Základné výsledky MML za 1. vlnu 2003

V termíne 19.8. – 15.12.2002 (média do 8.12.) prebehla už 15. vlna prieskumu Market & Media & Lifestyle – TGI., ktorý je realizovaný od roku 1997 firmou MEDIAN, s.r.o. v licenčnej spolupráci s BMRB International.MARKET & MEDIA & LIFESTYLE, MEDIAN, 1 / 2003

Od roku 1997 firma MEDIAN, s.r.o. v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou BMRB International realizuje prieskum Market & Media & Lifestyle – TGI. Už 16. vlna prebehla v termíne 6.1. – 4.5.2003 (média do 27.4.2003). Prieskum bol realizovaný na vzorke 2201 respondentov, občanov Slovenskej republiky, vo veku 14 – 79 rokov a bol zameraný, tak ako jeho predchádzajúce vlny na:Spotrebné správanie, v rámci ktorého bolo monitorovaných viac ako 200 kategórií produktov a služieb a viac ako 2000 značiek.Médiá, kde boli monitorované tlačené médiá v celkovom počte 248 titulov, podľa jednotlivých periodicít. Medzi elektronické médiá bolo zaradených 33 rozhlasových staníc, 67 televíznych staníc a 3 teletexty.Životný štýl formou viac ako 600 výrokov zameraných na rôzne oblasti so škálou odpovedí od absolútneho súhlasu po absolútny nesúhlas, s možnosťou odpovede “netýka sa ma”.Médiá


Vzhľadom na nejednotnosť výkladu niektorých používaných kategórií v prípade elektronických médií si dovoľujeme uviesť definície oboch základných pojmov používaných pri interpretácii našich výsledkov.Sledovanosť, inak tiež DAILY REACH: Vyjadruje počet osôb z vybranej cieľovej skupiny, ktorý počas určitej doby (najčastejšie dňa) aspoň na 5 min. sleduje určité médium. Vyjadruje teda mieru atraktivity média pre danú cieľovú skupinu.Share stanice: podiel na trhu medzi všetkými meranými stanicami. Počíta sa ako počet odsledovaných minút na danej stanici v daný časový interval členmi vybranej cieľovej skupiny delený súčtom všetkých odsledovaných minút na všetkých meraných staniciach daného typu média v daný časový interval členmi vybranej cieľovej skupiny. Výsledok sa násobí stomi.Rozhlasové stanice:Celková počúvanosť rádií mierne stúpla. Poradie otvára Rádio Slovensko s 29%, Rádio Expres vzrástlo na 14%, nasleduje Rádio Rock FM s 11%, s 10% sa umiestnilo Rádio Okey, ďalšiu priečku obsadilo Fun rádio s 8%, Rádio Twist s 7% a Rádio Regina (5%).Poradie jednotlivých rozhlasových staníc sa oproti minulej vlne nezmenilo. V tejto vlne dosiahli rozhlasové stanice v parametri Share /podiel na trhu/ nasledovné výsledky: prehľad otvára Rádio Slovensko s nezmeneným 29% podielom na trhu, Rádio Expres si polepšilo na 14%, s 10% podielom sa umiestnilo Rádio Okey, Rádio Rock FM dosiahlo 9% podiel na trhu, Fun rádio má 8%, Rádio Twist 6% a parameter Share uzatvára Rádio Regina s 4% podielom na slovenskom trhu.Televízne stanice:Sumárna sledovanosť všetkých televízií oproti predchádzajúcej vlne klesla. Televíziu v 1. vlne 2003 celkovo sledovalo takmer 3,8 mil. divákov.S najvyšším percentom sledovanosti skončila za sledované obdobie televízia Markíza (72%). Sledovanosť na úrovni 31% si udržala STV 1 a prvú trojicu uzatvára TV JOJ, ktorá si polepšila na 18%. 12% populácie od 14 – 79 rokov si udržala NOVA, hneď ďalšou v poradí je Prima TV so 7% a prehľad končí televíziami STV 2 (6%), TA 3 (5%) a ČT 1 (5%).Poradie jednotlivých televíznych staníc v ukazovateli Share za 1. vlnu 2003 je nasledovné : Ako obyčajne s viac ako polovičným podielom (54%) sa umiestnila TV Markíza. STV 1 si polepšila oproti predchádzajúcej vlne na 12% podielu na trhu, TV JOJ zvýšila svoj podiel na 9%, NOVA si udržala 7 %, nasleduje ju Prima TV so 4%, ďalej TA 3 zaznamenala 2%, ČT 1 (1%) a STV 2 (1%).Parametre prieskumu Market & Media & Lifestyle


Termín opytovania:6.1.2003 – 4.5.2003 (časť média do 27.4. 2003)

Výberový súbor: populácia SR vo veku 14-79 rokov

Veľkosť výberovej vzorky: 2201 respondentov

Metóda prieskumu: face-to-face pri časti média, samostatne respondent vyplnil dotazník pri časti market a lifestyle.
Výber respondentov: kvótny.Hodnoty v texte sú zaokrúhľované podľa matematických pravidiel na celé %.

Tlačové správy | další články autora 17.06 10:55

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Obchod

Více článků