Základné výsledky MML za obdobie august – december 2003

V termíne 18.8. – 14.12.2003 (média do 7.12.) prebehla už 18. vlna prieskumu Market & Media & Lifestyle – TGI., ktorý je realizovaný od roku 1997 firmou MEDIAN, s.r.o. v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou BMRB International. Prieskum bol realizovaný na vzorke 2239 respondentov – “Klasické dáta MML – TGI”. Mediálna časť, obsahujúca len médiá a sociodemografiu – “Mediálne dáta”, bola spracovaná aj v samostatných dátach s navýšenou vzorkou 3641 respondentov, občanov Slovenskej republiky, vo veku 14-79 rokov. Prieskum bol zameraný, tak ako jeho predchádzajúce vlny na:Spotrebné správanie, v rámci ktorého bolo monitorovaných viac ako 200 kategórií produktov a služieb a viac ako 2000 značiek.Médiá, kde boli monitorované tlačené médiá v celkovom počte 231 titulov, podľa jednotlivých periodicít. Medzi elektronické médiá bolo zaradených 37 rozhlasových staníc, 69 televíznych staníc a 3 teletexty.Životný štýl formou viac ako 600 výrokov zameraných na rôzne oblasti so škálou odpovedí od absolútneho súhlasu po absolútny nesúhlas, s možnosťou odpovede “netýka sa ma”.Médiá


Vzhľadom na nejednotnosť výkladu niektorých používaných kategórií v prípade elektronických médií si dovoľujeme uviesť definície oboch základných pojmov používaných pri interpretácii našich výsledkov.Sledovanosť, inak tiež REACH: Vyjadruje počet osôb z vybranej cieľovej skupiny, ktorý počas určitej doby (najčastejšie dňa) aspoň na 5 min. sleduje určité médium. Vyjadruje teda mieru atraktivity média pre danú cieľovú skupinu.Share stanice: podiel na trhu medzi všetkými meranými stanicami. Počíta sa ako počet odsledovaných minút na danej stanici v daný časový interval členmi vybranej cieľovej skupiny delený súčtom všetkých odsledovaných minút na všetkých meraných staniciach daného typu média v daný časový interval členmi vybranej cieľovej skupiny. Výsledok sa násobí stomi.Doleuvedené výsledky vychádzajú z “Mediálnych dát” (3641 respondentov).Rozhlasové stanice:Celková počúvanosť rádií v porovnaní s predchádzajúcou vlnou mierne klesla, rádiá počúva 73% populácie vo veku 14-79 rokov. Najpočúvanejším ostáva naďalej SRo 1 – Rádio Slovensko (25%), za ním nasleduje Rádio Expres (13%). O dve miesta nahor sa posunulo Rádio Okey (9%), o jedno miesto kleslo SRo 3 – Rock FM (8%) a FUN rádio (7%). Prvú šesticu najpočúvanejších rozhlasových staníc uzatvára takisto ako v minulej vlne Rádio Twist (4%).Druhým parametrom, ktorým sa vyhodnocuje úspešnosť elektronických médií je Share /podiel na trhu/. V tomto ukazovateli vedie Rádio Slovensko (25%), nasleduje Rádio Expres (17%) a Okey (10%). Na štvrtej priečke sa umiestnilo Rock FM (9%) a na piatej Fun rádio (8%). Rádio Twist dosiahlo 5%-ný podiel na trhu.Televízne stanice:Celková sledovanosť televíznych staníc stúpla o viac ako 3%, čím sa dostala na úroveň 90%. Sledovanosť na prvých štyroch miestach sa oproti minulej vlne nezmenila. Najsledovanejšou aj naďalej zostáva TV Markíza (70%), za ňou nasleduje Jednotka (30%), TV JOJ (24%) a NOVA (6%). O jedno miesto si polepšili Prima TV (5%), TA3 (4%), a ČT 1 (4%). Naopak, o tri miesta klesla Dvojka a jej sledovanosť v tretej vlne 2003 bola 4%.V záverečnej vlne minulého roka dosiahli televízne stanice nasledovný podiel na trhu – share: Markíza dosiahla 53%, nasleduje Jednotka (13%) a TV Joj (13%). NOVA a Prima TV zaznamenali podiel 3%. Televízie TA3, ČT 1 a Dvojka majú podiel 1%.MARKET & MEDIA & LIFESTYLE – TGI, MÉDIA, MEDIAN SK, 3. vlna 2003
Termín opytovania: 18.8. – 14.12.2003, časť média do 7.12.2003

Výberový súbor: populácia SR vo veku 14-79 rokov

Veľkosť výberovej vzorky: 2239 respondentov, 3641 respondentov v časti “Mediálne dáta”

Metóda prieskumu: face-to-face pri časti média, samostatne respondent vyplnil dotazník pri časti market a lifestyle.
Výber respondentov: kvótny.Hodnoty v texte sú zaokrúhľované podľa matematických pravidiel na celé %.

Tlačové správy | další články autora 23.02 07:13

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Obchod

Více článků