MML 2+3/2008: Tabuľka s údajmi počúvanosti rozhlasových staníc

Okrem krátkej správy prinášame aj prehľadnú tabuľku s údajmi počúvanosti slovenských rozhlasových staníc za obdobie apríl až september tohto roka tak, ako ich namerala agentúra Median SK v spojenej druhej a tretej vlne mediálneho prieskumu MML-TGI. Pripomeňme, že prieskum prebiehal od 31. marca do 14. septembra a zúčastnilo sa ho 4000 respondentov vo veku 14-79 rokov.

Agentúra Median SK zverejnila výsledky najnovšieho prieskumu počúvanosti rozhlasových staníc, ktorý vykonáva v rámci prieskumu MML-TGI. Vyplýva z neho, že najväčšie posuny oproti výsledkom za prvú a druhú vlnu tohto roka zaznamenali prvé dva okruhy SRo, keď Rádio Slovensko rástlo a Rádio Regina o rovnaký diel kleslo. Väčšina vysielateľov zaznamenala mierne úbytky poslucháčov, zanedbateľne stúpli iba Rádio Hey a WOW. Vysielatelia, ktorí nie sú v tabuľke uvedení, neprekročili hranicu 10 tis. poslucháčov. 


Tip: Prečítajte si náš článok MML 2+3/2008: Jemné melódie strácajú poslucháčov, Rádio_FM na minime.


 
Rozhlasová stanica Denná počúvanosť Share
(%)
(tis.) Pohyb oproti
1+2/08
(%)
Rádio Expres 1018 -1 22,8 27,1
SRo 1 – Rádio Slovensko 825 +29 18,5 18,1
Fun rádio 601 -20 13,5 15,9
Jemné melódie 358 -20 8,0 8,1
Rádio Okey 296 -11 6,6 6,8
SRo 2 – Rádio Regina 290 -30 6,5 6,4
Rádio Viva 177 -13 4,0 5,7
Rádio Lumen 124 -5 2,8 2,2
SRo 4 – Rádio_FM 65 -15 1,5 1,3
Rádio Hey! 59 +4 1,3 1,6
SRo 5 – Rádio Patria 22 -9 0,5 0,3
Rádio Beta 20 -5 0,5 0,4
Rádio Frontinus 13 -2 0,3 0,2
Rádio Kiss 12 -2 0,3 0,2
Rádio WOW 11 +1 0,2 0,3
Rádio HIT FM 10 - 0,2 0,3

Zdroj dát: prieskum Market & Media & Lifestyle spoločnosti Median SK – 2.+3. vlna 2008.

Vlado Valaštiak | další články autora 05.11 02:42

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Obchod

Více článků