MML: Ohlasy z rádií

Výsledky najnovšieho prieskumu počúvanosti rozhlasových staníc sú známe už takmer dva týždne, a tak prinášame stanoviská predstaviteľov jednotlivých rádií k poslednej vlne prieskumu MML.Výsledky posledného prieskumu počúvanosti sú známe už takmer dva týždne, a tak je tu čas na reakcie kompetentných. O vyjadrenie sme požiadali zástupcov niektorých rozhlasových staníc, prinášame vám odpovede tých, ktorí na našu výzvu reagovali. • Ľuboš Machaj – programový riaditeľ Rádia Twist: “S výsledkami tretej vlny prieskumov počúvanosti MML sme spokojní. Už po štvrtýkrát za sebou stúpame v podieli na trhu, pričom naša ‘najbližšia’ konkurencia /FUN a OKEY/ v tomto ukazovateli poklesla. V Bratislavskom kraji sme na čele, v Trnavskom sme tretí a na “stredozápade” to je spočítaný Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, sme dokonca druhí v počte poslucháčov. Sme spokojní aj s tým, že si udržiavame vysoký počet ‘mienkotvornejších’ polucháčov, teda tých s vyšším spoločenským postavením, teda s vyššími príjmami a vyšším vzdelaním. Takže zmena programovej štruktúry, ktorú sme zrealizovali po našom problémovom roku 2000 sa začína prejavovať. Po spustení ďalších frekvcencií, predovšetkým 105.5MHz na Považí, zdokonalení kvality signálu a RDS, očakávame pokračovanie tohto pozitívneho trendu.” • Pavel Mylan – riaditeľ Rádia Východ: “Denná počúvanosť 3.9% je pri dnešnej ‘tlačenici’ v éteri veľmi dobrý výsledok, hoci v minulej etape sme dosiahli 4.4% dennú počúvanosť. Rádio Východ je podľa tohto čísla stále najpočúvanejšou súkromnou komerčnou regionálnou rozhlasovou stanicou na Slovensku a v rámci východného Slovenska je najpočúvanejším súkromným rádiom. Myslím si, že je ťažké hľadať iné údaje, na základe ktorých by sa dala určiť počúvanosť toho – ktorého rádia, a preto je pre nás mediálny výskum realizovaný agentúrou MEDIAN – AISA jediným relevantným zdrojom údajov.” • Richard Herrgott – programový riaditeľ Rádia KIKS: “Musím povedať, že posledný prieskum nás veľmi prekvapil. Zároveň však musím podotknúť, že z mojich skúseností v médiách neverím na taký výrazný pokles za tak krátku dobu. Očakávali sme udržanie si svojej pozície, /i keď tú sme v podstate nestratili/ predovšetkym v súvislosti so zmenami v našom vysielaní. Tak programovými ako aj hudobnými. Prieskum je však jedno merítko a priamy kontakt s poslucháčom druhé. A práve od posledného prieskumu sa nám výrazne zvýšil prílev pošty či už riadnej alebo elektronickej a k nej takmer priamou úmerou aj podiel na reklamnom trhu. Môze, no nemusí to tiež nič znamenať. V porovnaní s nedávnym nárastom počtu poslucháčov po zaradení vysielania Slobodnej Európy, mi vychádza ich odliv takmer v rovnakom počte, a práve tomu veľmi neverím. Isté je, že posledný prieskum neberieme ľahkovážne. Pracujeme na analýze programu a hľadáme, kde sme aj my mohli urobiť chybu. Našim cieľom však nie je mať ‘milión poslucháčov’, ale mať ‘pol milióna spokojných poslucháčov’, i keď dnes sú všetky tieto termíny relatívne. Náš subjektívny pocit však jednoznačne verí, že kvalita nášho vysielania je hodná iného poslucháčskeho čísla, než ukazuje daný prieskum. Na vlastnej kvalite programu pre poslucháča budeme pracovať bez ohľadu na akýkoľvek, i ten najlepší poslucháčsky prieskum.” • Rudolf Podkrivacký – riaditeľ Rádia Frontinus: “Po ôsmich rokoch vysielania sme sa naučili prijímať výsledky počúvanosti pokojnejšie ako v minulosti. Napriek tomu sa priznám, že každý relevantný prieskum sledovanosti, za ktorý považujeme aj tento, očakávam s miernou nervozitou. Kým v prvých rokoch našej činnosti paradoxne nekorelovali naše tržby s počtom poslucháčov, dnes je tomu inak. Je to spôsobené najmä prílevom financií z veľkých reklamných agentúr, pre ktoré je prieskum smerodatný. Naše výsledky obyčajne oscilujú od 40 do 80 tis. poslucháčov – čo je pre malé rádio s jednou frekvenciou veľmi dobrý výsledok. Náš dosah je pomerne malý, a my sme preto vďační za každého poslucháča. Verím, že je to v našom vysielaní cítiť. Čiže, 44 tisíc poslucháčov je fajn a budeme sa naďalej snažiť o ďalších.” • Dušan Žibek – vedúci vysielania Rádia Beta: “Vzorky prieskumu boli zbierané v čase, keď na frekvencií 93.9 vysielalo rádio HIT FM. Z tohto dôvodu sa nemohla objektívne premietnuť reálna počúvanosť rádia Beta. Smerodatnými pre nás budú výsledky nasledujúceho prieskumu.” • Tomáš Zubák – riaditeľ Rádia B1: “Samozrejme, že nás stúpajúci trend v počúvanosti veľmi teší. Keď si uvedomíte stav rádia Ragtime a následnú úplnú zmenu formátu, /najmä hudobného/ dá sa hovoriť o veľmi pozitívnom výsledku. B1 si našlo svojich poslucháčov v generácii od 30 do 45 rokov, takže sa nám podarilo naplniť ciele, ktoré sme si pri novom projekte stanovili. Naďalej sa budeme snažiť program vylepšovať smerom k poslucháčovi, prinášať dôležité informácie, ale hlavne hrať skvelú hudbu z rokov 70-tych a 80-tych.”  Kompletné výsledky prieskumu počúvanosti MML nájdete v tejto sekcií.

  Juraj Koiš | další články autora 01.03 02:08

  , RSS pro komentáře k tomuto článku

  Pridaj komentár


  Související články


  Další články z kategorie Radio Obchod

  Více článků