OKEY na súde

Predstavitelia Rádia OKEY sa dnes objavili na Najvyššom súde SR, kde prebehlo odvolacie konanie, v ktorom sa Rádio OKEY bránilo proti hrozbe pokuty za porušenie Zákona o vysielaní a retransmisii.Dnes sa na Najvyššom súde SR zrodili prvé rozhodnutia podľa nového zákona o vysielaní a retransmisii. Jedným z nich bolo aj odvolanie Rádia OKEY proti rozhodnutiu licenčnej rady o udelení pokuty vo výške 150.000,- Sk.

Predstavitelia rádia sa neúspešne snažili zvrátiť hrozbu stopäťdesiattisícovej pokuty písomnou námietkou o jej nedostatočnom právnom odôvodnení. OKEY uvedenú pokutu dostalo za prečítanie dovolenkového listu poslucháčky, ktorá podrobne vykreslila nielen svoju citovu náklonnosť k cudzincovi, ale naturalisticky v ňom opísala aj dojmy z orálneho styku. Uvedný príspevok relácie Okey Chart pritom obsahoval aj opis násilného až sadomasochistického sexu.

Odvysielaním príspevku porušilo rádio §20 ods. 3 Zákona o vysielaní a retransmisii, v ktorom sa od 6.00 – 22.00 zakazuje vysielať programové zložky, ktoré by mohli ohroziť psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav.

Súčasťou verdiktu Najvyššieho súdu SR je povinnosť rádia uhradiť okrem pokuty aj súdny poplatok 2.000,- Sk. Rozhodnutie súdu je právoplatné a nie je proti nemu možny riadny opravný prostriedok.

Róbert Kalmár | další články autora 07.11 03:10

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků