “Vysielateľ je povinný ukončiť vysielanie na frekvencii 97,8 MHz Trenčín a vrátiť príslušný frekvenčný list Rade do 15 dní odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia Rady o zmene licencie a pridelení frekvencie 93,3 MHz Trenčín,” konštatuje zápis zo zasadnutia RVR.Frekvencia zaniká až po pridelení novejV praxi to znamená, že odňatie “starých” frekvencií vstúpi do platnosti až po pridelení “nových” frekvencií a obaja vysielatelia budú môcť vysielať bez prerušenia. Rozhodnutie však posúva prípadných nových záujemcov do úzadia a otvára nové možnosti pri vzájomnom “kšeftovaní” s frekvenciami zo strany iných vysielateľov.Bude zaujímavé sledovať, aký ohlas vzbudí tento krok v rozhlasovej obci. Pokiaľ by sa toto rozhodnutie stalo precedentným, v praxi by nič nebránilo výmene lukratívnych a menej lukratívnych frekvencií v medziach zákona medzi slabšími a silnejšími, resp. väčšími a menšími broadcastrami. Je otázne, či by podobný vývoj prospel či už rozhlasovému alebo televíznemu trhu. V rukách niektorých regionálnych vysielateľov sú ešte stále lukratívne a ekonomicky výhodné frekvencie, o ktoré by “silnejší” mohli mať záujem.

Juraj Koiš | další články autora 18.09 02:45

  • radioburza hovorí:

    volam sa slobodna europa. vymenim frekvenciu 1485 kHz v Bratislave za 100.3 s hviezdou fm. dohoda mozna.

  • Robert hovorí:

    Asi predohra pred vymnou frekvencii Rebecy a Fun Radia v Poprade.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků