Do druhého kola voľby riaditeľa SRo štyria kandidáti

V druhom kole štvrtej voľby riaditeľa Slovenského rozhlasu, ktoré sa koná 6. apríla, sa stretnú P. Kováč, Ľ. Machaj, H. Gajdošová a M. Zemková. Prinášame súhrn projektov, s ktorými títo kandidáti predstúpili pred Rozhlasovú radu.– Hlasy pre postupujúcich kandidátov vo voľbe riaditeľa SRo –
Peter Kováč – 3 hlasy


Ľuboš Machaj – 6 hlasov

Hilda Gajdošová – 3 hlasy

Miloslava Zemková – 3 hlasyRozhlasova rada Rozhlasová rada dnes v prvom kole voľby generálneho riaditeľa SRo opäť nezvolila. Do druhého kola tejto v poradí už štvrtej voľby postúpila štvorica kandidátov – bývalý šéf licenčnej rady Peter Kováč, šéfdramaturg Dvojky STV Ľuboš Machaj, bývalá starostka bratislavského Starého Mesta Miloslava Zemková a ekonomická riaditeľka a štatutárna zástupkyňa SRo Hilda Gajdošová. Prinášame súhrn projektov všetkých štyroch postupujúcich kandidátov.

Peter Kováč, ktorý sa o kreslo riaditeľa SRo uchádzal už v prvej voľbe, je za radikálne zmeny v rozhlase, ktoré by SRo dostali z dlhov. Navrhuje preto dočasné vypnutie Rádia_FM, jeho program by preniesol na internet a po ozdravení SRo a spustení digitalizácie by rádio vrátil do rozhlasového éteru. Tvrdí, že presunom Rádia Devín na frekvencie Radia_FM, vypnutím dovtedajších vysielačov Rádia Devín a presunom Radia _FM na internet by sa dalo ročne usporiť 100 mil. korún. Rádio Devín by povýšil na nový celoplošný okruh a snažil by sa zvýšiť jeho počúvanosť. Ako uviedol, ak sa SRo nerozhodne vypnúť Rádio_FM, môže to urobiť niekto iný. Časť programu Rádia_FM by však presunul na Rádio Devín. Ďalšie opatrenia, ktoré by po nástupe do funkcie riaditeľa urobil, by podľa neho spolu mohli ušetriť 200 mil. korún ročne. Okrem iného poukázal na to, že nesúhlasí so spôsobom, akým Slovenský rozhlas vymáha dlhy na koncesionárskych poplatkoch, ktorý podľa neho poškodil reputáciu SRo.

Tretíkrát sa pred Rozhlasovú radu postavil šéfdramaturg Dvojky STV a dlhoročný rozhlasový pracovník Ľuboš Machaj. Za základ svojho projektu považuje vytvorenie troch stabilizovaných, rovnocenných programových okruhov Rádia Slovensko, Rádia Devín a Rádia Regina. Počíta aj s Rádiom _FM a Rádiom Patria, ale technicky by ich prepojil s rádiami Devín (Radio_FM) a Regina (Rádio Patria). Ak by bol zvolený, chcel by do konca roka skvalitniť program, do konca roka 2008 vyrovnať hospodárenie a zaviesť kreatívne pružné a otvorené riadenie. Machaj upozornil, že v situácii, keď sa výber koncesionárskych poplatkov robí agresívnym spôsobom, bude počúvanosť SRo naďalej klesať. Podľa Machaja sa musí zmeniť princíp výberu koncesií tak, aby sa nevyberali podľa rozhlasových prijímačov. Lepšie by bolo vyberať koncesie raz ročne, pričom koncesionári by mali mať viac možností na ich platenie. Machaj by sa snažil nájsť zdroje na vyrovnanie dlhov aj vo výdavkoch za služby, osobné náklady, tiež v reklame, vo vydavateľskej činnosti. Je za odstránenie duplicitných odborov a digitalizáciu.

Hilda Gajdošová oproti predchádzajúcim voľbám svoj projekt nemenila. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet rozhlasu a zvýšenie počúvanosti a dôveryhodnosti SRo. Chcela by pritiahnuť viac poslucháčov od 29 do 45 rokov. Je za zmeny zákonov o koncesionárskych poplatkoch, o SRo, o vysielaní a retransmisii a tiež o DPH. Povedala, že SRo dáva ročne z koncesionárskych poplatkov na DPH 60 mil. korún. Ako uviedla, “DPH považuje za veľmi významný problém verejnoprávnych médií v Slovenskej republike”. Zmena zákona o DPH by SRo podľa nej priniesla úsporu 60 až 90 mil. korún. Úspory približne 60 mil. korún by hľadala aj v prevádzke budovy SRo. Ako generálna riaditeľka rozhlasu by sa snažila zvýšiť príjmy z koncesií o 300 mil. ročne. Znižovať náklady by chcela aj predajom nevyužitých nehnuteľností, personálnymi zmenami – aj prepúšťaním a v ďalších položkách. Gajdošová je za zachovanie piatich okruhov SRo, zahraničné a internetové vysielanie by zlúčila do jedného celku a presunula na internet.

Druhýkrát predniesla svoj projekt Miloslava Zemková. Nemenila ho a opäť radu zoznámila s tým, ako by ročne vedela usporiť až 237 mil. korún. Nevyhnutná pre to je zmena zákona o koncesiách, oslobodenie SRo od platenia DPH a úprava zmlúv s autorskými zväzmi – SOZA, Slovgram a OZIS. Hľadala by aj vnútorné finančné rezervy vrátane prepúšťania najmä v servisných zložkách. Prostriedky vidí aj v eurofondoch. Programom by chcela osloviť viac mladých poslucháčov. Je za zachovanie všetkých okruhov SRo.

Druhé kolo voľby, v ktorom sa môže hlasovať dvakrát, sa uskutoční 6. apríla. Aj v ňom bude úspešný ten kandidát, ktorému sa podarí získať dve tretiny hlasov všetkých členov rady a aspoň desať z pätnástich.

Spracované podľa materiálov agentúry SITA.

Vlado Valaštiak | další články autora 29.03 05:55

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků