Kam nepreniknú noviny, prenikne Rádio Nepál

Vysielanie Rádia Nepál privítalo mnoho jeho obyvateľov. Na viaceré miesta a vzdialené dediny nie je prístup autom, a dedinčania nemajú veľkú možnosť dostať sa k informáciám a zábave. Roznášanie tlače je zložité a časť obyvateľstva je negramotná.– Polstoročie Rádia Nepál –
* Od skromných začiatkov spred 52 rokov sa rádio Nepál vypracovalo na plnohodnoté médium s počtom 750 zamestnancov. Postupnou digitalizáciou výroby programu a neustálym skvalitňovaním jeho obsahovej náplne, má ambíciu stať sa prostriedkom na poskytovanie kvalitných a objektívnych informácií pre milióny obyvateľov Nepálu ale aj obyvateľov za hranicami tejto krajiny.Info Rádio Nepál začalo písať svoju históriu 1. apríla 1951. Vysielanie bolo spočiatku tajné a trvalo 4,5 hodiny s vysielacím výkonom 250 W. V nasledujúcich rokoch sa Rádio Nepál stávalo silnejším a zaujímavejším médiom pre obyvateľov, jeho kapacitné možnosti sa zväčšovali z hľadiska programovej náplne a formy, zväčšovalo sa technické zázemie a celoštátne pokrytie.Rádio Nepál v súčasnosti vysiela svoj program na krátkych vlnách (5005 kHz, 7165 kHz), ale frekvencie stredných vĺn sú pre miestnych obyvateľov dostupnejšie (576 kHz, 648 kHz, 684 kHz, 792 kHz, 810 kHz, 1143 kHz). Rádio Nepál vysiela 19 hodín každý deň. Ale na rôzne verejné sviatky sú pridané 2 hodiny, čím sa rozšíri vysielanie až na 21 hodín. Pásmo FM je využívané od roku 1995 a je ním pokryté údolie Kathmandu a susedné oblasti (103,0 Mhz).Radio NepalVysielanie Rádia Nepál privítalo mnoho jeho obyvateľov. Na viaceré miesta a vzdialené dediny nie je prístup autom, teda dedinčania nemajú veľkú možnosť prístupu k informáciám a zábave. Negramotnosť nie je ničím výnimočným. V prípade, že do tažko prístupnej usadlosti niekto prinesie tlač, je už neaktuálna, nakoľko roznášanie tlačovín je zložité, obmedzené a v mnohých prípadoch aj nezaujímavé. Rádio sa preto v hornatej nepálskej krajine stáva vhodným médiom a účinným prostriedkom v šírení informácií, vzdelávaní ľudí a poskytovaní zábavy.Technické zázemieVysielacie kapacity v Nepále tvoria tri 100 kW vysielače, pričom každý umožňuje prenášať dve frekvencie súčasne. Stredisko v Khumaltar je zásobované energiou z dieselového generátora s výkonom 250 kW. Strediská pri Sainbu a Bhaisepati majú po jednom 100 kW vysielači. V prípade výpadku hlavných vysielačov majú jeden vysielač v zálohe s výkonom 10 kW. Aj tam je energia dodávaná 100 kW dieselovým generátorom. Strednovlnné vysielače s rôznym výkonom sa nachádzajú v piatich oblastiach. Vo východnej časti sa rozhlasové štúdio nachádza v Dhanakute a 100 kW vysielač je zálohovaný ďalším spoľahlivým vysielačom o výkone 10 kW.V centrálnej oblasti, okrem Kathmandu, ktoré má 100 kW vysielač, má táto oblasť strediská s výkonom len 10 kW nakoľko tento výkon postačuje na pokrytie v hornatých oblastiach centrálneho Nepálu. Stredisko pri Bardibase slúži ako 10 kW záloha. Rozhlasové štúdio tam však nie je zriadené. V západnej časti sa nachádza jedno vysielacie stredisko v Pokhare taktiež s výkonom 100 kW, v stredozápadnej časti je stredisko v Surkhete (100 kW, záloha 10 kW) a v oblasti ďalekého západu je štúdio v Dipayale, pričom výkon vysielača je len 10 kW. Výkon je nižší zrejme kvôli tomu, aby signál nepresahoval a nerušil vysielače v susednej Číne. Krátkovlnným vysielaním Rádia Nepál je podľa odhadov pokrytá celá krajina. Pokrytie strednými vlnami dosahuje 80-90% obyvateľstva.Programová a jazyková ponukaVysielanie Rádia Nepál je celoštátne a trvá 19 hodín. Avšak dopoludnia od 09.30 do 11.00 hod. a podvečer od 18.05 do 18.30 hod. sú prenášané regionálne programy. Rádio Nepál vysiela v pravidelných hodinových intervaloch spravodajské informácie, počnúc 07.00 hod. až do záveru vysielania. V čase o 08.00, 13.05 a 23.30 sú každý deň vysielané správy v anglickom jazyku. Okrem toho sú v rôznych časoch vysielané krátke správy v národnostných jazykoch a to jazyk Hindi, Urdu, Mager, Gurung, Tamang, Rai Bantawa, Newari, Bhojpuri, Sherpa, Maithili, Rana Magar a Sanskrit.Rádio Nepál využíva široký okruh programovej skladby, od všeobecných foriem cez dokumenty, divadelné hry, talk show, interview, hudby, živých vstupov a tak ďalej. Medzi hlavné vysielacie okruhy patrí vzdelávací, ktorý zahŕňa oblasť s náboženským programom, literatúrou, vedou a technikou, poľnohospodárstvom, programom pre ženy, o zdraví a programy pre deti a mládež. Obsahovou náplňou zábavných programov je najmä hudba – nepálske piesne, piesne jazyka hindy a gazals, svetová pop-music a divadené hry. Tretím dôležitým okruhom programovej skladby je informačná náplň. Tá zahŕňa správy a vysielanie aktuálneho diania, telefonáty z parlamentu, reportáže a prehľad tlače. Celkový obsah informačnej funkcie rádia tvorí 40% programovej skladby, zvyšných 60% tvorí zábava, ktorá zahŕňa aj reklamné vysielania.Rádio Nepál chce všetky hlavné relácie vysielať nezaujatým a objektívnym spôsobom, čím sa pokúša chrániť základný princíp verejnoprávnosti a prvoradosti v krajine. Rozhlasová spoločnosť má viacero reportérov, ktorí získavajú správy a informácie v rozdielnych oblastiach krajiny. V zhode s politikou napredovania a smerovania vysielania, Rádio Nepál zahájilo 16. novembra 1995 vysielanie na FM pásme. Prvý kanál na 100,0 MHz mal výkon 1 kW a bol inštaovaný pri Khumaltar, oblasť Lalitpur. Štátne štúdio so stereofónnym vysielacím zariadením bolo zriadené pri Singh Durbar, pričom technické vybavenie zahŕňalo aj možnosť živého vysielania. Rádio Nepál prenajalo časť vysielania aj súkromným spoločnostiam a ich programy sa stali veľmi populárne najmä medzi mestskou mládežou v Kathmandu.Radio NepalV Singh Durbar má Rádio Nepál vlastné štúdio na výrobu programov, nahrávanie hudby, televíznych relácií a správ vysielaných rozhlasom. Hudobná knižnica obsahuje zbierku vyše 20000 titulov. Toto štúdio je poskytované do prenájmu aj zahraničným vysielacím spoločnostiam. Štúdio v Singh Durbar v Kathmandu pozostáva z dvoch budov, kde sa nachádza jeden divadelný ateliér, dva hudobné ateliéry, jedno reportážne štúdio, jedno spravodajské štúdio a sedem štúdií na výrobu programov. Jedno hudobné štúdio je vybavené 24 – stopovým nahrávacím zariadením. Toto štúdio je možné prenajať každému záujemcovi o digitálne nahranie či už sólovej pesničky alebo celého albumu po zaplatení prenájmu, ktorý je veľmi prijateľný a porovnateľný so súkromnými štúdiami. Hlavná budova je zásobovaná zdrojom 100kW generátora.Medzinárodné pôsobenieRádio Nepál spolupracuje so zahraničnými vysielacími organizáciami. Je členom Ázijsko-pacifickej vysielacej únie (ABU). Rozširovanie a skvalitňovanie vysielania sa uskutočňuje v spolupráci s rôznymi priateľskými zahraničnými spoločnosťami. Prednedávnom sa takéto programy uskutočnili s Deutsche Welle (The Voice of Germany) a BBC. Programy pod názvom SAARC Audio Visual Exchange (SAVE) sa vysielajú každý mesiac.V záujme o dosiahnutie čo najväčšieho počtu poslucháčov, Rádio Nepál vstúpilo do medzinárodnej siete internetu od apríla 1997. Od zahájenia tejto služby rastie aj počet navštívení domovskej stránky Rádia Nepál. Obsahuje nielen správy v nepálskom jazyku ale aj hudbu, ktorá aj takýmto spôsobom predstavuje túto krajinu.Radio NepalOd skromných začiatkov spred 52 rokov sa rádio Nepál vypracovalo na plnohodnoté médium s počtom 750 zamestnancov. Postupnou digitalizáciou výroby programu a neustálym skvalitňovaním jeho obsahovej náplne, má ambíciu stať sa prostriedkom na poskytovanie kvalitných a objektívnych informácií pre milióny obyvateľov Nepálu ale aj obyvateľov za hranicami tejto krajiny.

Stanislav Kán | další články autora 14.10 01:00

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků