Rádio Lumen upraví program počas Veľkej noci

Kresťanské Rádio Lumen pripravilo pre svojich poslucháčov špeciálny program počas Veľkej noci od Zeleného štvrtku až do Veľkonočného pondelka. Prinášame pohľad na obsah sviatočného vysielania, k nahlidnutiu je aj upravená programová štruktúra rádia.– Komerčné rádio s evanjelizačným charakterom –
* Evanjelizačný charakter rádia spočíva v snahe inkulturovať evanjeliové hodnoty. Dominantu vysielania Rádia Lumen tvoria tri nosné zložky programovej služby – spravodajské, publicistické a náboženské programy patriace do kategórie programov vo verejnom záujme.Radio Lumen Rádio Lumen v čase veľkonočných sviatkov upravuje svoj denný program, a to už od Zeleného štvrtku. Poslucháči si o 11.00 hodine vypočujú svedectvo z rodiny Spišákovcov, ktorá vychovala pre Cirkev 4 deti pod názvom Rodina požehnaná duchovnými povolaniami. O 16.00 odznie v éteri rádia Lumen Genéza lásky: umelecko- náboženské pásmo, v ktorom sa autorka venuje pojmu “láska” v gréckej mytológii, židovstve a kresťanstve. O histórii zeleného štvrtku sa poslucháči dozvedia o 20.30 v relácii História a my.Na Veľký piatok zaradilo rádio Lumen o 9.00 do programu reláciu o hľadaní odpovedí na odvekú otázku “prečo/?/”, pod názvom Bláznovstvo verzus tajomstvo. Čo všetko priniesol a odniesol Kríž: umelecko-publicistické pásmo českého rádia Proglas odvysiela rádio Lumen o 11.00. Nábožensko-hudobné pásmo Keď nastala tma, ktoré priblíži dramatické udalostí týchto hodín v prvý Veľký piatok v kontraste so svetlom milosrdenstva odznie o 13:00 hodine. Večer o 20.30 zaradilo rádio do programu hudobno-slovné pásmo rozhovorov a úvah o utrpení, bolesti, kríži a ich zmysle – Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.Ani počas Bielej soboty nebudú vo vysielaní rádia Lumen chýbať relácie zamerané na najkrajší kresťanský sviatok v roku. O 10.30 to bude rozprávanie o Veľkej noci a jej symboloch v židovstve a kresťanstve a o 15.30 Tridsať dní ticha – rozhovor s Františkom Neupauerom, ktorý prežil 30 dní v ústraní kláštora.Veľkonočná nedeľa ponúkne poslucháčom o 14.00 premiéru rozhlasovej hry Ja, Pontius Pilatus od autora Alojza Čobeja. Ani v tento deň tvorcovia programu nezabudli na najmenších poslucháčov. Tým ponúkajú už o 8.30 Svetielko plus s pravidelnou rozprávkou a o 19.00 Duchovné svetielko. Veľkonočný pondelok bude ladený v štýle oblievačky. Začíname o 6.00 Veľkonočnou Lumenádou. O 10.00 pokračujeme kabaretom Maľované vajíčka. Popoludní o 13.00 nebude chýbať Veľkonočné Lumenfórum. • Príloha: Programová štruktúra Rádia Lumen počas Veľkej noci(rtf, 24kb)

  Miroslav Strelec | další články autora 12.04 12:05

  , RSS pro komentáře k tomuto článku

  Pridaj komentár


  Související články


  Další články z kategorie Radio Program

  Více článků