Frekvencia po N-Rádiu bude naďalej mlčať

Ani dnešné pojednávanie na Najvyššom súde, ktorý rozhoduje o zablokovanej nitrianskej frekvencii 95.2 MHz, sa neskončilo rozhodnutím, ktoré by situáciu posunulo. Podľa dostupných informácií sa pojednávanie vôbec nekonalo kvôli neprítomnosti predstaviteľov Jemných melódií, ktorí ako dôvod neúčasti uviedli zahraničnú pracovnú cestu. Práve spoločnosť TAM ART Productions zastrešujúca tento projekt je iniciátorom súdneho konania, pretože nesúhlasila s pridelením predmetnej frekvencie konkurenčnému Rádiu Okey, a celá kauza sa tak dostala na stôl Najvyššieho súdu.

Informáciu o tom, že sa dnešné ústne pojednávanie neuskutočnilo, priniesol magazín Strategie online. Podľa informácií Stratégií bol termín ďalšieho pojednávania stanovený na 12. augusta, kedy by sa už mala dostaviť aj dnes neprítomná strana, ktorá ako dôvod neúčasti na dnešnom pojednávaní uviedla zahraničnú pracovnú cestu.


Spory o nitriansku frekvenciu 95.2 MHz sa vedú od minuloročnej jesene, kedy sa jedna z posledných lukratívnych FM frekvencií na slovenskom teritóriu ocitla vo výberovom konaní. Uchádzali tri spoločnosti. Prevádzkovateľ Rádia Okey si touto frekvenciou chcel dokryť územie v Nitrianskom kraji, a po jej spustení by oficiálne prekročil hranicu celoplošnosti. Konkurentom Rádia Okey v boji o túto frekvenciu bola stanica Jemné melódie, ktorá sa snažila začleniť aj pôvodné N-Rádio do svojej siete. Tretím účastníkom bolo nitrianske Rádio Max, ktoré by si touto frekvenciou výrazne zlepšilo pokrytie v Nitrianskom kraji, kde momentálne pôsobí iba na dvoch slabších kmitočtoch.


Rada pre vysielanie a retransmisiu sa napokon rozhodla podporiť zlepšenie pokrytia Rádia Okey. Odvolanie voči tomuto rozhodnutiu využili zástupcovia Jemných melódií, konkrétne spoločnosti TAM ART Productions, ktorá celý projekt zastrešuje. O celej veci tak musí rozhodnúť práve Najvyšší súd, ktorý buď rozhodnutie rady potvrdí, alebo ho zruší. Nepríjemnosťou celého procesu je fakt, že víťazný žiadateľ nemôže až do rozhodnutia súdu spustiť vysielanie. Aj preto frekvencia 95.2 MHz stále mlčí.

Juraj Koiš | další články autora 15.07 04:26

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Technika

Více článků