OMV SRo: Rádio Slovensko v marci najpočúvanejšie

Z výsledkov výskumu mediálneho správania obyvateľstva, ktorý v dňoch 14. až 20. marca uskutočnil Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu vyplýva, že Rádio Slovensko je najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku. Denne si ho naladí 34% ľudí.– Najpočúvanejšie stanice podľa OMV SRo –
1. SRo 1 Rádio Slovensko – 34%

2. Rádio Expres – 29%

3. SRo 4 Rádio Regina – 14.1%

4. Fun rádio – 11.2%

5. Rádio Okey – 9.0%

6. Rádio_FM – 6.2%

7. Rádio Lumen – 5.1%

8. Rádio Východ – 4.5%

9. Rádio Twist – 4.2%

10. SRo 5 Rádio Patria – 3.0%Slovensky rozhlas
Prvý vysielací okruh Slovenského rozhlasu Rádio Slovensko je naďalej najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou na Slovensku. Vyplýva to z výsledkov výskumu mediálneho správania obyvateľstva, ktorý v dňoch 14. až 20. marca uskutočnil Odbor mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu OMV SRo. Reprezentatívny výberový súbor Slovenskej republiky tvorilo 3 399 respondentov a jeho zloženie zodpovedá štruktúre 14 a viacročnej populácie podľa pohlavia, veku, národnosti, veľkostnej kategórie bydliska a kraja. Empirické dáta sa získali prostredníctvom školenej anketárskej siete metódou štandardizovaných rozhovorov.Na otázku: “Ktorú z vymenovaných rozhlasových staníc ste počúvali včera?” uviedlo 34,0 percenta oslovených práve Rádio Slovensko. Za ním nasleduje najúspešnejšia komerčná stanica Rádio Expres (29,0 %) a Rádio Regina, ktoré počúvalo 14,1 percenta respondentov. Ďalšie priečky patria komerčným staniciam Fun Rádio (11,2 %) a Rádio Okey (9,0 %), tretiemu okruhu SRo Rádio_ FM s počúvanosťou 6,2 percenta a Rádiu Lumen, ktoré počúvalo “včera” 5,1 percenta účastníkov výskumu. Zo zahraničných rozhlasov dosiahli najvyššiu počúvanosť maďarské komerčné stanice Danubius Radio a Slágerradio (po 2,1%).Poznámka: Výsledky počúvanosti prieskumu OMV SRo nie sú štatisticky porovnateľné s výsledkami prieskumu MML-TGI agentúry Median SK, ktoré zverejňujeme v sekcii Počúvanosť. Oba prieskumy sú na sebe nezávislé, majú odlišnú metodiku a obdobie zberu dát, a preto sa môžu v niektorých hodnotách líšiť.

Juraj Koiš | další články autora 06.04 12:35

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Obchod

Více článků