Rádio 7 hľadá finančnú pomoc a nových koncesionárov

Satelitné neziskové Rádio 7, ktoré sa špecializuje na duchovné programy a gospelový hudobný formát, hľadá nové zdroje prijmov pre financovanie svojej prevádzky. Zahraničná podpora, ktorú preukazovali rôzne organizácie, sa skončila, a dary od domácich poslucháčov a cirkví nedokážu pokryť všetky náklady. Aj preto sa vedenie stanice snaží hľadať nových dobrovoľných koncesionárov.

Ohrozená existencia satelitného vysielania


Ako píše vedenie rádia na internetovej stránke www.radio7.sk, existencia satelitného vysielania je ohrozená, rádio prišlo o podporu zo zahraničia a domáce rezervy, ktoré neboli výrazné, sa oklieštili. Reálne hrozí, že do konca roka sa vyčerpajú vnútorné finančné rezervy, a vedenie stanice bude musieť urobiť výrazné prevádzkové zmeny. ,,Zahraničné zdroje sa zastavili a domáce rezervy sa do konca roka rozpustia. Ak to takto pôjde ďalej, skončí satelitné vysielanie a aby sme vôbec prežili, prepustíme niektorých ľudí,“ hovorí riaditeľ Rádia 7 Ľubomír Vyhnánek.


Základný tím slovenského vysielania tvoria štyria ľudia, zamestnaní na plný úväzok v Bratislave. Ak by rádio vedenie pristúpilo k prepúšťaniu, bude problém udržať rádio v chode. Štruktúra domácich prijmov Rádia 7 je z veľkej časti tvorená dobrovoľnými príspevkami od poslucháčov – fyzických osôb. Len približne 20 percent domácich zdrojov pochádzalo od cirkví a rôznych organizácií. Práve na ne sa chce manažment obrátiť v súčasnej situácii. ,,Cirkvi majú svoje projekty a málokde je vízia, ktorá presahuje vlastnú ohrádku, čo chápem. Je to fajn, že rádio tu je, ale naddenominačná misia môže žiť len vtedy, keď má finančné zdroje. Budeme cirkvám a spoločenstvám túto urgentnú potrebu v najbližších dňoch komunikovať,“ dodáva Vyhnánek na webe Rádia 7.


Podpora z domácich zdrojov bola v menšine


Od začiatku fungovania celodenného slovenského vysielania Rádia 7 bola snaha získať čo najväčšiu podporu z domácich zdrojov. “Pokles zahraničnej podpory v tomto roku bol však dramatickejší než sme čakali. Ak túžite po tom, aby mohlo aj naďalej nerušene vysielať cez Rádio 7,  potrebujeme vašu pomoc a spoluprácu,” dodáva text na stránke rádia. Zo strany pravidelných poslucháčov by vedenie privítalo pravidelnú mesačnú podporu v určitej sume, ktorú si dobrovoľný koncesionár určí sám. Dlhodobejším koncesionárom zároveň rádio pravidelne rozposielalo programový štvrťročník Anténa 7, ktorý popri webstránke a vysielaní doplnkovo informoval o dianí v rádiu. V zatiaľ poslednom čísle vedenie komunikovalo aj možnosť vysielať v niektorých regiónoch terestriálne. Stanica zatiaľ vysiela na internete a cez satelit prostredníctvom platformy Sky Link. Oficiálne ide o spoločnosť s plnohodnotnou vysielacou licenciou, čo vyžaduje aj poplatky autorským zväzom, hoci veľká časť vysielaných interpretov nie je týmito organizáciami zastupovaná.


Rádio 7 pôsobí okrem Slovenska aj v Česku, kde sídli samostatná pobočka v Brne. Obe strany dodávajú 50% programu a striedajú sa každých 24 hodín. Zároveň sa delia aj o prevádzkové náklady, keďže využívajú spoločnú satelitnú pozíciu a sčasti aj streamingové servery.

Juraj Koiš | další články autora 19.11 08:27

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků