Rádio NAJ – My si to môžeme dovoliť…

Pri našej júlovej návšteve trnavského Rádia NAJ sme neobišli ani kanceláriu riaditeľky. S “prvou dámou” rádia, Dáliou Šaškovičovou, sme sa rozprávali o krátkom pôsobení staronového rádia v slovenskom mediálnom priestore.Pri našej júlovej návšteve trnavského Rádia NAJ sme okrem priestorov vysielacieho štúdia a spravodajskej redakcie neobišli ani kanceláriu riaditeľky. S “prvou dámou” rádia, Mgr. Dáliou Šaškovičovou, sme sa rozprávali o nástupe a krátkom pôsobení staronovej trnavskej rozhlasvej stanice v slovenskom mediálnom priestore. • Máte za sebou sto dní “obhajoby”, ako ste spokojná s prvými štyrmi mesiacmi vysielania Rádia NAJ?  “Myslím, že sme sa celkom slušne etablovali na slovenskom mediálnom trhu, napriek tomu, že sme sem nevstupovali s výraznejšou kampaňou. Zamerali sme sa jedine na región, kde sme sa zverejnili prostredníctvom televízie a niektorých týždenníkov a mesačníkov. Prvý výraznejší úspech sme zaznamenali už koncom marca, kedy Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu zverejnil prvé prieskumy, kde sme mali 0.4%-tnú počúvanosť a predbehli sme niektoré rádiá pôsobiace už dlhší čas na Slovensku. Poslucháčsky záujem je značný, o čom svedčí aj množstvo ohlasov v súťažiach, hlasovaní v hitparádach a pochopiteľne aj SMS-iek a mailov v kontaktných reláciách. Čiže myslím, že sme sa rozbehli celkom slušne.” • Ak sa vrátime trošku do minulosti, zdá sa vám, že ste pritiahli viac nových poslucháčov na frekvencie 90.8 a 88.0 alebo vás počúvajú predovšetkým tí, ktorí si na vaše frekvencie zvykli už v minulosti?  “Ja mám pocit, že máme predovšetkým nových poslucháčov. Tí štarší sa k nám vracajú, ale nie až tak výrazne, čo je podľa mňa pozitívne, keďže sme zrejme oslovili presne tú cieľovú skupinu, akú sme si predsavzali v projekte.” • Ako sa uchytili vaše rubriky? Mali ste dosť priekopnícke kurzy anglického jazyka, spisovnej slovenčiny a charakteristická pre vaše vysielanie je aj osobnosť, ktorá rozpráva o svojom osude. Aké boli ohlasy na tieto nové rubriky, ktoré sa v iných rádiách naozaj neobjavujú?  “Nezaznamenali sme výraznejšie reakcie na tri denné otázky k osobnostiam ani na rubriku o spisovnej slovenčine. Mimoriadne pozitívne ohlasy sú však na Rádiokurz anglického jazyka, čo mňa osobne veľmi teší, keďže ho sama pripravujem. Zaznamenala som až nečakane veľa ohlasov a som rada, že sa táto rubrika tak dobre ujala. Obe jazykové rubriky sme však v letných mesiacoch prerušili, aby sme ľudí cez prázdniny “neotravovali”. V septembri sa k angličtine určite vrátime, slovenskú rubriku ešte prehodnotíme, keďže na ňu nebola výraznejšia odozva.” • Ako by ste charakterizovali bežného poslucháča Rádia NAJ? Máte pomerne širokú cieľovú skupinu /21-45 rokov, pozn. red/, z ktorej ste chceli postupne “ukrajovať”. Koho ste teda najviac oslovili?  “Zdá sa mi, že najviac našich poslucháčov je vo veku 20-30 rokov, čo nie je zlý výsledok. Viem však aj o niektorých starších poslucháčoch, ktorých asi viac oslovuje naša hudba ako program. Teší ma však, že nás počúvajú aj niektorí mladší jedinci vo veku od 12-20. Aj keď sme sa na nich nezameriavali, máme ohlasy aj od nich.” • Určite si značíte miesta, odkiaľ sú vaši poslucháči. Objavila sa na mape oblasť, kde by ste ani neverili, že o vás môžu ľudia vedieť, nieto ešte počuť?  “Vždy ma príjemne prekvapí Považská Bystrica a Žilina. To sú dve oblasti, odkiaľ nám poslucháči telefonujú a s ktorými som vôbec nerátala, že by sme tam dosiahli. Najviac poslucháčov je pochopiteľne z Trnavy, Piešťan a Hlohovca.” • Akým spôsobom je riešená hudobná dramaturgia Rádia NAJ, máte na to určeného človeka, alebo idete “samospádom” ?  “Jeden z technikov pôsobí ako hudobný dramaturg, komunikuje s vydavateľstvami a koriguje priority, pričom dohliada aj na dodržiavanie stanoveného hudobného formátu. Samotný výber skladieb počas vysielania už závisí od konkrétneho technika v štúdiu, ktorý po dohovore s moderátorom zaraďuje skladby. Čiže dávame kolegom v tomto smere istú voľnosť, aby si mohli aktuálny playlist prispôsobiť.” • Aké sú ohlasy medzi klientami? Napriek tomu, že ešte nemáte v rukách relevantné a dlhodobé prieskumy počúvanosti (v prieskume MML zatiaľ Rádio NAJ nefiguruje – pozn. red), veria vám vaši klienti na základe programu, ktorý produkujete?  “Zo začiatku bolo treba presviedčať klientov a upovedomiť ich, že tu vlastne vysiela “nejaké” Rádio NAJ. Dnes je už však naše rádio v Trnave a okolí veľmi dobre vnímané a cesta ku klientovi je tým jednoduchšia. Napriek tomu by nám veľmi pomohlo, ak by sme sa objavili v nejakom väčšom prieskume, aby sme mohli konkrétymi číslami ukázať, kto a kedy nás počúva. Zatiaľ sa nám však darí spolupráca s klientami a tiež so sieťou RadioNet, čo vnímam veľmi pozitívne. Ďalším dobrým impulzom je to, že sa nám niektorí klienti aj sami prihlásili a požiadali nás o spoluprácu. Dúfam, že to bude mať stúpajúcu tendenciu.” • Každé rádio, aby mohlo prežiť, sa potrebuje neustále zviditeľnovať a vplývať na poslucháčov. Čo pripravujete pre poslucháčov počas letných mesiacov, aby ste si ich udržali, prípadne prilákali?  “Vymysleli sme niekoľko súťaží, ktoré boli naozaj úspešné. Pred nedávnom sme vyhodnotili veľkú kupónovú súťaž v spolupráci s niektorými tlačenými periodikami, kde sme zaznamenali naozaj veľký počet korešpondenčných lístkov. Tento mesiac prebieha ďalšia letná súťaž, ktorej stredobodom je náš slogan – My si to môžeme dovoliť. Spočíva v tom, že poslucháči, ktorým zavoláme a na náš jingel odpovedia sloganom, sa dostávajú do žrebovania o víkendový pobyt v Alpách. Ďalšia súťaž sa týka samotného vysielania Rádia NAJ, aby sme poslucháčov motivovali k pozornejšiemu počúvaniu nášho programu a jeho protagonistov. • Počas monitoringu som však postrehol aj upútavku na súťaž NAJtalent. Mohli by ste k nej uviesť niečo bližšie?  “Ide o súťaž, v ktorej si poslucháči môžu každý víkend vyskúšať účinkovanie v Rádiu NAJ. Povolanie moderátora je medzi mladými ľuďmi veľmi populárne, a tak si myslím, že sa budú radi zapájať a že súťaž bude mimoriadne zaujímavá. Môže byť prínosná pre obe strany, keďže poslucháči, ktorí prejavia svoj talent, ho budú môcť naďalej rozvíjať a nie je vylúčené, že sa časom môžu stať aj našimi kolegami.” • Leto je obdobím, kedy ľudia trávia oveľa viac času vonku, a po večeroch v letných záhradkách a podnikoch. Hudba a rádio je neoddeliteľnou súčasťou celého dňa a častokrát je počúvané až do neskorých nočných hodín. Neuvažovali ste v tomto kontexte o rozšírení nočného moderovaného vysielania aj v pracovných dňoch?  “Nie, zatiaľ sme o tom neuvažovali. Myslím, že väčšina poslucháčov si chce večer pri rádiu oddýchnuť a hudobná zložka je oveľa dôležitejšia ako hovorené slovo. Treba sa preto sústrediť na príjemnú hudbu, aby ľudia nemali pocit, že pri “cédečku” im bude lepšie. Chceme sa prispôsobiť a hrať pohodovú “letnú” hudbu, pri ktorej sa poslucháči budú cítiť príjemne. Myslím, že sa to dá vhodne vyselektovať.” • Akými ďalšími zmenami prešla programová štruktúra počas letných mesiacov?  “Ako som spomínala, vypustili sme z programu jazykové rubriky. Taktiež sme pozastavili vysielanie víkendovej relácie NAJáda pre ženy a nebudeme vyrábať ani politickú diskusnú reláciu Karpatské dialógy s Róbertom Kotianom a Petrom Škorňom. V letných mesiacoch ich nahrádzame hudobným mixom.” • Víkendové nočné relácie zostávajú?  “Áno, tie sme vo vysielaní ponechali.” • Zaujímavé na večernom programe Rádia NAJ je aj to, že sa technik aktívne zapája do vysielania v úlohe spolumoderátora. Mienite teda vašich technikov využívať “aj inak” ?  “Nebol to pôvodne žiadny zámer. Máme však niektorých technikov s moderátorskými ambíciami. Príkladom je Martin “Chyno” Chynoranský, ktorý vystupuje aj počas dňa v úlohe moderátora. Taktiež Ondrej Farkaš je nielen technicky zdatný, ale má aj veľmi dobrú slovnú zásobu a vie formulovať svoje myšlienky. Nápad so spolumoderovaním zrejme vznikol veľmi spontánne a ja sa tomu nebránim, pretože večerné víkendové bloky sú veľmi voľné a oddychové a poslucháči reagujú na to pozitívne.” • Netradičným prvkom v programovej štruktúre sú nepochybne aj vysielacie časy jednotlivých relácií, ktoré sa začínajú vždy “o päť minút skôr”. Vnímate to ako výhodu alebo nie?  “Keby som to nevnímala ako výhodu, tak by som to nezaradila do projektu. Priznám sa k tomu, čo je zrejme všeobecne známe, že som vychádzala z časového formátu, ktorý malo Rádio Forte. Zaujalo ma to, pretože mať správy o päť minút skôr ako ostatní má svoje výhody. Rovnako aj vysielanie informačného Žurnálu o 15 minút skôr má svoje opodstatnenie. Čiže ja to vnímam ako pozitívum a pevne verím, že aj naši poslucháči si už na to zvykli. Zatiaľ sme nezaznamenali v tomto smere žiadne negatívne reakcie.”

  Juraj Koiš | další články autora 29.07 02:40

  , RSS pro komentáře k tomuto článku

  Pridaj komentár


  Související články


  Další články z kategorie Radio Všeobecné

  Více článků