Prečo klesla vzorka prieskumu Slovenského rozhlasu?

Hodnoty z poslednej vlny boli namerané na vzorke 2254 respondentov, čo je o tretinu menej ako v predchádzajúcich vlnách. Terajšia vzorka je porovnateľná s jednou vlnou prieskumu MML, ktorá sa uskutočňuje na počte takmer 3000 respondentov.



– Median MML verzus OMV SRo –
* Počúvanosť prvého okruhu Slovenského rozhlasu vo vlastnom prieskume dosahuje takmer 38%. Paralelný prieskum agentúry Median SK prisúdil tomuto okruhu len 19%, čo je o polovicu menej.



Slovensky rozhlas Prieskum verejnej mienky, ktorý dvakrát do roka realizuje vnútorná zložka Slovenského rozhlasu, prešiel výraznou zmenou. Hodnoty z poslednej vlny boli namerané na vzorke 2254 respondentov, čo je o jednu tretinu menej ako v predchádzajúcich vlnách. Terajšia vzorka prieskumu OMV SRo je porovnateľná s paralelným výskumom agentúry Median SK, ktorý sa uskutočňuje v každej vlne na počte takmer 3000 respondentov.



Ako nám potvrdil Norbert Deák z Odboru mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu, vzorka bola znížená kvôli finančným nákladom. Zisťovanie preferencií u 2300 ľudí je prirodzene lacnejšie, ako keď máte skúmať nálady medzi 3500 respondentmi. Slovenský rozhlas však tým prichádza o významnú konkurenčnú výhodu. Práve vďaka vyššej vzorke boli jeho výstupy považované za relevantnejšie, čo sa prejavovalo aj pri počúvanosti rozhlasových staníc.



Cenné dáta pre regionálne stanice



SRo 6 Prieskum rozhlasu zobrazil trendy počúvanosti v miernom predstihu. Napríklad, enormný nárast počúvanosti súkromného Rádia Expres v roku 2003 sa najskôr prejavil práve v tomto prieskume. Paralelný výskum MML agentúry Median SK ho zachytil až o dve vlny neskôr. Priaznivejšie čísla vychádzali aj regionálnym rádiám, čo bolo možné pripísať práve vyššej vzorke respondentov. A lokálne stanice sa pochopiteľne radšej odvolávali na vyššie hodnoty.



Hodnoty z oboch paralelných prieskumov však nemožno porovnávať. Median SK skúma dlhodobé nálady, zber dát sa uskutočňuje kontinuálne v priebehu štyroch mesiacov. Slovenský rozhlas robí nárazový zber v priebehu jedného týždňa. Tieto faktory môžu vplývať na rozdielnosť oboch výstupov. Každopádne, vyrovnaním vzorky sa oba prieskumy stanú porovnateľnejšie.



Kto má presnejšie údaje?



Na mieste je otázka, ktorý prieskum je dôveryhodnejší? Mnohí ľudia z brandže poukazujú na možnú tendenčnosť výsledkov Slovenského rozhlasu, ktorý si ich môže “prilepšiť”. Týmto úvahám nahráva aj fakt, že všetky okruhy SRo majú v konkurenčnom MML podstatne nižšiu počúvanosť ako vo vlastnom prieskume OMV SRo.



Na druhej strane, Slovenský rozhlas realizuje svoj výskum pre vlastné potreby, a nemusí jeho výsledky zverejňovať – robí tak v podstate z dobrej vôle. Aj preto sú akékoľvek výčitky na možnú tendenčnosť bezpredmetné. Rozhlas ako zadávateľ a vykonávateľ prieskumu má určite záujem získať čo najpresnejší obraz o situácii na trhu – a svojej vlastnej počúvanosti. Ak by si hodnoty prilepšoval, išiel by sám proti sebe.



Poznámka: V druhom dnešnom článku vám prinášame podrobnosti o českom prieskume Media Projekt, ktorý je smerodatný pre tamojšie rozhlasové a printové médiá. Na budúci týždeň sa pozrieme na prieskumy z pohľadu agentúry Median SK.

Juraj Koiš | další články autora 05.08 12:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Obchod

Více článků