Rádio VIVA s novými vysielačmi v Košiciach a Michalovciach

Po sprevádzkovaní silného vysielača v Snine pred dvoma týždňami pokračuje multiregionálne Rádio VIVA v dokrývaní lokalít s nekvalitným alebo žiadnym signálom stanice. Tento krát boli do prevádzky uvedené dva nové vysielače, oba na východnom Slovensku. Prvým je dokrývač pre mesto Košice na frekvencii 95.7 MHz, druhým náhradný vysielač pre Michalovce po nedávnom vypnutí vysielania zo Strážskeho.

Košice 95.7 MHz


Nový vysielač pre Košice dopĺňa doterajší pracujúci na frekvencii 88.1 MHz umiestnený južne od Košíc na kóte Marovka (681 m.n.m.) pri hraniciach s Maďarskom, ktorý však kvôli nízkemu vyžiarenému výkonu 250 Wattov nepokrýva dostatočne hlavne severné časti Košíc. Preto od roku 2006 Rádio VIVA pracovalo na koordinácii novej frekvencie, pomocou ktorej by dokrylo práve túto oblasť. Úspech sa dostavil v roku 2007, keď bola úspešne skoordinovaná frekvencia 95.7 MHz zaradená do jarného licenčného konania a následne Radou pre vysielanie a retransmisiu rádiu pridelená.


Ako nás informoval Ing. Robert Bartoš zo spoločnosti Virtual Radio Network, nový vysielač bol uvedený do prevádzky minulý týždeň okolo polnoci z piatka na sobotu. Pracuje na frekvencii 95.7 MHz, umiestnený je severne od centra Košíc na Košičanom známej kóte Bankov (357 m.n.m.). Vysielacia anténa sa nachádza 40 metrov nad zemou na tamojšom stožiari spoločnosti RDT Telecom, má horizontálnu polarizáciu. Signál je do okolia vysielaný maximálnou silou 200 Wattov, avšak s výrazným obmedzením vyžarovania smerom na juhozápad až sever od vysielača. Pokrytím dopĺňa spomínaný vysielač na Marovke a takisto prešovský na frekvencii 105.8 MHz. 


Michalovce 99.0 MHz


Potreba nového vysielača pre pokrytie Zemplína vznikla ako dôsledok vypnutia vysielača v Strážskom, ktorý bol presunutý do Sniny (pracoval na frekvencii 88.5 MHz, viac informácii o tomto presune nájdete v našom článku Rádio VIVA má na východe nový silný vysielač). Koordinácia novej frekvencie pre Michalovce a okolie prebiehala od septembra 2006, do licenčného konania bola podobne ako košická zaradená na jar 2007.


Nový michalovský vysielač Rádia VIVA bol uvedený do činnosti v stredu večer približne o 20:30 hod. Signál je dostupný na frekvencii 99.0 MHz, vysielaný je z vysielacieho strediska Hôrka (228 m.n.m.) umiestneného nad obcou Lesné severo-západne od mesta Michalovce. Horizontálne polarizovaná vysielacia anténa sa nachádza 23 metrov nad zemou, signál do okolia vyžaruje silou 1 kW s jemným smerovým obmedzením na juhovýchod. V pokrytí vypĺňa dieru spôsobenú spomínaným vypnutím vysielača v Strážskom a zároveň zlepšuje pokrytie celého regiónu. Nadväzuje na vysielače v Košiciach (88.1 MHz resp. 95.7 MHz) a Snine (88.5 MHz).


Vysielač v Košiciach je dvadsiatym a v Michalovciach dvadsiatym prvým v sieti vysielačov Rádia VIVA (jeden sa nachádza takisto v tuneli Sitina v Bratislave), v pláne je ešte ďalších sedem. Tieto budú uvedené do prevádzky neskôr.


Vysielače Rádia VIVA, ktoré čakajú na uvedenie do prevádzky:  • 90.0 MHz Medzilaborce
  • 92.0 MHz Žiar nad Hronom
  • 92.4 MHz Stropkov
  • 92.8 MHz Ružomberok
  • 95.6 MHz Bardejov 
  • 106.7 MHz Rimavská Sobota
  • 107.0 MHz Dobšiná

Vlado Valaštiak | další články autora 19.10 09:54

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Technika

Více článků