RadioNet CZ výrazne chudobnejší…

Server RadioTV.cz pred časom priniesol informáciu, že zastupiteľstvo RadioNet sa pomaly rozpadáva. Jeho portfólio totiž opustilo až sešť staníc a do nového roku vstúpil chudobnejší o 300 tisíc poslucháčov.Mediálne zastupiteľstvá majú vo fungovaní regionálnych a lokálnych rádií obrovský význam. Mnohé stanice sa v podmienkach svojho regiónu nedokážu uživiť z “miestnych” peňazí, ktoré im ponúkajú lokálni inzerenti. Pomocnú ruku im môžu podať reklamné rozhlasové siete, v ktorých sa rádiá združujú.V susednom Česku sa úspešne etablovali tri reklamné siete, ktoré si navzájom konkurujú – RadioNet, Regie Radio Music a Media Marketing Services. Spoločne zastupujú všetky domáce rádiá na českom trhu a predávajú ich reklamný čas. Pozrime sa bližšie na situáciu v prvom spomenutom.Nás sisterský denník RadioTV.cz pred časom priniesol informáciu, že zastupiteľstvo RadioNet, ktorého aktivity prostredníctvom spolupráce s rovnomennou slovenskou spoločnosťou siahali aj k nám, sa pomaly rozpadáva. Jeho portfólio totiž behom posledných týždňov opustilo až sešť staníc, ktoré sa objavili v ponuke konkurenčnej siete MMS. Pozícia RadioNetu sa na českom trhu výrazne oslabila, keďže popri sieti rádií vysielajúcich pod značkou KISS už bude zastupovať len 5 ďalších staníc.Do nového roku vstúpil RadioNet chudobnejší o 300 tisíc poslucháčov, podiel na trhu sa pohyboval okolo 8%. Objavili sa informácie o možnom zľúčení s niektorým konkurenčným zastupiteľstvom. Do hry vstúpila aj podnikateľská skupina GES, ktorá si popri televíznom buduje aj rozhlasové impérium. V minuloročných licenčných konaniach získali jej blízke spoločnosti lukratívne pokrytie v troch najväčších českých mestách.Neskôr sa k celej situácii vyjadril konateľ RadioNetu Radovan Vaškovič, ktorý pre server RadioTV uviedol, že spoločnosť bude pokračovať vlastnou cestou. Minulý rok totiž došlo k významnému rozšíreniu pokrytia zastupovaných staníc pod značkou KISS, čím chce firma kompenzovať odchod šiestich rádií zo svojej siete. “Dôvodom odchodu niektorých malých staníc bolo, že sme nechceli akceptovať ich nereálne požiadavky na garantované príjmy, ktoré nezodpovedajú postaveniu týchto subjektov na trhu,” uviedol Vaškovič.K avizovanému posilneniu pokrytia staníc KISS by malo dôjsť v tomto roku, čím sa spoločnosť Radio Investments (spoluvlastník skupiny Kiss, pražského rádia Beat a zastupiteľstva RadioNet – pozn. red.) výrazne priblíži k zákonom limitovanému pokrytiu 70% obyvateľstva ČR. Výsledky svojho posilnenia očakáva pri najbližšom zverejnení prieskumu počúvanosti Mediaprojekt. Ten sa však na niekoľko mesiacov odmlčí, keďže dôjde k zmene metodiky. Až dovtedy bude musieť RadioNet pôsobiť v “obmedzenom režime” s výrazne menším podielom na trhu ako v minulom roku.

Juraj Koiš | další články autora 06.02 05:20

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Obchod

Více článků