Kam sa vytratila frekvencia 99.5 MHz?

Nízkovýkonná banskobystrická frekvencia 99.5 MHz je voľná už od konca februára. Licenčná rada ju však nezaradila do aktuálneho licenčného konania. Dôvody nám priblížil riaditeľ kancelárie a hovorca Rady pre vysielanie a retransmisiu Ing. Peter Abrahám.– Šum v Banskej Bystrici od leta 2002 –
* Frekvenciu 99.5 MHz s povoleným výkonom 200W si pôvodne skoordinovalo bývalé multiregionálne Rádio Forte. Iní vysielatelia sa o ňu budú môcť uchádzať pravdepodobne až na jeseň, kedy sa uskutoční ďalšie výberové konanie.Logo RVR Rada pre vysielanie a retransmisiu zaradila do aktuálneho licenčného konania 6 rozhlasových a 14 televíznych frekvencií. Prekvapujúco sa medzi nimi neobjavila banskobystrická nízkovýkonná frekvencia 99.5 MHz, ktorá je už dva mesiace voľná. Pôvodne ju malo využívať lokálne rádio LOVE FM, ktoré však nespustilo vysielanie v ročnej zákonnej lehote. “Frekvencia sa stala voľnou vo februári 2004 zánikom licencie zo zákona,” potvrdil Radiowebu riaditeľ kancelárie a hovorca licenčnej rady Peter Abrahám. Ako dodal, rada je zo zákona povinná zaoberať sa otázkami efektívneho využitia frekvenčného spektra. “K tomu patrí aj skúmanie možností technického skvalitnenia voľných frekvencií, možné zvýšenie alebo zníženie vyžiareného výkonu, smerovanie vyžarovacieho diagramu a podobne,” uvádza Abrahám.Frekvenciu skúma Telekomunikačný úradAko ďalej píše hovorca rady, na kvalitu frekvencie vplýva vzájomné obmedzovanie a rušenie živých frekvencií a zmena počtu jednotlivých vysielačov. “Takzvaným ‘zahusťovaním’ či ‘oživovaním’ ďalších frekvencií v spektre dochádza k zmenám ich reálneho pokrytia. Keďže voľných frekvencií je na Slovensku čoraz menej, prebieha v súčasnosti komunikácia medzi technickým odborom kancelárie Rady a Telekomunikačným úradom.” Cieľom komunikácie medzi oboma inštitúciami je preverenie možností skvalitnenia parametrov každej voľnej frekvencie, konkrétne aj banskobystrickej 99.5 MHz. Ako dodáva Peter Abrahám, táto nízkovýkonná frekvencia bude po odsúhlasení zo strany Telekomunikačného úradu zaradená do nasledujúceho výberového konania.Potenciálni lokálni vysielatelia na strednom Slovensku majú naďalej možnosť pripraviť svoje projekty. V minulosti sa o samostatné banskobystrické vysielanie pokúšala levická spoločnosť LV Reality, ktorá vlastnila spomínané neexistujúce rádio LOVE FM. Záujem o metropolu stredného Slovenska mala aj miestna reklamná agentúra Antre public, ktorá však od svojho projektu neskôr ustúpila.

Juraj Koiš | další články autora 22.04 01:00

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Technika

Více článků