MML 4+1/2009: Tabuľka s údajmi počúvanosti rozhlasových staníc

Agentúra Median SK priniesla najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc, ktoré prinášame prehľadnej tabuľke. Údaje platia pre spojenú štvrtú vlnu za rok 2008 a prvú vlnu za rok 2009 mediálneho prieskumu MML-TGI. Prieskum prebiehal od 15. septembra 2008 do 29. marca 2009, zúčastnilo sa ho 4265 respondentov vo veku 14-79 rokov a vyplynulo z neho, že lídrom na slovenskom trhu ostáva Rádio Expres nasledované Rádiom Slovensko a Fun Radiom.

Agentúra Median SK zverejnila výsledky najnovšieho prieskumu počúvanosti rozhlasových staníc, ktorý vykonáva v rámci prieskumu MML-TGI. Vyplýva z neho, že poradie staníc sa oproti predchádzajúcemu prieskumu takmer vôbec nezmenilo, keď vedie Rádio Expres nasledované Rádiom  Slovensko a Fun Rádiom. Výraznejšie záporné posuny v číselnom vyjadrení výsledkov oproti výsledkom za tretiu a štvrtú vlnu predchádzajúceho roka zaznamenali Rádio Slovensko (-24 tis.), Rádio Viva (-21 tis.), Rádio Okey (-18 tis.) a Fun Radio (-10 tis.). Pozítívne nárasty poslucháčov zaznamenali Rádio Regina (+23 tis.), Rádio Lumen (+13 tis.) a Jemné Melódie (+10 tis.). Ostatní vysielatelia zaznamenali len mierne pohyby počtu poslucháčov.


Medzi regionálmi rozhlasovými stanicami prišlo k výmene na prvej priečke – o tisíc poslucháčov sa pred žilinské Rádio Frontinus (20 tis.) dostalo bojnické Rádio Beta (21 tis.). Trenčianske Rádio HIT FM sa opäť dostalo pod hranicu 10 tisíc poslucháčov, kde sa už konkrétne hodnoty počúvanosti nezverejňujú. Celkovo túto hranicu neprekročilo až 17 slovenských rozhlasových staníc, ich zoznam je uvedený na konci tabuľky.Rozhlasová stanica Denná počúvanosť Share
(%)
(tis.) Pohyb oproti
3+4/08
(%)
Rádio Expres 963 -6 21,5 26,4
SRo 1 – Rádio Slovensko 752 -24 16,8 18,1
Fun rádio 576 -10 12,9 14,9
Jemné melódie 361 +10 8,1 9,8
SRo 2 – Rádio Regina 318 +23 7,1 8,1
Rádio Okey 275 -18 6,1 6,5
Rádio Viva 150 -21 3,4 4,6
Rádio Lumen 127 +13 2,8 2,1
SRo 4 – Rádio_FM 78 +5 1,8 1,5
Rádio Hey! 77 +5 1,5 2,1
Rádio Beta 21 +2 0,5 0,5
Rádio Frontinus 20 -1 0,5 0,3
SRo 5 – Rádio Patria 16 -1 0,4 0,2
SRo 3 – Rádio Devín 14 + 0,3 0,4
zahraničné spolu 157 +5 3,5 3,2
Neprekočili hranicu 10 tis. poslucháčov
Rádio Best Rádio One
Rádio G3 Rádio Prešov
Rádio Go DeeJay RTI
Rádio Hit FM Rádio SiTy
Rádio Hornet Rádio Tour
Rádio Kiss Rádio WOW
Rádio Košice Rádio Yes
Rádio Max Rádio ZET 
Rádio Metropola  

Zdroj dát: prieskum Market & Media & Lifestyle spoločnosti Median SK – 4.+1. vlna 2009.

Vlado Valaštiak | další články autora 31.05 05:50

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Obchod

Více článků