Prieskum počúvanosti bude mať vyššiu vzorku

Agentúra Median SK navyšuje vzorku prieskumu MML-TGI, ktorého súčasťou sú aj výsledky počúvanosti rádií. Každoročne sa prieskumu zúčastní vyše 8000 respondentov, a jeho výstupy budú realizované štyrikrát do roka.– Základné fakty o MML-TGI –
* Prieskum Market & Media & Lifestyle-TGI je najrozsiahlejší národný prieskum spotreby, médií a životného štýlu. Ročne sa ho zúčastní okolo 6000 respondentov vo veku od 14 do 79 rokov podľa presne zadaných kvótnych kritérií na základe veku, pohlavia, vzdelania a pod. Prieskum je realizovaný v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou BMRB International. V súčasnej dobe výskum TGI prebieha v 60 krajinách sveta.MML-TGI Agentúra Median SK včera oficiálne oznámila, že navýši vzorku prieskumu MML-TGI o jednu tretinu. Každoročne by mala garantovať výstup na minimálne 8000 respondentoch ročne, čím by sa mohli výsledky prieskumu viac spresniť. Táto zmena môže priniesť čísla s väčšou výpovednou hodnotou aj pre regionálne rádiá, ktorých výsledky doteraz neboli veľmi reprezentatívne, práve z dôvodu pomerne nízkej vzorky prieskumu.Median SK v súčasnosti skúma názory približne 6 tisíc respondentov ročne. V rámci prieskumu MML-TGI ľudia odpovedajú na otázky súvisiace so spotrebným správaním a životným štýlom. V ďalších častiach sa skúma čítanosť tlačených periodík, sledovanosť televíznych staníc a teletextu a počúvanosť rozhlasových staníc. Keďže televízna sledovanosť je meraná aj peoplemetrami, v ich prípade má prieskum len informatívny charakter. Pre rádiá sú však výstupy Medianu jedným z mála zdrojov, ako zistiť informácie o svojej približnej počúvanosti.Výstupy z prieskumu budú od tohto roka realizované štyrikrát do roka, a preskúmajú odpovede respodentov za posledné tri mesiace. Zber dát bude prebiehať kontinuálne, a vzorka 2000 respondentov za jednu vlnu bude rovnomerne rozložená do troch mesiacov, ktoré zachytáva. Aj naďalej bude platiť, že rádiá sa svoju počúvanosť dozvedia so spätnou platnosťou. Pri regionálnych staniciach zostáva odporúčanie, aby svoje výsledky priemerovali na dlhšie obdobie, a nespoliehali sa iba na výstup z jednej konkrétnej vlny. Ani zvýšená vzorka totiž nedokáže zaručiť výrazné spresnenie údajov v regiónoch v rámci jednej vlny. Pre celoplošné stanice je však prieskum dostatočne vypovedajúci.

Juraj Koiš | další články autora 03.01 04:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Obchod

Více článků