Ráno na rádiu … KIKS

Dnes sa vám pokúsim priblížiť svoje dojmy z počúvania ranného vysielania jedného z popredných rádií na východnom Slovensku. Presne o siedmej ma privítal cvengot budíka spolu so zvučkou relácie Ranný Kiks.

Rádio KIKS
Dátum: 18.10.2001
Čas: 7:00 – 8:00

Po dvojtýždňovej odmlke opäť prichádzam s recenziou ranného vysielania, tentoraz však z opačného kúta Slovenska. Dnes sa vám totiž pokúsim priblížiť svoje dojmy z počúvania jedného z popredných rádií na východnom Slovensku.Presne o siedmej ma privítal cvengot budíka spolu so zvučkou relácie Ranný Kiks. Následne sa ozval v Angličtine naspievaný jingel rádia Kiks, príliš hlboký zmysel som v ňom však nenašiel. Možno jeho slovenská napodobenina by znela lepšie. To, čo nasledovalo však už rozhodne nebolo pre moje uši ale je mi jasné, že megahit od Kylie Minogue – Can’t get you out of my head nemožno ignorovať. Našťasie však skladba nedoznela, nakoľko ju už po cca 2 minútach prerušil moderátor, ktorý sa predstavil ako Miloš “Gesker” Petráš. Spočiatku hovoril dosť nesúvisle o tom, ako je vonku hnusne a ako najlepšie by bolo ostať doma, potom však už poprial dobré ráno a avizoval ďalšiu skladbu Hej baby od DJ Ozzyho.Tanečné rytmy pokračovali aj v ďalších minútach, tentoraz však už znelo niečo oveľa príjemnejšie v podaní Mike and the Mechanics. Koniec skladby bol dosť nepríjemne odseknutý a o 7:12 prišla na rad súťaž o kazetu so slovenskými hitmi. Súťažná téma bola naozaj zaujímavá, týkala sa totiž Slovákov hrajúcich vo futbalovej lige majstrov. Úlohou volajúceho bolo vymenovať troch našich hráčov zúčastňujúcich sa tohto prestížneho zápolenia. Zaujalo ma však, že moderátor si okrem súťaženia aj bez zábran podiskutoval s poslucháčmi o futbale niekoľko minút a celý vstup pôsobil veľmi uvoľneným dojmom, ako keby ho v týchto “rozlietaných” ranných hodinách vôbec netlačil čas. Veľmi príjemný bol aj podmaz súťaže a taktiež ma oslovila skladba, ktorá nasledovala – Stupid Girl od Garbage zakončená príjemným spievaným jinglom, tentoraz však už v Slovenčine.Po ďalšej tanečnej skladbe nasledoval reklamný blok pozostávajúci zo šiestich spotov, medzi ktorými sa vyskytli aj traja lokálni inzerenti. Reklamu vystriedala upútavka na blížiace sa správy BBC, ešte predtým však dostala priestor ďalšia tanečná vec , a tak každý, kto ešte čo i len trochu váhal so vstávaním, sa mohol dokonale prebudiť. O 7:25 sa opäť ozval moderátor s predpoveďou počasia a ešte raz uviedol správy BBC, ktoré mali nasledovať po skladbe od Mike Oldfielda – Man in the Rain. Aj sa tak stalo, hoci ešte predtým zaznel ďalší “živší” jingel z dielne Rádia Kiks. Samotné správy sa niesli v znamení antraxových poplachov a vojenskej kampane USA v Afghanistane. Redaktor BBC Juraj Mikuláš sa však zmienil aj o udelení literárnej ceny za najlepšie napísaný román v Angličtine, čo bolo na záver správ príjemným odľahčením.Po skončení vysielania BBC nasledoval prehľad frekvencií Rádia Kiks, z ktorého som sa však nič nedozvedel, nakoľko pri samotných frekvenciách neboli uvedené mestá, a tak som v tejto upútavke nevidel žiaden zmysel. Nakoniec ju vystriedala opäť veľmi dlhá a tak trochu iritujúca zvučka Ranného Kiksu. Neprekážalo by mi ani kikiríkanie kohúta, ale to otrasné rynčanie zvonov v pozadí znelo dosť odpudzujúco. Našťastie, celé to trvalo “len” okolo 30 sekúnd, ďalšie minúty totiž patrili skladbe od Petra Kotvalda – Mumuland.Prehľad tlače prišiel na rad okolo 7:40 a priestor v ňom dostal Denník Práca a Hospodárske Noviny. Aj v tomto vstupe bolo počuť rovnaký príjemný podmaz, ktorý sa už raz vyskytol v poslucháčskej súťaži. Napriek tomu, že je dobrý, je to zrejme zároveň jediný podmaz, aký Kiks v rannom vysielaní používa, nakoľko som ho počul ešte aj v ďalších rubrikách. Treba však povedať, že do spravodajsky ladených častí zapadol lepšie ako do poslucháčskej súťaže. Ešte pred samotným informačným servisom sme mohli počuť známu skladbu od Pretty Woman od Roya Orbisona, potom už dostali priestor informácie o kultúrnych akciách v Košiciach a okolí.George Michael stihol dospievať svoju “rýchlu lásku” ešte pred druhým reklamným blokom, po ktorom sa však už v éteri objavili Tweens so svojou novinkou. V playliste tejto hodiny tak ako jediné zastupovali domácu scénu. O 7:56 prišli na rad ekonomické informácie v podobe kurzového lístka Národnej banky, po ktorých sa rozozvučala posledná skladba od Philla Collinsa. V rámci môjho odposluchu som ešte stihol zachytiť príjemný jingel, ktorý oznamoval ôsmu hodinu, no a potom som už rozmýšľal nad hodnotením, ktoré zhrniem v nasledujúcich riadkoch:Hudba – počas celej hodiny odzneli takmer výlučne tanečné skladby, z ktorých mnohé pochádzali z nedávnej minulosti. Vyskytli sa však aj dve zahraničné novinky v úvode a jedna slovenská vec v závere.Moderovanie – moderátor pôsobil veľmi dobrým dojmom, mal príjemný hlas, ucelený prejav a pri čítaných informáciach takmer vôbec nebreptal. K jeho vystúpeniu by som nemal výhrady, vytkol by som mu snaď len trošku nesúvislé “mrmľanie” o počasí v prvom vstupe, ale pri pohľade na jeho celkový výkon sa to dá prepáčiť.Redakcia – tu by som sa trošku pozastavil. Odhliadnuc od preberaných správ stanice BBC boli vlastné ranné infobloky na veľmi slabej úrovni. Vyzdvihol by som azda len kultúrny servis, ktorý bol v tomto smere výnimkou. Avšak prehľad tlače bol strohý, odzneli v ňom iba avíza na články v dvoch celoštánnych denníkoch. Miestna tlač však priestor v bloku nedostala, a taktiež som nezapočul ani zmienku o aktuálnom dianí v regióne.Reklama – tvorili ju dva bloky v celkovej dĺžke približne piatich minút. Celoštátni a lokálni inzerenti boli zastúpení približne v rovnakom pomere, pričom asi tretina spotov bola čítaná jedným hlasom.Obal – počas hodiny odznelo niekoľko príjemných spievaných jinglov, a vo vysielaní sa objavil aj sympatycký podmaz, bol však osamotený a používal sa ako pri súťažení, tak aj pri informáciách spravodajského, kultúrneho či športového charakteru. Zvučka rannej relácie však bola odpudzujúca. Trvala takmer pol minúty a pôsobila veľmi agresívne.Môj celkový dojem z odpočutej hodinky ranného vysielania na Rádiu Kiks bol však pozitívny. Vyzdvihol by som najmä príjemnú atmosféru, ktorú okolo seba vytvoril moderátor Miloš Petráš. Naopak, sklamala ma slabšia úroveň informácií. Podľa mojej mienky má Kiks v tejto oblasti ešte čo zlepšovať.A ako vlastne u mňa Rádio Kiks dopadlo? (+ je najhoršie a +++++ je najlepšie)

1. Moderovanie: ++++

2. Muzika: +++

3. Redakcia: ++

4. Reklama a obal: +++

Celkové hodnotenie: 3 body.

Juraj Koiš | další články autora 30.10 02:30

« Staršie komentáre

« Staršie komentáre, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků