Európska únia spustila spoločnú rozhlasovú sieť

Šestnásť rozhlasových staníc z 13 krajín spojených v asociácii a 7 pridružených rádií pripravuje programy venované aktualitám a spoločenským otázkam členských štátov Európskej únie. V súčasnosti sa programy pripravujú v 10 jazykoch, slovenčina medzi nimi zatiaľ nie je. Postupne sa však spustí vysielanie vo všetkých 23 jazykoch Európskej únie.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za vzťahy medzi inštitúciami a komunikačnú stratégiu Margot Wallström a riaditelia rozhlasových staníc Deutche Welle a Radio France International spoločne spustii začiatkom apríla tohto roku európsku rozhlasovú sieť. 16 rozhlasových staníc z 13 krajín spojených v asociácii a 7 pridružených rádií pripravuje a súčasne každodenne vysiela programy venované aktualitám a spoločenským otázkam 27 členských štátov Európskej únie. V súčasnosti sa programy pripravujú v 10 jazykoch, a to v nemčine, angličtine, bulharčine, francúzštine, španielčine, gréčtine, maďarčine, poľštine, portugalčine a rumunčine. Slovenčina medzi vysielacími jazykmi zatiaľ nie je. Postupne sa však spustí vysielanie vo všetkých 23 jazykoch Európskej únie.


Programy venované Európskemu spoločenstvu pripravujú rozhasové redakcie denne. Jednotlivé relácie tvoria: denné spravodajstvo, rozhovory, diskusie, vzdelávacie programy a priame vstupy. Ako sa píše na oficiálnej internetovej stránke podpredsedníčky Európskej komisie Margot Wallström interaktívny charakter každodenného programu, v dĺžke od 30 do 60 minút, sa takisto posilní spustením spoločného internetového portálu v júli tohto roku. Celý rozhlasový projekt  má trvať 5 rokov. Európska komisia vyčlení každý rok na spoločné európske vysielanie 5,8 milióna EUR ročne. Pre všetkých vysielateľov platí redakčná sloboda zaručená Redakčnou chartou.


Riaditelia rozhlasových staníc Deutsche Welle – Erik Bettermann, RFI -Antoine Schwarz a Radio Netherlands International – Jan Hook zdôraznili jedinečné a obohacujúce skúsenosti, ktoré vyplynú z jednotlivých príspevkov a konfrontácií názorov partnerov asociácie, s cieľom poskytnúť občanom 27 krajín Európskej únie živé programy podložené informáciami o otázkach týkajúcich sa Európy“, uvádza sa na stránke eurokomisárky. Európska rozhlasová sieť zahŕňa rôzne rozhlasové stanice: vnútroštátne, regionálne, miestne, verejnoprávne a tiež súkromné. Do siete sa môžu začleniť všetky ďalšie rádiá, ktoré splnia pravidlá určené asociáciou.


Ďalšie projekty Európske komisie


Európska komisia v týchto dňoch predstavila nové projekty zamerané na lepšie informovanie o Európskej únii televíznymi a rozhlasovými stanicami a multimediálnymi platformami vo všetkých členských krajinách. V rámci projektu „Komunikovanie o Európe pomocou audiovizuálnych médií“ chcú európske inštitúcie podporovať pracovníkov médií, aby vytvárali európske audiovizuálne siete a mali v nich zastúpenie. Komisia navrhuje zriadenie siete televíznych staníc na doplnenie siete rozhlasových staníc spustenej 1. apríla 2008. Pre novinárov budú súčasne vo väčšom objeme ponúkané nespracované audiovizuálne materiály.


Margot Wallströmová, podpredsedníčka Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu uviedla: „Ide o konečný krok v sérii návrhov Komisie v oblasti komunikácie. Jedným z ústredných cieľov našej komunikačnej politiky je pomôcť pri rozvíjaní európskej verejnej sféry a posilniť občanov tým, že sa poskytne prístup k informáciám. Občania majú právo vedieť, čo sa na úrovni EÚ deje, a zapojiť sa do demokratickej diskusie. Komisia sa k lepšej informovanosti občanov usiluje prispieť tým, že podporuje spoluprácu a odovzdávanie skúseností medzi vysielateľmi a bezplatne ponúka audiovizuálny materiál.


Podľa prieskumov obyvatelia „starého kontinentu“ chcú dostávať informácie o európskych záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, a to prostredníctvom ich obľúbených televíznych alebo rozhlasových staníc či obľúbených webových stránok. „Rovnako existuje dopyt po audiovizuálnom materiáli z produkcie EÚ – je to jasné z úspechu nášho kanála na YouTube (EU tube), na ktorom bolo od jeho spustenia v júli 2007 zaznamenaných viac než 10 miliónov prístupov,“ dodala podpredsedníčka Wallströmová.


Európania sú málo informovaní


Štúdie ukázali, že európski občania nie sú o Európskej únii veľmi dobre informovaní, hoci väčšina z nich (64 % podľa prieskumu Eurobarometer z marca 2007) sa o správy týkajúce sa EÚ zaujímajú. Televízne a rozhlasové stanice navyše zostávajú naďalej najobľúbenejšími informačnými médiami pre väčšinu ľudí. Z mediálneho prieskumu vyplýva, že informáciám o Európskej únii poskytovaným médiami jednotlivých krajín je v súčasnosti venovaných menej než 10 % času v rámci domáceho spravodajstva.


V jednom zo svojich akčných plánov Komisia predstavuje svoj zámer zabezpečiť väčšie a trvalejšie pokrytie tém EÚ existujúcimi audiovizuálnymi kanálmi a podporovať vytváranie sietí medzi európskymi vysielateľmi. Ide o poslednú zo série iniciatív v rámci komunikačnej stratégie Komisie, do ktorej patrí aj dokument „Komunikovanie o Európe v partnerstve“ z októbra minulého roka. Potrebné kroky zahŕňajú návrhy na sieť televíznych kanálov v rokoch 2009 až 2100, pokračovanie v činnosti európskej rozhlasovej siete – EuRaNet, zvýšenie jej dosahu a jazykového pokrytia, pokračovanie v podpore stanice Euronews, ktorá od júla 2008 začne vysielať v arabčine. Súčasťou komunikačnej stratégie má byť tiež zvýšenie spravodajského obsahu kanálu Europe by Satellite - EbS a zdvojnásobenie jeho kapacity, či zvýšenie produkcie audiovizuálnych materiálov Komisie a zlepšenie ich šírenia prostredníctvom rôznych technologických platforiem, ako napríklad EUTube.

Miroslav Strelec | další články autora 02.05 11:38

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Program

Více článků