HEY: Náš pôvodný zámer bol megalománsky…

‘Prevádzkovať viacero rádií alebo sieť je veľmi ťažké. V tomto bola naša pôvodná vízia skutočne trošku megalománska,’ hovorí o myšlienke rozhlasovej siete na Slovensku predkladateľ projektu Radim Pařízek. Zaujímalo nás ako vyzerá nová koncepcia Rádia HEY.– Druhý pokus úspešnejší –
* Česká mediálna skupina GES onedlho vstúpi na slovenský trh. Včera jej to umožnila Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá zastupujúcej spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., udelila licenciu na vysielanie v Poprade a Rimavskej Sobote. Nová stanica ponesie názov Rádio HEY! a bude vôbec prvým rádiom hrajúcim výlučne slovenskú a českú hudbu.