MML 2002: Ohlasy z rádií

Výsledky najnovšieho prieskumu počúvanosti rozhlasových staníc sú známe už takmer dva týždne, a tak prinášame stanoviská predstaviteľov jednotlivých rádií k poslednej vlne prieskumu MML.Výsledky posledného prieskumu počúvanosti sú známe už takmer dva týždne, a tak je tu čas na reakcie kompetentných. O vyjadrenie sme požiadali zástupcov niektorých rozhlasových staníc. Prinášame vám odpovede tých, ktorí na našu výzvu reagovali. • Ľuboš Černák – šéfredaktor Rock FM Rádia: “Rádio ROCK FM zrejme svojim výrazne inovovaným programom a charakteristickým hudobným formátom začína oslovovať nových poslucháčov, ktorí hľadajú v éteri “Silný prúd hudby”. Máme také indície aj na základe našej komunikácie s poslucháčmi. Napriek tomu nenaháňame fanaticky percentá a každý večer po 22-hej hodine má náš program “Iný rozmer”. Daniel Baláž, Robo Gregor a David zo Senca síce nie sú predstaviteľmi klasického Juke boxu ale robia svoju prácu dobre. Z pohľadu rozdielu medzi nami a konkurenciou /takmer 5% v náš prospech/ som spokojný, z pohľadu dosiahnutia našich cieľov nie. Máme ešte veľké rezervy, ktoré ak využijeme, môžeme trend, ktorý ostatný prieskum počúvanosti naznačil, potvrdiť. Ale nebude to také ľahké drahí
  priatelia!” • Peter Graus – riaditeľ FUN Rádia: “Výsledky prieskumu potvrdili, že sa nám podarilo určiť príčiny odlivu poslucháčov a zastaviť ho. Svoju poslucháčsku základňu chceme samozrejme opäť rozšíriť. Trend počúvania viacerých rozhlasových staníc považujem za logický a myslím, že v budúcnosti budú pribúdať poslucháči, ktorí budú preľaďovať niekoľko staníc, na úkor tzv. “verných poslucháčov”. Som si istý, že FUN Radio ako alternatíva voči mainstreamovým rádiám “pre všetkych” je odsúdené na úspech.” • Vladimír Slovák – Rádio Lumen: “Naše Rádio si pravidelne objednáva prieskumy v spoločnosti Infostat – Ústav pre výskum verejnej mienky ŠÚ SR. Keďže tieto nám tiež ukázali nárast poslucháčov, ostatné prieskumy MML nás neprekvapili. Aj keď čísla sú samozrejme iné. O kvalite prieskumov, ktoré uvádzate, by sa dalo diskutovať, najmä ak niektoré rádiá dosahujú relatívne dobrú počúvanosť aj v krajoch, kde takmer nie je počuť ich signál. Ale nakoľko sa v tejto oblasti ťažko dokazuje objektívnosť a profesionalita, nemusí nás to na Slovensku vyrušovať.
  V poslednom čase sme otvorili iba jeden nový vysielač, celkovo dvanásty – s nie veľkým pokrytím – prírastok poslucháčov môžeme pripísať najmä stabilite programu a relatívne dobrej vyváženosti programovej štruktúry v smere k externému prostrediu. Náš program sa totiž snaží v prvom rade o alternáciu toho, čo tu je, či už na televíznom, alebo rozhlasovom trhu.” • Rudolf Podkrivácky – riaditeľ Rádia Frontinus: “Tak už je to tu! Ešte neuschol atrament na maile, v ktorom som sa potešene vyjadroval k výsledkom minulej vlny prieskumu, a teraz takáto pohroma! Výsledky MML sme vždy považovali za relevantné a tak sa nemôžem ani utešovať, že v prieskume OMV SRo máme cez 40 tis. poslucháčov. Útechou pre mňa nie je ani pokles u konkurencie. Je zrejmé, že niekde niečo robíme zle. Myslím si, že je to snáď vo výbere hudby. Nemáme playlisty, čo je podla mňa dobré, ale len vtedy, ak máme i moderátorov, čo sa dokážu trochu odosobniť od svojho hudobného vkusu. A tu je možno kameň úrazu. Ľudia, presvedčení o svojom vytribenom hudobnom vkuse, málo hrajú chytľavé pesničky. Takže budeme bojovať proti hudobnému snobizmu vo vlastných radoch. Za ďalšiu príčinu prepadu považujem stagnáciu niektorých tématických relácié – tie asi preobsadíme. Potrebovali by sme i doplniť moderátorov – chýbajú nám najmä dievčatá. Osobne by som vo vysielaní uvítal i zrelších ľudí so životnými skúsenosťami, kľudne i v dôchodkovom veku. Pravdepodobne urobíme konkurz. A ďalej? Predsa sa sám nevyhodím! Takže neplánujem ani ďalšie personálne zmeny. Uvidíme nabudúce.” • Ľubomír Daněk – riaditeľ TOP Rádia: “K výsledkom sa ani nemusím vyjadrovať, lebo pre mňa to nie je žiadne prekvapenie. Nechcem sa opakovať, ale TOP neoslovuje celý košický kraj, ale len mesto Košice. Daný prieskum je aj spochybiteľný, lebo nechápem akým zázrakom je zaradené Rádio OKEY vo výsledkoch košického kraja, keď tam ani nevysiela. To nie je invektíva voči OKEY, ale voči agentúre, ktorá tento prieskum vytvára. Súčasné ani minulé výsledky nie sú pre mňa smerodatné. Smerodatné je to, že TOP sa počúva v meste Košice, kde máme svojich poslucháčov a nie určite v takých katastrofických číslach ako sú dané v tzv. prieskume.” • Richard Herrgott – šéf programu Rádia KIKS: “Posledné prieskumy počúvanosti nás – musím povedať – viac ako len veľmi prekvapili, a to z viacerých dôvodov. Ten prvý je, že pri našej reakcii na predchadzajúci prieskum som uviedol, že mu jednoducho neverím. “Skoky” môžu byť a aj sú, no aby boli rozdielne až v rozmedzí plus-mínus 50 000 poslucháčov, tak to jednoducho nie je možné. Som nesmierne rád, že moja prognóza, ktorá sa mnohým pred časom nepáčila, vyšla.
  Na naše rádio je viacero názorov. Jedno je fakt. Myslíme si, že kvalita programov, hudobné smerovanie i samotná
  úroveň moderátorov a moderátoriek napreduje. Tato “súčasná” počúvanosť – tak ako i ostatné – zaväzujú všetkých
  v rádiu, ale i poslucháčov. Pretože len symbióza toho, kto vysiela a tých, pre ktorých vysiela môžu byť úspešné
  aj v budúcnosti. Po prázdninách a upravenej “Letnej vysielacej štruktúre” prídeme s novinkami, na ktorých už
  dnes intenzívne pracujeme a mnohé z nich sú inšpirácie poslucháčskej obce. Veríme, že poslucháčom ponúknu nový rozmer. Aspoň sa o to snažíme.
  Na záver, ak dovolíte, jeden odkaz pre tých, ktorí Vaše stránky čítajú a hlavne tých, ktorí tam píšu mnohokrát vety arogantné, neslušné, ba vulgárne na našu adresu. Rešpektujeme ich názor, no radi by sme upozornili na to, že sme nesmierne radi, že práve ľudia, ktorí tieto vulgarizmy píšu nie sú našimi poslucháčmi. Pri všetkej úcte veríme, že ani nikdy nebudú. Vďaka za možnosť a priestor k vyjadreniu.” • Milan Jakubík – šéfredaktor a hudobný dramaturg Rádia Rebeca: “Pokles počúvanosti Rádia Rebeca nás samozrejme neteší, aj keď sme s ním počítali. Dôvod je veľmi jednoduchý. Zmena, ktorá sa udiala nielen z hľadiska programového, ale najmä z hľadiska hudobného formátu, bola taká výrazna, že jednoducho muselo dôjsť k presunu našich poslucháčov, kde pomerne veľká skupina poslucháčov odišla a nových poslucháčov, na ktorých sa v súčasnosti orientujeme, si ešte len hľadáme. V takom krátkom časovom intervale od nastúpenia zmien v našom vysielaní je ešte veľmi tažko robiť nejaké závery. Sme ale presvedčení o správnosti nami nastúpenej cesty a veríme, že čas nám dá za pravdu. Budovanie v podstate “nového” rádia je beh na dlhé trate, a tak pre nás budú zaujímavé najmä budúcoročné prieskumy, kde sa dá predpokladať, že naši poslucháči budú jasne vydefinovaní a až vtedy podľa nás budeme vedieť, či bola naša dovtedajšia práca efektívna alebo nie. Aj z tohoto dôvodu sa preto nechystáme reagovať na výsledky prieskumu nejakými zmenami, čo sa týka programu, alebo nášho hudobného formátu.” • Stanislava Polačková – majiteľka Rádia Dúha: “Ťažko sa vyjadrovať k niečomu, čo sa robí o nás bez nás. Výsledkami prieskumu sa hlbšie nezaoberáme, pretože slúži len na zdvihnutie hladiny adrenalínu a nie je pre nás smerodatný. Hoci 1.2% nás v porovnaní s ostatnými regionálnymi a nadregionálnymi rozhlasovými stanicami s ohľadom na to, že vysielame len na jednej frekvencii, radí na najvyšie priečky. Naše výsledky práce však hodnotíme vlastným prieskumom. Nepovažujeme prieskum MML za objektívny, nakoľko skresľuje skutočné čísla v prospech veľkých “žralokov”. Či už možno nízkym počtom respondentov, a možno je ovplyvnený inými faktormi… Veľmi radi by sme poznali systém získavania a spracovania údajov pre jednotlivé regióny.”  Vyjadrenia predstaviteľov rádií Twist, Expres a B1 ponúkame v súvisiacich článkoch.

  Juraj Koiš | další články autora 01.07 02:26

  , RSS pro komentáře k tomuto článku

  Pridaj komentár


  Související články


  Další články z kategorie Radio Obchod

  Více článků