RVR schválila tri etapy zmien v Rádiu Okey

Rada pre vysielanie a retransmisiu na minulotýždňovom zasadnutí odobrila tri etapy programových zmien, ktorými prešlo Rádio Okey po vstupe nového investora. Hoci žiadosti boli podané od mája do októbra, k ich súhrnnému schváleniu došlo až teraz. Pozrime sa bližšie na to, ako sa postupne menili podiely programových typov v programe tohto rádia.

V programových typoch spravodajstvo a hudobné relácie


Zákon o vysielaní a retransmisii umožňuje každému rádiu flexibilne meniť svoj program, pričom o tom vopred nemusí informovať regulačný orgán. Povinnosť však vzniká do 15 dní od nasadenia programových zmien, pričom licenčná rada má právo programové zmeny z formálnych dôvodov zamietnuť a nariadiť vysielateľovi, aby vrátil programové prvky do pôvodného stavu. Podobné prípady sa však stávajú len výnimočne, a vysielateľom nič nebráni, aby opakovanými programovými zmenami reagovali na vývoj na trhu aj s ohľadom na výsledok prieskumov počúvanosti a iných typov výskumov, ktoré sú smerodatné pre programovanie rádia.


Licenčná rada v posledných dňoch zobrala na vedomie tri programové zmeny, ktorými Rádio Okey prešlo od mája do októbra. Pripomeňme, že po začlenení sa do francúzskej mediálnej skupiny Lagardere sa z programu vytratili špecializované relácie a hitparády, celý program sa rozčlenil na kontinuálne bloky, ktoré sa odlišujú osobami moderátorov. Viac ako 90 percent programu tvoria podľa licenčných podmienok hudobné relácie so stálou periodicitou. Niektorí vysielatelia medzi ne zaraďujú práve moderované bloky, aj keď podľa definícií uvedených na stránke RVR by sa sem mali zaraďovať pravidelné špecializované relácie súvisiace s hudbou – napríklad hitparády, profilové relácie a pod. Aj trojhodinový moderovaný blok však môže za istých okolností byť považovaný za „dramaturgicky ucelený program so stálou periodicitou“. Ak by sa však toto pravidlo pri kontrolnom monitoringu uplatňovalo striktne, znamenalo by to, že by vysielatelia museli dodržiavať nemennú dramaturgiu denných blokov. Zmysel denných moderovaných blokoch je pritom vo variabilite ich obsahu, pričom je na zvážení každého vysieateľa, nakoľko si stanoví pravidelné alebo nemenné programové prvky v určitom bloku.


Z programu ubudla publicistika


V programe Rádia Okey boli pôvodne zastúpené zastúpené tri základné programové typy z pohľadu licenčnej rady – spravodajstvo, publicistika (tieto sa zároveň považujú za programy vo verejnom záujme), a hudobné programy. Tri programové zmeny sa prejavili v úprave podielov týchto programových typov, pričom pri najnovšej zmene sa z licenčných podmienok vytratila publicistika. Podieľ spravodajstva je v najnovšej verzii programových typov stanovený na 2,27%, zvyšok tvoria hudobné programy. Publicistika sa v určitej podobe môže objaviť vo vysielaní, jej dolný limit však momentálne nie je stanovený.

Juraj Koiš | další články autora 16.10 12:43

  • Palo hovorí:

    Jednoducho povedane, z radia Okey sa stal dalsi nanuteny mp3 prehravac… Co je len skoda

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Program

Více článků