Kam kráčaš Rádio Expres?

Prinášame vám exkluzívny rozhovor s výkonným riaditeľom Rádia Expres Tiborom Búzom a členom predstavenstva Robertom Bartošom o vývoji rádia, jeho začiatkoch a smerovaní, ako aj cieľoch do budúcnosti.Rádio Expres je v súčasnosti najmladšou komerčnou stanicou na slovenskom rozhlasovom trhu. S provizórnym vysielaním začalo 1. januára 2000 ako jedno z posledných domácich rádií. Začiatkom tohto roka tak oslávilo už svoje druhé výročie. Pri tejto príležitosti vám prinášame exkluzívny rozhovor s výkonným riaditeľom Rádia Expres Tiborom Búzom a členom predstavenstva Robertom Bartošom o vývoji rádia, jeho začiatkoch a smerovaní, ako aj cieľoch do budúcnosti.Rádio Expres – história a súčasnosť • Začiatkom roka oslávilo Rádio Expres svoje druhé narodeniny. Ako ste spokojný s doterajším vývojom a celkovou úrovňou vysielania?  Tibor Búza (výkonný riaditeľ Rádia Expres)“Naša spoločnosť D.EXPRES, a.s. síce mala v januári druhé výročie vysielania, samotné rádio však za svoje narodeniny považuje august roku 2000. Práve vtedy bol totiž spustený vysielač v Bratislave, dobudovali sme vysielaciu sieť a Rádio Expres začalo vysielať svoj plnohodnotný program. Medzitým prešlo viacerými podstatnými zmenami. Dali sme si vypracovať veľmi podrobnú mapovaciu štúdiu toho, čo poslucháči očakávajú od dobrého a kvalitného rádia. Taktiež máme zadefinovanú presnú cieľovú skupinu a teraz pracujeme na tom, aby formát rádia čo najpresnejšie zodpovedal očakávaniam poslucháčov.” • S vysielaním ste začali už v januári roku 2000 v menších oblastiach a postupne ste sa rozšírili na väčšiu časť územia Slovenska. Mohli by ste popísať históriu rádia a začiatky vysielania?  Robert Bartoš (člen predstavenstva Rádia Expres)“Spoločnosť D.EXPRES, a.s bola založená koncom roka 1997. Následne sme požiadali o licenciu, ktorá nám bola udelená koncom roka 1998. Vtedajší zákon vyžadoval spustenie vysielania do 180 dní od správoplatnenia licencie. Požiadali sme však licenčnú radu o predĺženie tohto termínu, keďže sme celú infraštruktúru budovali úplne od základov. Posledným ‘šibeničným’ termínom pre spustenie vysielania bol 1. január 2000, kedy nám expirovala lehota v šiestich lokalitách, a to v Považskej Bystrici, Čadci, Trstenej, Rimavskej Sobote, Lučenci a v Košiciach. Nakoľko v Košiciach vznikli isté problémy s dokumentáciou, vysielač fungoval len prvých 24 hodín a do plnej prevádzky sme ho uviedli až začiatkom marca. Postupne pribúdali ďalšie oblasti. Predposledný z celkového počtu 20 vysielačov bol spustený v Hlohovci koncom augusta 2000 a v rovnakom mesiaci sme začali vysielať aj v Bratislave. Začiatok nášho plnohodnotného vysielania sa tak viaže práve k tomuto obdobiu. Predtým sme vysielali s provízornou programovou štruktúrou, aby sme tak naplnili podmienky, ktoré nám ukladal zákon o rozhlasovom vysielaní.” • Rádio Expres prešlo veľmi pestrým vývojom, niekoľkokrát ste zmenili hudobný formát. Akú hudbu ste však hrali v prvopočiatkoch a čo ste tým sledovali?  Robert Bartoš: “Zadefinovanie formátu na začiatku nebolo veľmi odlišné od toho dnešného. Chceli sme hrať široký, mainstreamový prúd hudby, ktorá nie je agresívna a ktorá sa dá zaspievať a zopakovať. Vylúčili sme tak všetky okrajové žánre ako house, metal a podobné ‘diagnózy’ …” • … vo vašom vysielaní sa však objavili aj interpreti, ktorí neboli príliš známi v našich končinách (napríklad Fantastic Plastic Machine, Renegade Sound Wave a pod.) …  Robert Bartoš: “Občas sa nám podarilo dokonca ‘priviesť’ niektoré tituly na tento trh, pretože napríklad kapelu Brainstorm sme hrali ako jedno z prvých rádií na Slovensku ešte niekedy pred začiatkom leta. Bolo to zásluhou nášho hudobného dramaturga, ktorý má ‘nos na nové tituly’.”  Tibor Búza: “Dnes už máme presne určených poslucháčov, čomu sme plne prispôsobili náš hudobný formát. Chceme osloviť najmä poslucháčov vo veku od 29-49 rokov. Mapovaciu štúdiu, podľa ktorej sme sa zamerali, nám vypracovala renomovaná agentúra, ktorá robila štúdie aj pre BBC Radio One, Ö3 alebo Antenne Bayern. Jedná sa o finančne veľmi náročný projekt, ktorý sme si nechali vypracovať ako jediná stanica na Slovensku. Na dlhú dobu však ukáže presné zameranie počnúc hudobným formátom, ktorý si daný trh žiada, až po spôsob podávania informácií, aký poslucháč očakáva od moderného informačného rádia.” • Na poslednom licenčnom konaní ste uviedli, že Rádio Expres chce do dvoch rokov dostiahnuť 10% podiel na trhu. Podobný rating však v súčasnosti – zo súkromných rádií – dosahuje iba Rádio OKEY. Z čoho vychádza vaše optimistické tvrdenie?  Robert Bartoš: “Vychádzame práve z poznania už spomínanej mapovacej štúdie, ktorá bola vykonaná na reprezentatívnej vzorke spĺňajúcej sociodemografické a geografické risy, tj. celkové rozmiestnenie obyvateľstva, vekový priemer, sociálne vrstvy a pod. Tento prieskum nám ukázal, že je tu reálny priestor dosiahnuť spomínaný rating, hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať.”  Tibor Búza: “Chceme sa stať najúspešnejšou komerčnou stanicou v priebehu dvoch rokov.”  Šírenie signálu – možnosti príjmu • Signál Rádia Expres síce dopravujete na jednotlivé vysielače cez satelit, jeho individuálny príjem však nie je možný. Prečo?  Robert Bartoš: “Súvisí to s autorskými právami. Pokiaľ by sme totiž voľne vysielali cez satelit, pokrývali by sme veľkú časť Európy, s čím by súviseli aj oveľa vyššie poplatky ochranným zväzom za vysielanie hudby.” • Z tohto pohľadu je teda menšie pokrytie pre rádio výhodou …  Robert Bartoš: “Presne tak.” • Rádiá vysielajúce cez Internet sú však dostupné kdekoľvek na svete …  Robert Bartoš: “Internet sa z pohľadu ochranných zväzov berie inak, nakoľko zvukový výstup je na oveľa nižšej úrovni. Máloktoré rádio dnes totiž vysiela kvalitnejší stream ako 56kbps, a tak samotný obsah hudby nie je plnohodnotný.” • Prejdime však k terestriálnemu šíreniu. V septembrovom licenčnom konaní ste získali frekvenciu na Modrý Kameň – 106.5 MHz, v Starej Ľubovni – 105.7 MHz a v Moldave nad Bodvou – 91.1 MHz. Kedy plánujete začať vysielanie v týchto lokalitách?  Robert Bartoš: “Tieto lokality sú pre nás jedny z najnáročnejších, nakoľko sa tu jedná o väčšie výkony. V Starej Ľubovni a Modrom Kameni by sme mohli začať už v máji. Signál bude šírený z dvoch 60-metrových veží, ktoré budú patriť k najvyšším v našej sieti. Oba vysielače budú na rozdiel od ostatných horizontálne polarizované.” • Ako to vyzerá s Popradom, kde ste budovali spoločný stožiar s Fun Rádiom a Rádiom Twist?  Robert Bartoš: “Od tohto projektu sme odstúpili, keďže sme získali frekvenciu v Starej Ľubovni. Veľká časť územia, ktorá mala byť zásobovaná zo Smolníka bude totiž pokrytá zo Starej Ľubovne. Zvyšok územia by mala pokryť nová frekvencia, ktorú sa snažíme skoordinovať bližšie pri Tatrách, keďže s koordináciou na Smolník sme neboli úspešní a táto lokalita je navyše veľmi ťažko dostupná. K miestu sa možno priblížiť len na snežnom scooteri a sú tam veľmi drsné prírodné podmienky. Navyše, extrémnych inštalácií sme mali dosť už v minulosti, napríklad lokality v Považskej Bystrici, Čadci, Trstenej a Žiline sme budovali z helikoptéry.” • Ako mienite riešiť problém synchronizovanosti vysielačov, ktoré sa na určitých miestach navzájom rušia?  Robert Bartoš: “Problém nie je vo vysielačoch, tie podporujú synchrónnu prevádzku. Ťažkosti sú však s prenosom signálu zo satelitu na vysielače. Našli sme však riešenie – bratislavské vysielače budeme zásobovať trasou, kde nedochádza k problémom so synchronizáciou. Čo sa týka ostatných vysielačov, v prípade Žiliny a Zvolena požiadame o zmenu frekvencie. Taktiež predpokladáme odklon vysielačov v Ružombersku a Považskej Bystrici, čím si prestaneme rušiť Trstenú a Trenčín. Zmenou žilinskej frekvencie by sa malo eliminovať rušenie vysielačov v Martine a Čadci.”  Nastanú zmeny v programe? • Mnohé rádiá upravujú na prelome rokov svoju programovú štruktúru. Čo pripravuje Rádio Expres pre svojich poslucháčov?  Tibor Búza: “Naše rádio, ako prvé na Slovensku, nemá presne stanovenú programovú štruktúru. Vysielame prúd slova a hudby, v ktorom prinášame aktuálne informácie, príjemnú hudbu a dobrú zábavu. Okrem pravidelných víkendových relácií, medzi ktoré patrí Úschovňa so Stanom Radičom, Bez Rešpektu s Petrom Tóthom, Lipove Dosky s Petrom Lipom a hitparády nemáme žiadne špecifické relácie, a ani ich v budúcnosti nechystáme. Dôvod je prostý – ak by sme totiž náš program uzavreli do jednotlivých špecializovaných blokov (napríklad literárneho), nemohli by sme doň vstupovať s aktuálnymi informáciami. Našim cieľom je však počas celého dňa kontinuálne prinášať aktuálne informácie.” • Nastanú vo vysielaní “diaľničného” rádia nejaké zmeny?  Tibor Búza: “Áno, pristúpime k miernym úpravám vo večernom a nočnom vysielaní. Čo sa týka víkendových relácií, či už Úschovne alebo Bez rešpektu, obmeníme ich vnútorné usporiadanie a dramaturgiu. Nechcem však, aby bolo Rádio Expres vnímané ako dopravné rádio. My sme totiž plnoformátové rádio, ktorého cieľom je prinášať kvalitné informácie, hudbu, a zábavu. Našou výnamnou devízou sú však aj dopravné informácie, na ktorých získavaní a skvalitnení sme dlho pracovali.”  Rádio Expres tak pomaly vstupuje do tretieho roku svojho vysielania s jasným cieľom – postupne sa prepracovať medzi slovenskú rozhlasovú elitu. Či sa však v neľahkých podmienkach domáceho trhu naozaj presadí, ukáže čas.

  Juraj Koiš | další články autora 09.01 02:05

  « Staršie komentáre
  • miso hovorí:

   Anonym, tvoj prispevok hovori za vsetko :) ))))

  • Anonym hovorí:

   expres ja aj tak najlepsie radio na SVK. keby som vedela ako sa tam da napisat mejl, tak by bolo vsetko suuper….

  • peter hovorí:

   Reagujem na uvahu pana Bartosa, ze hudba cez internet nie je plnohodnotna.Ma pravdu, ale to ako casto operatori usekavaju skladby, to je este menej plnohodnotne. Dokazete dat Vase radio na internet?
   Inak je to dobre radio.

  • P.R. hovorí:

   Váš príspevok je obhajoba,alebo nervozita plynúca časom? Zrejme Vaše dotácie už vyschýnajú.Všetci,ktorí sa pohybujú okolo rádii vedia,že po vzniku EXPRESU a po čudných pridelení frekvencii sa ako jediné rádio hrdilo a ešte hrdí,že nepotrebuje 3 roky žiadnú reklamu! Tak nám vysvetlite akým zázrakom prežívate!To je priama otázka a nie ohováranie.

  • E. Babitzová hovorí:

   milí diskutujúci, ak máte naozaj záujem o odpovede na otázky, dajte si prosím aspoň tú námahu a prečítajte si celé diskusné fórum, inak mi to naozaj pripadá, že píšete len preto, aby ste Rádio Expres ohovorili. Niekoľký krát opakujem – Rádio Expres nie je financované z nijakých eurofondov, nemajú nijaké “prídely EÚ a EBRD”. EÚ a EBRD sú naši akcionári, okrem iných, a správajú sa k projektu ako jeho majitelia. Úplne nezávisle od akýchkoľvek fondov, ktoré sa týkajú SR.
   A k počúvanosti – ak predpokladáte, že na slovenskom rozhlasovom trhu je možné dosiahnuť výrazný podiel na trhu v čase kratšom ako je rok, dva, nechápem, prečo strácate čas v diskusných fórach namiesto toho, aby ste už dávno viedli najúspešnejšiu komerčnú stanicu na trhu.

  • Anonym hovorí:

   Zrejme už Vám funguje internetová stránka?

  • Anonym hovorí:

   Je pravda,že na prídely sa nedá spoliehať raz budú určite zastavené.

  • robo hovorí:

   Tak preco im chybaju reklamy, doteraz ziju hlavne z pridelov EU a EBRD. Otazkou zostava dokedy. Takto robit radio je jednoduche.

  • Anonym hovorí:

   Milan súhlasim,ale zadávateľov reklám práve zaujíma pokrytie a počúvanosť.

  • Milan hovorí:

   p. Babitzovej. A pokym ide o ten podiel na trhu, prepáčte ale ROck FM patrí pod SRo a B1 zas pod FUN. Neporovnateľné.. Neporovnateľná je aj počúvanosť, protože máte 20 vysielačov, ostatné komerční stanice podstatne nižší počet. Myslím všetko súvisí s ľuďmi, ktorých zamestnávate. Správajú sa i na týchto stránkach k diskutujúcim VULGÁRNE. Netreba byť psychológom, aby zistil, že ide o Vašich ľudí. Milan V.

  • Milan hovorí:

   Vážená p.Babitzová, ďakujem za odpoveď. I tak rozmýšľam o tom tunelovaní aj o tom, prečo práve táto firma dostala peniaze z eurofondov. Odsúhlasuje ich predsa vláda. Myslím že rádio je slabé, niekedy až infantilné. Moderátorka popoludnia má podrezaný jazyk, ale slabučkú fantáziu a rozhľadenosť. Jej úvodné vstupy drásajú uši, alebo koho zaujíma retardovaný krátky vstup ako Petr Hapka vyznáva lásku. Súhlasím s diskutujúcim I.H., že vysielanie nie je dobré. Správy sa opakujú donekonečna, ich koncepcia je nejasná, tú by neodhadol ani stopercentný odoborník. Opakuje sa všetko a pôsobí to amatérsky. Fórum je ešte slabšie a opať súhlasím, že amatérski moderátori ním plátají diery. Milan V.

  • Laco Boor hovorí:

   Vážená p.Babitzová,
   som rád, že sa na týchto stránkach dá podiskutovať aj so skutočnými predstaviteľmi niektorých rádií a nielen s ľudmi, ktorí sa na nich hrajú. Dovoľte mi položiť Vám jednu otázku k dcérskym spoločnostiam firmy D.Expres, keď ste niekde na týchto fórach písali, že Expres nemá webovú stránku ani po dvoch rokoch, pretože ste mali zlé skúsenosti s ich prípravou a vymenili ste dve firmy. Rozmýšľam však a nevidím v tom logiku, veď pokiaľ máte spoločnosť ExpresNet, ktorá Vám zabezpečuje šírenie signálu a predpokladám, že aj údržbu vysielačov, ktorých určite nemáte málo a náklady s nimi spojené asi tiež nie sú najmenšie. Potom máte aj firmu Expres Media, ktorá zabezpečuje predaj reklamného času vo Vašom rádiu, je to teda súkromná mediálna agentúra. Prečo ale potom nemáte napríklad firmu ExpresWeb, ktorá by zapezpečovala webstránku? Veď ste predsa prvé rádio v 21. storočí a ste jediní, kto ešte nemáte webstránku. Prepáčte ale myslím, že je to hanba pri pohľade na obrovské možnosti, ktorými disponujete.
   Ďakujem, že ste si prečítali môj názor a želám Vám veľa šťastia a úspechov.
   Laco Boor

  • Karol hovorí:

   I.H aké iné rádia ti ešte u teba v ústave dovolia počúvať ? Však popros sestričky – preladia

  • Martin hovorí:

   Aspon ze ten web stihli dokoncit v slubovanom termine :-) )))

  • I.H. hovorí:

   Myslel som košické pivnice, žijete aspon na Slovensku?

  • I.H. hovorí:

   Pozrel som si celú diskusiu a neviem nič o obch.registri ako píše Milan. Viem ale, že vaše rádio sa nespráva SLUŠNE k poslucháčom. Diskutéri na tejto www sú vaši ľudia, ZET i iní. Nie ste ani super, v noci pušťate UŽ len hudbu, forum je slabučké, neprepracované, moderátori o tom nevedia vôbec nič a drôtujete tým diery vo vysielaní. Infožurnál ani neviem posúdiť, dáte tam Majgu, nejaká dievčička s kuchynským hlasom prečíta, čože to ten Arafat vyvádza a ináč nič. A ešte nestačí opakujete to do omrzenia každú hodinu a aj v noci. Čo zaujíma poslucháča nezaujíma vás. Je mi jedno čo robia ľudia v sídliskových pivniciach a vo vchodoch. Každú hovadinu vysielate, aspon tá redaktorka . A ešte všetko aspon dvakrát zopakujete. Volával som k vám, ale 44 nie je zadarmo ukrajuje z predplatených minút. Škoda tá Nadácia o ktorej p.Babitz píšete na tejto www, mohla dať peniaze na užitočnejšie rádia.
   Ivan H.

  • Eva Babitzova hovorí:

   až teraz som sa pozrela do diskusie, myslela som, že už je dávno po nej. Takže k tomu “tunelu” – D.Expres je stopercentným vlastníkom oboch spomínaných spoločností. (V tom prípade by to EBRD tunelovala s nami:-)). Ale vážne – je to normálna štruktúra spoločnosti a samozrejme EBRD a EU majú plnú kontrolu aj nad dcérskymi spoločnosťami. Obe činnosti boli aj od začiatku súčasťou projektu.
   Ako Vás upozornili aj iní diskutujúci – výsledky Rádia Expres rastú a my predpokladáme, že ďalej budú, mimochodom už koncom minulého roku sme mali v Bratislavskom kraji vyšší podiel na trhu ako Rock FM aj ako B1.

  • Miko hovorí:

   Je mi to jedno čo si tu kto hovorí ale viem jedno, že Rádio Expres je SUPER! Stále som počúval Twist ale Expres proste nemá chybu. Štve ma že som zatiaľ nenašiel ich domovskú stránku. Dúfam, že existuje! Ak nie, tak že čoskoro bude!!!

  • Miko hovorí:

   Je mi to jedno čo si tu kto hovorí ale viem jedno, že Rádio Expres je SUPER! Stále som počúval Twist ale Expres proste nemá chybu. Štve ma že som zatiaľ nenašiel ich domovskú stránku. Dúfam, že existuje! Ak nie, tak že čoskoro bude!!!

  • Anonym hovorí:

   Na týchto stránkach slušnosť? To asi ťažko.

  • to je jedno hovorí:

   poslucháčov si vážit treba, to je svatá pravda !!! dá sa však brat názor od človeka, ktorý sa vždy podpíše cudzím menom ? ( milan , anonym )
   Už nehovoriac o tebe “náhodný”…

  • Náhodný hovorí:

   Netreba pátrať a je jasné že dva posledné ohlasy sú z dotknutého rádia. To sú ľudia, ktorých z neho počuť???? Potom je to skutočne rádio, ktoré si nemožno vážiť. Ani pri jednom článku neznie taký urážlivý tón k tým, ktorí tu diskutujú. To je hamba. Nádavky, nie sú dobrým prostriedkom. Veď ľudia, ktorí píšu sú aj vašimi poslucháčmi, či nie?

  • laciko hovorí:

   pokial viem Expres v pocuvanosti stale stúpa, a podla poslednych pieskumov je v prvej sedmicke, je jasne ze ma plno neprajnikov, ked im beru posluchacov vsakze milý Milan…priznaj farbu a povedz nám kde pracujes? Aj tak vsetci co sem chodia tusia…..hrdina.

  • Ja hovorí:

   Prezi si posledne vysledky pocuvanosti a potom tu tliap – magor zakomplexovaný !

  • Milan hovorí:

   Reagujem na vysvetlenie p.Babicovej.Projekt je to pekny, ale viac ma zaujima ExpresMedia a ExpresNet.Obe firmy su mladsie ako d.Expres. Vid obchodny register…..Ako si to vysvetlit, reklamna a vysielace?? Aj to patri do projektu a financovania Eur.banky pre obnovu a rozvoj?Alebo to mozno nazvat u nas frekventovaným slovom-tunel? Dva a polroka v eteri je dlhy cas a s takymi obrovskymi financiami uz radio malo HVIEZDIT ono vsak zatial nepreniklona trh. Z clanku je zrejme, ze p.Bartos sa vyjadruje seriozne. Vykonny riaditel ma velke oci, akosi mu vsak uteka skutocnost. Je rovnaky projekt i ceske radio Impuls? Ak ano potom ma slovensky projekt Expres bud spomenuty tunel alebo slaby manazment. Vysielace pribudaju ale posluchaci a reklama nie. Snad mi to p. Babitzova,(predtym aj Elan SRo?) vysvetlite aj ostatnym. Dakuje MilanV.

  • anonym hovorí:

   Možno sice od veci :
   Skutočne poslednou šancou Ilonny Csákovej je jej aktuálna albumová novinka Kruhy mé touhy, a keďže speváčka si neľahkú situáciu naplno uvedomuje, angažovala si na výpomoc ospevovanú slovenskú dvojicu Tomáš Zubák – Peter Graus z formácie B3

  • Anonym hovorí:

   Expres ma nad 120 zamestnancov, v eteri ich je do 50. Je pravda ze z nich je vyse polovicka studentov aj prvakov, ale ti su protekcni. Protekcni su aj nestudenti. Niektori sa za 25 tisicove platy ukazu v praci obcas. Sefredaktori beru az 40 tisic. Studenti si musia svoju placu riadne odpracovat, poriadne s mikrofonom nabehat a za maly peniaze. Ked su spravy zle za to su zodpovedni sefredaktori, su na spravy dvaja a vela neporadia. Doprava je zato dobra lebo dopravny sef vie o veci rozhodnut. Ked su prostriedky treba ich vyuzit. Sefstvo chodi na dovolenky s rodinami na Floridu,lov delfinov a lyzovat do Alp, ale da peniaze aj na dobre veci Radica a spravodajcov z Berlina,pariza, Bruselu. Zavidite, ze unia plati, ved je to dobre aj pre vas. Najst sponzora, to kazdy nedokaze.
   TO SU MI VECI, NEVIEM KTORE JE RADIO EXPRES,ALE MA “ZABAVNYCH” sefov a INFANTILNYCH ZAMESTNANCOV

  • Anonym hovorí:

   Expres si svojich spolupracovníkov vyberá a nedáva prácu len tak hocikomu. Neviem páni odkiaľ máte také informácie, ale podľa mňa Expres nie je žiadna charita!!! Ten kto tam pracuje si svoju prácu musí robiť poriadne a svoje peniaze si musí zaslúžiť. Flákači nemajú šancu, takže dúfam že som vás vyviedol z omylu.ZET
   PRAVDAZE NIE HOCIKOMU,LEN SVOJIM ZNAMYM.

  • Martin hovorí:

   To je zaujimave aj dnes brazdil general alpske kopce ked ste sustali? Alebo studaciObe s su s makcenmi. Cudujem sa reklamnym partnerom ze si k vam nieco daju, ste nespolahlivi. Mily NAMIERU si studak ale ti nebyvaju taki naivni alebo zeby prave v radiu expres prave takych vyberali, ti tvoji sefi najskor tu fanta EU tuneluju.Inak je ta diskusia zaujimavym citanim, aj s Budulovom. Cital som v inom clnku tejto stranky ze s celorepublkovym pokrytim mate nizsiu sledovanost ako regionalne. Neni ten Buza byvaly televizny odbornik? A Kosican? TEDA VSEODBORNIK?

  • Anonym hovorí:

   Takže je to Budulov- 267 m.n.m.

   Ďakujem

  • Noneviem hovorí:

   Takze ten obhajujuci ZET bol zamestnanec radia Ex? Ja ked som to cital myslel som, ze to je obycajny posluchac. Stupla vam pocuvanost tou novou frekvenciou? Mate vyssiu alebo nizsiu ako tie regionalne radia. Napis pravdu ZET.

  • ZET hovorí:

   Prosím neberte to ako buzeráciu, ale ide o upresnenie polohy expresáckeho vysielača v Moldave. Nejedná sa o Bodulov ale o BUDULOV a to v akej nadmorskej výške je vysielač Vám dám ešte vedieť.

   ZET

  • ZET hovorí:

   Ďakujem tvorcom tejto stránky, že do ponuky vysielačov zaradili aj frekvenciu 91,0.

   ZET

  • ZET hovorí:

   Nie len pre tvorcov tejto stránky dávam do pozornosti novú frekvenciu Rádia EXPRES- Moldava n./Bodvou- 91,0 MHz

  • jacobs hovorí:

   wow that is interesantos :) ktovie co sa este nedozvieme :)

  • Namieru hovorí:

   Expres ma nad 120 zamestnancov, v eteri ich je do 50. Je pravda ze z nich je vyse polovicka studentov aj prvakov, ale ti su protekcni. Protekcni su aj nestudenti. Niektori sa za 25 tisicove platy ukazu v praci obcas. Sefredaktori beru az 40 tisic. Studenti si musia svoju placu riadne odpracovat, poriadne s mikrofonom nabehat a za maly peniaze. Ked su spravy zle za to su zodpovedni sefredaktori, su na spravy dvaja a vela neporadia. Doprava je zato dobra lebo dopravny sef vie o veci rozhodnut. Ked su prostriedky treba ich vyuzit. Sefstvo chodi na dovolenky s rodinami na Floridu,lov delfinov a lyzovat do Alp, ale da peniaze aj na dobre veci Radica a spravodajcov z Berlina,pariza, Bruselu. Zavidite, ze unia plati, ved je to dobre aj pre vas. Najst sponzora, to kazdy nedokaze.

  • ap hovorí:

   typicki zavistlivi slovaci… preto aj rozmyslam ci npojdem do sveta. Aj politici sa vadia o kokotinach, aj vy.

  • ZET hovorí:

   Expres si svojich spolupracovníkov vyberá a nedáva prácu len tak hocikomu. Neviem páni odkiaľ máte také informácie, ale podľa mňa Expres nie je žiadna charita!!! Ten kto tam pracuje si svoju prácu musí robiť poriadne a svoje peniaze si musí zaslúžiť. Flákači nemajú šancu, takže dúfam že som vás vyviedol z omylu.

   ZET

  • Anonym hovorí:

   co to robi

  « Staršie komentáre, RSS pro komentáře k tomuto článku

  Pridaj komentár


  Související články


  Další články z kategorie Radio Všeobecné

  Více článků