Rádio pre všetky generácie …

Nitrianske regionálne N-Radio sa v prieskumoch počúvanosti dlhodobo pohybuje na priečkach tesne pod najsilnejšími multiregionálnymi stanicami. O minulosti, prítomnosti ale aj budúcnosti sme sa zhovárali s jeho generálnym riaditeľom Ing. Jaroslavom Dóczym.N-rádio sa s jedným vysielačom v prieskumoch počúvanosti dlhodobo pohybuje na priečkach tesne pod najsilnejšími multiregionálnymi rádiami. Preto nás zaujímalo ako sa k týmto číslam dopracovalo. O minulosti, prítomnosti ale aj budúcnosti sme sa zhovárali s generálnym riaditeľom N-rádia Ing. Jaroslavom Dóczym. • Ste známy tým, že ste v Nitre pôvodne chceli založiť televíziu. Teraz ste riaditeľom a spolumajiteľom rádia. Ako ste spokojný s týmto “polovičným” riešením?  Určite nie som spokojný. Ja hovorím vždy o sebe, že som človek “on stage” a potrebujem svojho diváka. Bohužiaľ, máme zatiaľ len svojho poslucháča, a to bol možno aj dôvod urobiť webovskú stránku, ktorá už 3 týždne funguje (na adrese www.doczy.sk – pozn. red). Máme v pláne dotiahnuť sem aj obraz, a to nielen prostredníctvom klasickej “zavesenej” kamery, ale aj formou príspevkov, ktoré budú vyrobené mnou alebo aj za pomoci mojich kolegov moderátorov, aby sme mohli priniesť poslucháčom aj obraz. Mala by to byť určitá televízna improvizácia, ku ktorej chceme využiť ďalšie elektronické médium. • N-rádio pôvodne vysielalo zo zaujímavých priestorov. Bolo to detašované pracovisko Slovenského rozhlasu v Nitre. Ako si spomínate na tie časy?  Vtedy to bolo východisko z núdze, pretože v roku 1993, keď sme začínali, to bol taký veľmi rizikový podnik. Človek si myslel, dobre vrazíme do vysielača, vrazíme do techniky veľké peniaze a uvidíme, či sa tento biznis vôbec ujme. V čase, keď sme oslovovali prvých obchodných partnerov s reklamou do regionálneho rádia, každý povedal: “čo, však tu je len Slovenský rozhlas a vybavené”. Vedeli sme, že také štúdio tam existuje. Malo už 10 alebo možno aj 20 rokov. V tom čase bolo pripravené, aby herci z nitrianskeho divadla nemuseli na dabingy a rozhlasové hry cestovať do Bratislavy. Nepoužívalo sa, už v tom čase bolo morálne zastaralé. My, keď sme ho prebrali, museli sme investovať aj do techniky. Bolo však jednoduchšie začínať na niečom existujúcom a nekupovať všetko nové. Na druhej strane, naši chlapci získali nezameniteľné skúsenosti. Nestrihalo sa klasicky ako dnes, keď už ideme z počítača. Vtedy sa používali nožničky a veľké ampexové pásy. Mixážny pult bol taký, že sa neťahala jedna šabľa, ale dve. Bola to práca, niečím malebne kúzelná. Pamätám si, keď k nám prišli chlapci z nejakých väčších rádií, ktoré využívali modernejšiu techniku, dlho nás nazývali ’skanzen rádio’. Naopak, keď k nám prišli z BBC, riaditeľka pani Javorská nám hovorila: “No keby sme my mali takúto techniku, čo by sme my všetko dokázali…” • V tých časoch fungovalo na Borovej 11 vysielanie dvojice moderátora a technika. Ako to prebieha dnes? Máte odbavovací systém, alebo hráte z CD?  V podstate ideme “diskdžokejským” štýlom. Jeden človek moderuje a aj si ‘mieša’. Všetci chlapci ovládajú jedno aj druhé, len ranné a popoludňajšie vysielania robia vo dvojici, aby bolo vysielanie trochu bohatšie, živšie. Povedzme si na rovinu, keď ten človek sedí v štúdiu sám, musí sa veľmi vcítiť do pozície, že ho počúva podľa najnovších prieskumov 140 tisíc poslucháčov. Ale on ich nevidí. To je ten obraz, ktorý nám stále chýba a aj spätná reakcia. Je oveľa jednoduchšie, keď tam sedia dvaja ľudia a robia si navzájom náladu a potom následne robia dobrú náladu aj ostatným. Túto programovú zmenu sme prijali pred dvoma rokmi. Vlani niekedy v marci, sme začali pripravovať plnú digitalizáciu štúdia. Dnes máme kompletný archív MP3 v počítači. Tento systém máme prepojený na obchodný, plánovací aj produkčný systém. V súčasnosti ešte vychytávame niektoré softvérové muchy, akonáhle ich odstránime, tým dňom začneme naplno vysielať. • Keby ste dnes mali možnosť založiť rádio, v týchto podmienkach a po skúsenostiach ktoré máte, išli by ste do toho ešte raz?  To ste ma položili na lopatky. Ťažká je na to odpoveď. Niekedy mám taký pocit, že mohol som počkať ešte chvíľu a postaviť televíziu, ale či by som to urobil znova v súčasnej dobe… Vždy som mal vzťah k technike či už rozhlasovej alebo televíznej. Vždy ma to lákalo. Keď som s otcom chodil, či už do televízie alebo do rozhlasu v Bratislave vždy som sa tam videl. Chcel som to raz skúsiť, samozrejme to som bol ešte malý chlapec. Lákalo ma to ako zamestnanie – povolanie. Keď už človek má tú možnosť robiť v takejto oblasti, tak si myslím že by to šlo. Aj dnes keby som nebol v rádiu možno sa rozhodnem, ťe ho postavím. Aj keď bez toho obrazu som ako človek bez ruky, bez nohy. Mne ten obraz stále chýba. • V Nitre je dosť známa rivalita, ktorá je medzi N-rádiom a konkurenčným rádiom Hviezda FM. Ako sa vy pozeráte na vzťahy, ktoré sú medzi vami?  Vychádzame z diametrálne odlišných podmienok. Vzniku Rádia Nitra a následne Hviezdy FM predchádzali rokovania aj medzi nami, pretože nebohý pán Miroslav Kovarčík, teda bývalý generálny riaditeľ rádia bol môj priateľ a poznali sme sa všetci navzájom, lebo sme boli muzikanti. Keď som sa dozvedel, že žiadajú o licenciu, ponúkol som im svoje know-how. On však povedal, že do toho pôjdu sami. Neskôr vznikli problémy s poplatkami Slovenským telekomunikáciám. Mohli sme spolu bojovať proti nim, oni však chceli ísť opäť sami. Potom bolo tretie vážnejšie rokovanie, keď ma pán Kovarčík žiadal, aby sme prestali používať značku N-rádio, ktorú si mal on zaregistrovať. My však máme túto značku chránenú v celej Českej aj Slovenskej republike. On dostal len potvrdenie o zaradení žiadosti do evidencie a myslel si, že značku už má zaregistrovanú… Následne prišlo k ďalšiemu rokovaniu ohľadom DK Orbis. Ja som tam štyri roky pôsobil ako riaditeľ, nebol som však v tej “správnej” strane resp. hnutí. Ani dnes nie som organizovaný v žiadnej strane ani hnutí. Keďže politika prerástla racionálny rozum, tak dnes tam sídli Hviezda FM, teda Rádio Nitra, s.r.o.. Vyhrali výberové konanie, aj keď samozrejme všetci vieme, čo bolo za tým. Však si to čvirikajú vrabce na streche. Keď si porovnáte kultúru v DK Orbis za môjho pôsobenia a dnes, nemám čo komentovať. Následne, po voľbách prišlo k premenovaniu Rádia Nitra na Hviezdu FM. Internetová stránka rádia sa väčšinou hľadá podľa názvu rádia a nie podľa prevádzkovateľa. Keď som zistil, že doména hviezdafm.sk nie je registrovaná, tak som si ju dal zaregistrovať. Vytvorili sme priestor na prezentáciu názorov nielen nášho rádia ale aj Hviezdy FM. Keby tam vznikol dialóg medzi mnou, poslucháčmi, ale aj pánom Kovárčíkom, možno by ľudia mnohé názory zmenili. Vedeli by jednoducho, kde je pravda. V súčasnosti máme na patentovom úrade registrovanú ochrannú známku HVIEZDA FM, ktorú si Rádio Hviezda FM neregistrovalo. Nerobíme to však z konkurenčných dôvodov. Radšej si ju zaregistrujeme my, ako by to mal urobiť niekto iný, keď už oni o ňu záujem nemajú. • Hovorili ste, že nepôsobíte v žiadnej strane. Napriek tomu ste však kandidovali na post primátora Nitry. Taktiež je tu snaha Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) o zmenu volebného zákona. Na druhej strane, licenčná rada konštatovala nedodržiavanie objektivity u vašej nitrianskej konkurencie. Akú úlohu má podľa vás hrať politika v rádiách?  To tiež siaha niekde do minulosti. My sme členmi asociácie a ja osobne aj členom rady ANRTS. Keď si pamätám Rádio Nitra bolo tiež jej členom a vystúpilo z tejto asociácie. Spomínam si na kongres v roku 1994 v Nitre, keď pán Kovarčík nemal čas ísť na zasadnutie asociácie, pretože sedel s pani Keltošovou a kuli volebné pykle. Vtedy to bolo veľmi zábavné. Počas 4 rokov vlády HZDS nemala asociácia v Medialnej rade vlády žiadneho zástupcu. A jediným zástupcom rádií bol práve pán Kovarčík, ktorého nominovala pani Dr. Tóthová. Za ten čas sa v legislatívnej oblasti pre rádia nevytvorilo nič. Či už išlo o dohody s autorskými ochrannými zväzmi, alebo prebiehajúce ťažké rokovania so Slovenským telekomunikáciami, prípadne zmena zákona o reklame – všetká legislatíva, ktorá vznikla v súčasnosti, vznikla za veľkej spolupráce či už s ministerstvami, parlamentom alebo vládou. Brali nás ako stavovskú organizáciu dosť vážne. To je tiež ten rozdiel, do akej miery zasahuje politika. My sa snažíme byť nezávislí a myslím, že v našom vysielaní to funguje. Aj licenčná rada, ktorá je v súčasnosti v tom zložení v akom je, nás považuje za rádio, ktoré je jasne indiferentné a nezávislé na akejkoľvek politickej strane a nepresadzuje žiadny názor, na rozdiel od Hviezdy FM. Tiež to bol kongres HZDS v 1994 alebo 95-tom. Nahrávka z neho odznela na Rádiu Slobodná Európa, kde pán Kovarčík povedal: “Chcem vystúpiť na tomto sneme. Volám sa Ján Kovarčík. Chcem hovoriť o nezávislom Rádiu Nitra, ktoré je blízke HZDS, lebo som jeho spolumajiteľ…” On to tam povedal na plné ústa, takže to nie je nič tajné. Oni sa tým prezentujú všade. Dnes sa tvária, že sú opozičné rádio, ale v réžii HZDS. • Niekedy v 1996, 1997 váš bývalý programový riaditeľ vyhlásil: “my nie sme opozičné rádio, my nemáme nič s politikou, my sme rockové rádio.” Kde by ste sa po hudobnej stránke zaradili dnes?  Trochu by som ten výrok opravil. Bolo to v čase, keď nás vypli. Pýtal sa nás každý, či sme KDH rádio, keď nás vypli. My sme tvrdili, že nie sme ani KDH ani HZDS, ale že sme rock n’ rollové rádio. To bola presná citácia, ktorá vyšla z úst Joža Virgalu, bývalého programového riaditeľa. Pamätám si, keď sme skončili túto našu rockovú éru, lebo naozaj sme rock dosť ’solili’. Netvrdím, že to bola zlá muzika a netvrdím, že to bolo zlé rádio v tom čase, ale myslím si, že sme s tým prišli ešte príliš skoro. Tá formátovosť rádií v zahraničí bežne funguje. U nás to bohužiaľ nie je a my sme s tým prišli veľmi skoro. Ratingy nám vtedy nevychádzali najlepšie, hoci počúvanosť sa pohybovala nad 100 tisíc, ale nám sa menila štruktúra poslucháčov. Veľmi šli do popredia muži a klesal podiel žien. Z obchodného hľadiska je vždy výhodnejšie, keď rádio počúvajú viac ženy ako muži. Ťažko sa to predávalo. Potom sme sa rozhodli urobiť rádio, podľa sloganu – ‘pre všetky generácie’. Od roku 2000 sme vyskúšali experiment s trošku živšou zábavou a vidím, že nám to vyšlo. Dnes sme zábavné rádio a snažíme sa venovať regiónu. Ja by som to charakterizoval slovami, že sme televíziou bez obrazu. Máme kvalitné spravodajstvo Slobodnej Európy kombinované so zábavou pre mládež a s programom pre malé deti, ako aj pre dôchodcov – diskotéka pre pamätníkov. • Boli ste prvým rádiom, ktoré vo svojom vysielaní použilo audiotext. Čo vás k tomu viedlo?  Téma audiotextu bola mnohokrát diskutovaná. Pokiaľ by si niekto myslel, že na tom bohovsky zarábame, musím ho sklamať. Nemáme z toho až taký veľký finančný prínos. Chceli sme zrovnoprávniť podmienky pre všetkých, ktorí volajú do vysielania. Vždy sa stalo, že sa nitriansky poslucháč dovolal ľahšie ako ten, čo z Nitry nie je. Ďalší dôvod bol, aby sme zamedzili vstup do vysielania tzv. ‘pacientom’. Po zavedení audiotextu sa spestril poslucháčsky výber. Volajú nám lúdia, ktorí sa do vysielania možno nikdy pred tým nedostali a využívajú audiotextovú službu rozumne. Dnes sa na auditotext volá do Burzy, Koncertov na želanie, a do Hudobných pozdravov. V prípade Trhu práce sú občania zvýhodnení, a môžu volať cez klasickú pevnú linku. Pri firmách to berieme ako komerčnú záležitosť, a tie preto volajú cez audiotext. Samozrejme na audiotexte máme rôzne sadzby. Tá maximálna je dnes 50,- Sk za minútu. Keď si zoberieme, že niekto si príde dať zahrať pesničku priamo do rádia, tak tiež za ňu dá stovku. Berieme to ako službu, za ktorú sa platí.  N-rádio sa koncom minulého roka pokúsilo o úzku spoluprácu s Rádiom Beta. Po rozhodnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu však preberanie programu museli ukončiť. Odpovede na otázky ďalšej spolupráce Bety a N-rádia prinášame v druhej časti rozhovoru s Jaroslavom Dóczym.

  Róbert Kalmár | další články autora 04.03 05:20

  • Anonym hovorí:

   No,ono pán Doczy to už zobral do rúk a je to ozaj dobre.Gratulujem.

  • Tibor hovorí:

   Pán riaditeľ, už sa prosím Vás už sa preberte! Veď sa Vám to vysielanie vymyká z ruky! Tých pedofilov a narkomanov, čo sa smejú na svojej primitívnosti a negatívne vplývajú na mládež! Veď Vaše vysielanie je len internet a stará pekáreň. Koho to zaujíma……

  , RSS pro komentáře k tomuto článku

  Pridaj komentár


  Související články


  Další články z kategorie Radio Všeobecné

  Více článků