Úskalia veľmi prísneho mediálneho zákona

Súčasné dianie okolo N-rádia poodhalilo viaceré úskalia Zákona o vysielaní a retransmisii. Niektoré ustanovenia môžu priniesť vážne komplikácie a tým aj nepríjemné dôsledky pre akéhokoľvek vysielateľa, najmä pri predĺžení licencie na vysielanie.– Striktné ustanovenia v Zákone o vysielaní a retransmisii –
* Ak by sa ukázalo, že predĺženie existujúcej licencie bolo v rozpore so zákonom, môže to mať pre dotyčného vysielateľa vážne dôsledky.Logo RVR Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom utorňajšom zasadnutí predĺžila licenciu nitrianskemu N-rádiu a zároveň rozhodla o pozastavení, nie však ukončení konania o jej odňatí. Nitriansky vysielateľ sa tak dostal do paradoxnej situácie, keď na jednej strane získal možnosť vysielať o ďalších osem rokov dlhšie, na strane druhej však nemá istotu, či mu rada už predĺženú licenciu ponechá.Ako sa však zdá, súčasné dianie okolo N-rádia poodhalilo viaceré úskalia platného Zákona o vysielaní a retransmisii, ktorého ustanovenia sú v niektorých častiach až veľmi prísne a môžu priniesť komplikácie.Rada nestihla rozhodnúť včasPodľa návrhu programu utorňajšieho zasadnutia, ktorý bol zverejnený na oficiálnej stránke licenčnej rady, správne konanie o predĺžení licencie N-rádia sa začalo už 28. novembra 2003. Licenčná rada ho ukončila v poslednom januárovom týždni, to znamená takmer dva mesiace po jeho začatí.Ak sa však bližšie pozrieme na §52, odsek 4, píše sa v ňom, že “Rada rozhodne o predĺžení platnosti licencie do 30 dní od podania žiadosti.” Aj keď nie je presne známe, kedy došlo k podaniu žiadosti o predĺženie licencie, najneskorší možný termín v prípade N-rádia bol do 16. decembra 2003, teda 19 mesiacov pred vypršaním platnosti licencie. Z formulácií v zákone nie je jasné, čo sa stane, ak rada nerozhodne o predĺžení licencie do jedného mesiaca. Aj ďalšie ustanovenia týkajúce sa udeľovania licencií sú však z hľadiska termínov veľmi prísne.Licenčné konanie, ktoré sa nezačalo…V §48, odseku 1 Zákona o vysielaní a retransmisii sa uvádza, že konanie o udelení licencie na terestriálne vysielanie začína rada z vlastného podnetu. Hneď v ďalšom odseku je však stanovený presný postup a termín vyhlásenia licenčného konania, ak sa vzťahuje na frekvenciu, na ktorej už niekto vysiela. Podľa odseku 2 písmena a) “začne rada výberové konanie najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby,” uvádza sa v §48 mediálneho zákona.Licencia nitrianskeho N-Rádia bola pôvodne platná do 16. júla 2005. Podľa tohto ustanovenia by tak malo byť po 17. januári 2004 (presne 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie) vyhlásené riadne licenčné konanie. Opäť však nie je jasné, čo nasleduje v prípade, ak rada do tohto termínu nerozhodne o predĺžení existujúcej licencie.Pozor na termín podania žiadosti!Ďalšie prísne ustanovenia sa týkajú samotného podávania žiadosti o predĺženie licencie. V §52, ods. 1, bode a) sa píše, že vysielateľ doručí rade žiadosť “najskôr 20 a najneskôr 19 mesiacov pred zánikom svojej licencie.” V praxi to znamená, že každý vysielateľ musí veľmi precízne sledovať, kedy mu končí licencia, a na podanie žiadosti má len jeden presne vymedzený mesiac. Ak to nestihne, stráca nárok na automatické predĺženie licencie a musí sa o ňu uchádzať vo výberovom konaní za účasti konkurenčných žiadateľov.Na druhej strane majú členovia rady tiež iba mesiac na potvrdenie automatického predĺženia licencie, inak majú povinnosť vyhlásiť riadne licenčné konanie. Ak si však situácia vyžaduje dlhšie posudzovanie – ako to bolo v prípade N-rádia – na to už zákon zrejme nemyslí.Je neskoré rozhodnutie spochybniteľné?Pri takomto vývoji sa logicky natíska otázka, či je oneskorené rozhodnutie rady spochybniteľné. V prípade lukratívnej frekvencie sa prirodzene nájdu záujemcovia, ktorí sú odhodlaní využiť všetky možnosti, aby ju získali. Ak by sa ukázalo, že predĺženie existujúcej licencie bolo v rozpore so zákonom, mohlo by to mať pre dotyčného vysielateľa vážne dôsledky.V susednom Česku muselo napríklad benešovské Rádio Sázava ukončiť zabehnuté vysielanie po roku od získania licencie. Súd totiž jeho licenciu zrušil len preto, že česká Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie nedostatočne odôvodnila, prečo neudelila licenciu štyrom iným žiadateľom. Nasledovať bude úplne nové výberové konanie. Rádio Sázava už nevysiela a vôbec nemá istotu, či licenciu opätovne získa.Česká legislatíva je zhovievavejšia…V prípade predĺženia licencie je však český mediálny zákon oveľa prijateľnejší. Existujúci vysielatelia majú až polročnú lehotu na podanie žiadosti o predĺženie licencie a tamojšia licenčná rada môže takúto žiadosť posudzovať ľubovoľný čas. A v prípade nového licenčného konania nie je stanovený žiadny termín, dokedy musí rada konanie vyhlásiť.Naši zákonodárci boli pri tvorení slovenskej “308-čky” oveľa prísnejší. Krkolomné lehoty, termíny a ustanovenia, o ktorých bola zmienka vyššie, však môžu priniesť viac škody ako úžitku, najmä ak by sa malo trvať na ich striktnom dodržiavaní.

Juraj Koiš | další články autora 29.01 03:32

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků