História vysielania v Košiciach

Začiatky rozhlasového vysielania na Slovensku sa viažu na východoslovenský región. Práve tu sa totiž v roku 1925 uskutočnili vôbec prvé rozhlasové pokusy, keď košickí poštoví technici pripôsobili poštový rádiotelegrafný vysielač pri dedine Haniska.Začiatky rozhlasového vysielania na Slovensku sa viažu na východoslovenský región. Práve tu sa totiž v roku 1925 uskutočnili vôbec prvé rozhlasové pokusy, keď košickí poštoví technici v predvečer vtedajších Vianoc prispôsobili poštový rádiotelegrafný vysielač pri dedine Haniska.Vývoj rozhlasového vysielania v Košiciach:1926 – pražská spoločnosť Radiojournal, držiteľ monopolných práv na rozhlasovú činnosť v ČSR, začala s vysielaním z Bratislavy. Pristúpila k budovaniu svojej druhej slovenskej pobočky v Košiciach. Prednosťou mesta bola jeho výhodná poloha, ktorá poskytovala predpoklad, že tam umiestnený vysielač pokryje veľkú časť východu štátu.1927 – Košický rozhlas zorganizoval vysielanie a jeho prvým externým šéfom sa stal Vojtěch Měrka. Na veľkonočnú nedeľu, 17. apríla 1927, sa z provizórneho štúdia začalo s pravidelným vysielaním z Košíc. Od tohto dňa mohlo niekoľko stoviek ľudí na východnom Slovensku počúvať každý večer a v nedeľu dopoludnia košické relácie šírené haniským vysielačom. Jednoduchý, dvoj až trojhodinový program pozostával z prednesu poézie, v sobotu to boli rozprávky pre deti a vysielanie dotvárali hudobné skladby. Prvým súborom košického rozhlasu sa stalo kvarteto.Napriek veľkému záujmu poslucháčskej obce sa program nemohol rozširovať. Vysielač v Haniske totiž musel slúžiť predovšetkým potrebám pošty. Organizátori sa starali o spestrenie vysielania, programovali prenosy z divadla, využili hosťovanie SND a bratislavských hudobníkov.1927 – odvysielaná bábková hra Ľudmily Tesařovej, ktorá sa stala základom rozhlasovej hry pre deti a mládež.1928 – pobočka Radiojournalu získala vlastný rádiofónny vysielač.1929 – vznik dramatickej družiny košickej pobočky Radiojournalu. Zároveň vznikol Košický rozhlasový orchester.


1930 – nová budova, slúžiaca výhradne pre rozhlasové potreby na Moyzesovej ulici, kde sídli štúdio dodnes.1938 – pred okupáciou Košíc vojskami hortyovského Maďarska sa košické štúdio presťahovalo pod vedením Antona Prídavku do Prešova.1952 – Košice nepríjemne zasiahlo uplatnenie centralizmu, dôležitého prostriedku udržiavania novej politickej moci. Prikročilo sa k reorganizácií Československého rozhlasu, košický program bol fakticky zlikvidovaný.1972 – zánik Košického rozhlasového orchestra.1994 – rozsiahla výstavba v kraji prispela k premene charakteru mesta i regiónu, menili sa potreby ľudí, zvyšovali sa ich nároky. To všetko pomáhalo lámať centralistické poňatie rozhlasovej činnosti, ktoré sa rozširovalo. Košice sa väčšou mierou podieľali na rozhlasových programoch.1996 – vznik samostatného okruhu Regina Košice.1999 – rozšírenie vysielania Rádia Regina na 24 hodín denne, obnovené vysielanie dobrého rána z Košíc.Zdroj: z materiálov SRo.

Barbora Kavulová | další články autora 02.09 10:49

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Program

Více článků