Rádio Kiss má novú zmluvu so SOZA

Východoslovenské Rádio Kiss doručilo licenčnej rade novú právoplatnú zmluvu s ochranným zväzom SOZA, čo bola podmienka pre ďalšie pôsobenie vysielateľa na trhu. Rada následne zastavila konanie o možnom odňatí licencie, keďže pominuli dôvody, kvôli ktorým bolo konanie pôvodne začaté.

Zástupcovia Rádia Kiss nám predložili novú zmluvu so SOZA, čím pre nás odpadol dôvod správneho konania. Včera sme konanie zastavili a vysielacia licencia spoločnosti Rádio KISS, s.r.o., naďalej zostáva,” potvrdil serveru RadioTV riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. Existenciu novej zmluvy nám potvrdil aj výkonný riaditeľ rádia Kiss Marek Bezák, ktorý jej podpis avizoval už pred niekoľkými týždňami. “Dôvody, pre ktoré naše rádio nemalo istý čas platnú zmluvu, považujeme z našej strany za poľutovaniahodné nedorozumenie, a podnikli sme všetky kroky na nápravu,” uviedol Bezák.


Platné zmluvy s organizáciami kolektívnej správy autorských práv sú jednou zo základných podmienok prevádzkovania rozhlasového a televízneho vysielania. Zákon o vysielaní a retransmisii v paragrafe 54 totiž hovorí, že “Rada môže vysielateľovi licenciu odňať, ak si nesplnil povinnosť uzatvoriť zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv spravujúcimi práva k predmetom ochrany, ktoré vysielateľ používa“. Prípadnou neplatnosťou takejto zmluvy by vysielateľovi zaniklo oprávnenie vysielať hudobné a zvukové záznamy interpretov, ktorých autorské práva SOZA chráni.


Kvôli striktnému ustanoveniu zákona boli v minulosti nútení ukončiť svoje vysielanie viacerí slovenskí vysielatelia, napríklad televízie VTV a Luna či dubnické rádio D.C.A. Z rovnakého dôvodu bola istý čas ohrozená aj licencia žilinského Rádia Frontinus, ktoré tiež na krátky čas v roku 2000 nemalo platnú zmluvu s niektorým autorským zväzom. Na Slovensku okrem SOZA pôsobia aj viaceré iné autorské organizácie – Slovgram, LITA alebo OZIS.

Juraj Koiš | další články autora 25.04 10:45

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků