Prepis stanoviska riaditeľa rádia Hviezda FM k výpovedi z nájmu

Hviezda FM V súvislosti s nedávnym rozhodnutím súdu o platnosti výpovede z nájmu voči nitrianskemu rádiu Hviezda FM prinášame prepis stanoviska riaditeľa spoločnosti Radio Nitra, s.r.o., Ing. Vladimíra Kovarčíka. Vyhlásenie odvysielala Hviezda FM v pondelňajších spravodajských reláciách.
“Koncom roku 1995 vyhrala spoločnosť RADIO NITRA, s.r.o., vo verejnej súťaži správcovstvo nad kultúrnou organizáciou ORBIS v Nitre, ktorá v tom čase prvádzkovala 3 budovy vrátane nitrianských kín. V tom období museli každoročne plynúť z mestského rozpočtu v Nitre dotácie vo výške 4,5 – 6 mil Sk na prevádzku týchto budov, čo v súčasnosti vzhľadom na infláciu by predstavovalo dotácie 7 – 8 mil Sk ročne. Od 16.2.1996 Rádio Nitra, s.r.o., ktoré prevádzkuje Hviezdu FM, sa stalo správcom týchto budov, pričom práve v jednej z nich dodnes sídli aj Rádio Hviezda FM.Až do komunálnych volieb v roku 1998 do Mestkého zastupiteľstva boli zmluvné vzťahy bez akéhokoľvek problému. V komunálnych voľbách, keď Mestké zastupiteľstvo ovládlo SDK, SOP, SDĽ a KDH začala štvanica proti Rádiu Hviezda FM a spoločnosti, ktorá ju prevádzkuje. Následne v roku 2000 dostala spoločnosť Rádio Nitra, s.r.o., zo Správy majetku výpoveď nájomnej zmluvy. Rádio Nitra, s.r.o., sa bránilo žalobou na Okresnom súde v Nitre o neplatnosti výpovede. Vyvrcholením tejto štvanice je rozhodnutie odvolacieho krajského súdu o potvrdení platnosti výpovede z 22.1.2004.Namiesto vďaky zo strany mesta, že Hviezda FM ušetrila z mestského rozpočtu za 8 rokov vyše 50 miliónov korún, zaplatilo správe majetku ďalších niekoľko miliónov Sk, ako aj Hviezda FM odvysielala množstvo reklamných spotov za niekoľko mil. Sk na spropagovanie mesta Nitra, dočkalo sa výpovede z nájmu. Doslovne tu platí jedno slovenské porekadlo: ‘za dobrotu na žobrotu’. Smutné je aj konštatovanie: ‘taká je spravodlivosť na Slovensku,’ konštatuje vo svojom stanovisku riaditeľ Rádia Hviezda FM Ing. Vladimír Kovarčík.

Tlačové správy | další články autora 28.01 05:54

 • Peter hovorí:

  Človek ako Kovarčík by sa nemal radšej vyjadrovať k ničomu- možno tak v base. Totálne zhumploval celý Orbis, mestu dlží peniaze a nič sa nedeje. Vysmiaty sa prechádza po meste.

 • TASR hovorí:

  Nitra 28. januára (TASR) – Súdny spor medzi Mestom Nitra a spoločnosťou Radio Nitra, s.r.o. o vypovedaní z nájmu mestských priestorov rozhodol sudca Krajského súdu v Nitre v prospech Mesta. Radio Nitra dostalo výpoveď v máji 2000 z dôvodu neuhradenia nájmu vyplývajúceho zo zmluvy. Krajský súd tak počas uplynulého týždňa potvrdil rozhodnutie okresného súdu z októbra 2002, voči ktorému sa Radio Nitra odvolalo. Správa mestského majetku, ktorú v spore zastupuje advokát Eduard Jurovatý, podala medzičasom ďalšie dve žaloby na vypratanie majetku a uhradenie dlhu spoločnosťou Radio Nitra. Tieto dve žaloby by mali byť prejednané po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu. E. Jurovatý však pripúšťa, že celý spor o uvoľnenie mestských priestorov sa môže naťahovať ďalší rok.
  Nájomnú zmluvu medzi Mestom Nitra a bývalou spoločnosťou FM Hviezda, dnes Radio Nitra, podpísali ich zástupcovia 15. februára 1996. Ročná výška nájomného dosahovala podľa zmluvy 1000 Sk plus odpisy z používaného majetku zhruba milión Sk ročne. V roku 1999 vznikol spoločnosti dlh, ktorý vtedajší konateľ a súčasný poslanec Národnej Rady SR Ján Kovarčík uznal a zaviazal sa k splátkovému kalendáru. V máji 2000 však spoločnosť prestala platiť dohodnuté splátky, preto Mesto pristúpilo k výpovedi z nájmu priestorov kultúrneho domu Orbis, kina Lipa a kina Palace. Rozhodnutím súdov je výpoveď právoplatná, preto Radio Nitra užíva priestory protiprávne. Napriek tomu spoločnosť prenajíma časť priestorov ďalším komerčným nájomníkom, ktorí jej platia nájom. “Radio Nitra inkasuje peniaze za prenájom priestorov, na ktoré nemá nárok, čo považujeme za neoprávnené obohatenie sa. Zároveň neplatí žiadne poplatky mestu. Zaujímalo by ma, kam tie peniaze idú,” konštatuje Jurovatý. Zameškaný nedoplatok Radia Nitra voči mestu dosiahol 1,6 milióna korún. Tento nedoplatok však vznikol len ku dňu výpovede z nájmu na základe zmluvne stanovenej výšky nájomného. Po tomto termíne už užíva Radio Nitra majetok Mesta neoprávnene, preto má podľa Jurovatého mesto zákonný nárok na obvyklý nájom, ktorý môže byť v tomto prípade niekoľkonásobne vyšší ako omeškaný nedoplatok. Právnik sa však obáva, že sa bude musieť veriteľ uspokojiť len s úmernou čiastkou celkovej sumy. Dôvodom je návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý na spoločnosť v januári minulého roka podali Slovenské telekomunikácie, a.s., ktorým Radio Nitra dlhovalo 33,6 milióna Sk.
  Spory medzi Mestom Nitra a Radiom Nitra môžu pocítiť i obyvatelia mesta. Podľa slov primátora Nitry Ferdinanda Víteka nemôže mesto podpísať zmluvu s novým prevádzkovateľom nitrianskych kín dovtedy, kým Radio Nitra neuvoľní priestory. Zároveň zástupcovia Správy mestského majetku upozornia distribútorov filmov na neoprávnené užívanie priestorov Rádiom Nitra. Vzťahy distribútorov a Rádia Nitra sú dlhodobo napäté, takže krajské mesto môže zostať až do vyriešenia problémov bez jediného kina.

 • Jaroslav Dóczy hovorí:

  Neviem, kde sa berie toľko demagógie a výmyslov, ktoré stavajú jednoduchý problém neplnenia povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na problém politický. Môžem potvrdiť, že zmluva, ktorá zaručovala pri zabezpečovaní kultúrnych aktivít v rozsahu pôvodnej príspevkovej organizácie podmienky naozaj primerané. Spoločnosť Rádio Nitra s.r.o. získala dlhodobý prenájom troch objektov za symbolických 1000,-Sk ročne, čo predstavuje približne 8 halierov na meter štvorcový a rok. Nepíšem to preto, že mám výhrady voči tejto “symbolickej výške”, pretože pokiaľ by naozaj plnili zmluvu, tak by to bolo v poriadku. Od začiatku však prišlo k porušeniu všeobecne-záväzného nariadenia mesta Nitry, kde organizácia, ktorá má v prenájme mestský majetok, nemôže prenajímať priestory za sumu vyššiu než má v zmluve. V tomto prípade však spoločnosť Rádio Nitra prenajímala meter štvorcový na rok podnikateľským subjektom v priemere od 5.000 do 10.000,-Sk!!! Aby sa toto porušovanie “legalizovalo” bola udelená “výnimka” primátora Ing.arch.Vladimíra Libanta, že prostriedky z nájmu nad rámec zmluvy, môžu zostať “na konte” Rádia Nitra. Predpokladám že mesto takto “dotovalo” súkromnú spoločnosť približne 10 mil. Sk ročne… Spoločnosť zrušila temer všetky kultúrne aktivity pôvodného domu kultúry a zamerala sa iba na lukratívne prenájmy, čím už od začiatku nebola zmluva dodržiavaná… Pokiaľ sa týka dotácií pôvodného domu kultúry. Od roku 1990 do roku 1994 pracoval Dom kultúry ORBIS bez dotácií!!! Neskôr boli poskytnuté po roku 1994 príspevky na opravy budov (kotolne, strecha…). Uvedené vyhlásenia preto znevažujú prácu ľudí, ktorí tvorili kolektív pôvodného Domu kultúry ORBIS. V knižniciach dodnes existujú archívy programových bulletinov činnosti DK ORBIS. Porovnajte si ich a urobte si vlastný názor…

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků