Rádio SiTy zatiaľ bez zmien

Rádio SiTy si v licenčnom konaní vymedzilo relatívne striktné podmienky licencie, ktoré za rok vysielania ešte nemenilo. Medzi najzaujímavejšie údaje patrí 22,5% podiel dramaturgicky ustálených programov so stálou periodicitou.– Aké sú programové podiely Rádia Sity? –
* Podiel spravodajstva tvorí tri percentá, publicistika 2% týždenného vysielacieho času. Dramaturgicky ustálené profilové relácie zaberajú 22.5% programu a relácie vo verejnom záujme prevyšujú stanovený podiel 45%.Radio FajnBratislavské Rádio SiTy patrí medzi málo médií, ktoré si vymedzili pomerne striktné licenčné podmienky. Po necelom roku vysielania v nich zatiaľ nevykonalo žiadnu zmenu, čo možno hodnotiť pozitívne. Podiel spravodajstva a publicistiky je na úrovni piatich percent za týždeň, čo je v prepočte približne 72 minút denne. Zaujímavejšie čísla však možno vidieť v podieloch dramaturgicky ustálených programov so stabilnou periodicitou. Vysielateľ si toto číslo stanovil na úroveň 22.5%, čo je jedna z najvyšších hodnôt medzi súkromnými rádiami.

Medzi pravidelnými reláciami môžete nájsť programy pre deti (nedeľné Teenage radio) s podielom 3%. Náboženské programy zaberajú necelé jedno percento. Zábavným programom sú vyhradené dve percentá týždenného vysielacieho času a pravidelné hudobné relácie tvoria zvyšných 17% zo stanoveného podielu. Zvláštnosťou je neobvykle vysoký podiel programu vo verejnom záujme na úrovni 45%. Táto hodnota je rozporuplná, keďže ju nemá žiadne iné súkromné rádio a je otázne, nakoľko ju dokáže vysielateľ naplniť.

Napokon, programy vo verejnom záujme boli jablkom sváru aj na poslednom licenčnom konaní. Viacerí vysielatelia uviedli relatívne vysoké podiely, ktoré nedokázali na verejnom vypočutí obhájiť. Príčinou môžu byť rôzne výklady tohto pojmu ako aj možné nedostatočné pochopenie zo strany členov a zamestnancov RVR či samotných vysielateľov. Problémy s podielmi malo na vypočutiach napríklad trenčianske Rádio GO DJ, bratislavské Groove rádio ale aj Rádio SiTy.

Defíniciou programov vo verejnom záujme sa budeme podrobnejšie zaoberať na budúci týždeň.

Juraj Koiš | další články autora 26.08 01:05

 • Robert hovorí:

  a bloknite konecne ten hnoj.

 • statista hovorí:

  weekly rate, 21.06.2005

  Rádio Slovensko – 1 442,06 [32,8%]
  Rádio Expres – 1 398,88 [31,8%]
  Fun rádio – 884,95 [20,1%]
  Rádio Okey – 660,39 [15,0%]
  Rádio FM – 549,73 [12,5%]
  Rádio Regina – 530,82 [12,1%]
  Rádio Twist – 334,45 [7,6%]
  Rádio Lumen – 327,27 [7,5%]
  Rádio Východ B1 – 247,15 [5,6%]
  Rádio Devín – 146,00 [3,3%]
  N Rádio – 144,85 [3,3%]
  Rádio Kiks – 120,61 [2,7%]
  Rádio Dúha – 118,79 [2,7%]
  Rádio Patria – 88,42 [2,0%]
  Rádio Frontinus – 76,70 [1,7%]
  Rádio Flash – 73,25 [1,7%]
  Rádio Naj – 72,01 [1,6%]
  Rádio Zet – 67,46 [1,5%]
  Rádio Beta – 66,07 [1,5%]
  Rádio B1 – 45,08 [1,0%]
  Rádio Rebbeca – 42,09 [1,0%]
  Rádio Hit FM – 38,08 [0,9%]
  Rádio Max – 24,88 [0,6%]
  Rádio OKEY Top – 14,00 [0,3%]
  Rádio SiTy – 12,88 [0,3%]
  Rádio Fajn – 8,88 [0,2%]
  Rádio G3 – 5,88 [0,1%]

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků