Prečo zasadala RVR práve v Aqua city Poprad?

Majiteľ popradského hotela Aqua City sa podieľa na prevádzke Rádia Tatry. Práve o Rádiu Tatry rozhodovali členovia licenčnej rady na ostatnom zasadnutí. Ich rokovanie však prebehlo priamo v priestoroch tohto hotela, čo je prinajmenšom nezvyčajné.– Lákal vodný svet? –
* Majiteľ popradského hotela Aqua City sa podieľa na prevádzke Rádia Tatry, o ktorom rozhodovali členovia licenčnej rady na ostatnom zasadnutí. Ich rokovanie však prebehlo priamo v priestoroch tohto hotela, čo je prinajmenšom nezvyčajné. Na členov RVR takto padá tieň podozrenia, že sa dostávajú do konfliktu záujmov, ak rozhodujú o kľúčových otázkach ‘v područí’ jedného z účastníkov konania.RVR Rada pre vysielanie a retransmisiu naposledy zasadala mimo svojho sídla. Na výjazdové rokovanie si už po druhýkrát zvolila popradský hotel Aqua City. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by sa majiteľ tohto hotela nepodieľal na chode Rádia Tatry – RTI, o ktorom členovia rady tiež rozhodovali. Konkrétne povolili majetkové zmeny v licencovanej spoločnosti a udelili súhlas s prevodom podielov na nového nadobúdateľa.Riaditeľ Kancelárie RVR Andrej Holák v reakcii pre agentúru SITA odmietol akúkoľvek súvislosť miesta rokovania s Rádiom Tatry. Voľba na hotel Aqua City vraj padla v rámci verejného obstarávania, kde mali zástupcovia RVR k dispozícii viacero ponúk. Je však prinajmenšom zvláštne, ak regulačný orgán zasadá v priestoroch zariadenia podnikateľa, o ktorom práve rozhoduje. Nezvyčajná je aj prílišná ústretovosť, s akou licenčná rada vyhovela doteraz všetkým žiadostiam Rádia Tatry.Spoločnosť Poprad Reality Invest získala vysielaciu licenciu na jeseň roku 2003 s projektom regionálneho hudobno-informačného rádia na lukratívnej frekvencii 94.2 MHz. Pôvodné licenčné podmienky zakotvili pomerne významný podiel spravodajstva vo výške 10%, publicistiky na úrovni 5% a programy vo verejnom záujme mali tvoriť takmer 17%. Prevádzkovateľ Rádia Tatry začal vysielať 26. januára 2005, posledný deň pred vypršaním ročnej lehoty, ktorá bola kľúčová pre ďalšie zachovanie licencie. V rámci tzv. “nábehovej prevádzky” vysielalo Rádio Tatry iba hudbu a fungovalo núdzovo bez moderovaného programu v rozpore s licenčnými podmienkami, len aby niečo vysielalo.Počas februára ani marca prevádzkovateľ neplnil kvóty stanovené v licencii a RVR sa týmto stavom nezaoberala. Následne však vyhovela požiadavke vysielateľa a umožnila výrazné zmeny v jeho licenčných podmienkach. Napríklad, minimálny podiel publicistiky desaťnásobne znížila z piatich percent na pol percenta. Rozšírila vysielací jazyk zo slovenčiny na päť rečí. Rádio Tatry získalo aj možnosť preberať takmer 50% programu zo zahraničia, čo nemá povolené žiadny iný subjekt. Licenčná rada schválila tieto podmienky a umožnila prevádzkovateľovi Rádia Tatry vysielať podstatne iný program než ten, s akým sa úspešne uchádzal licenciu. Paradoxné je, že predsedníčka RVR vtedy osobne doručila schválenú licenciu do rúk štatutárneho zástupcu Rádia Tatry.Tieto fakty nemusia o ničom vypovedať, a môže ísť skutočne iba o zhodu viacerých náhod. Na členov licenčnej rady však takto padá tieň podozrenia, že sa dostávajú do konfliktu záujmov, ak rozhodujú o kľúčových otázkach ‘v područí’ jedného z účastníkov konania.

Róbert Kalmár | další články autora 18.07 01:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků