Čo prinesie nové zobrazovanie dát počúvanosti rádií?

Agentúra Median SK minulý týždeň oznámila, že od nasledujúcej vlny prieskumu MML-TGI zavedie nové pravidlo pri zobrazovaní výsledkov menších regionálnych a lokálnych médií, ktorých zásah nie je možné presne zmerať. Keďže do tohto prieskumu patrí aj počúvanosť rádií, môžeme sa pozrieť, ako bude zobrazovanie počúvanosti fungovať v praxi.

Už dlhší čas sa prevádzkovatelia menších médií stretávajú s javom, že celorepublikový prieskum im pripisuje veľmi nízke prípadne kolísavé hodnoty. Tento fakt je pri rádiách daný jednak posilňovaním pozície celoplošných rádií na trhu, a lepším vnímaním ich značiek. Menšie regionálne a lokálne rádiá už nie sú v povedomí poslucháčov natoľko silné, prípadne ich značky nie sú natoľko atraktívne, aby sa k nim respondenti prihlásili v prieskumoch. Ďalším faktorom je aj vzorka prieskumu, ktorá je dostatočná na vyjadrenie hodnôt počúvanosti celoplošných rádií, ale nie je dostatočná na spoľahlivé zobrazenie výsledkov staníc v regiónoch.


Tento problém nie je nový – aj na serveri RadioTV sme sa mu venovali v minulých rokoch viackrát. Samotná agentúra Median SK dlhší čas upozorňuje, že úspešnosť regionálnych a lokálnych médií sa dá v rámci národného prieskumu MML-TGI určiť len veľmi ťažko. “Napriek tomu, že tento fakt je vždy komunikovaný spolu s výstupmi prieskumu, niektorí uživatelia dát naň zabúdajú, čo nie je prospešné ani pre dotknuté médiá, ani pre nich samých,” upozorňujú zástupcovia spoločnosti Median SK v dokumente Médiá bez nuly, ktorý zverejnili minulý týždeň.


V ňom zároveň informujú aj o opatreniach, ktoré prijali v súvislosti so zverejňovaním výsledkov menších médií. “Po zložitých analýzach a štatistických prepočtoch sme sa rozhodli pre väčšiu objektivizáciu práce s dátami stanoviť hranicu určitého počtu “spotrebiteľov” média za krátke obdobie. Konkrétny výsledok média nachádzajúci sa pod touto hranicou nebude uverejnený,” píše sa v dokumente. Výsledná hranica bola stanovena na úrovni 10 tisíc ľudí. Pokiaľ dotyčné médium prekročí túto hranicu, bude jeho výsledok zobrazený v rámci prieskumu. Pokiaľ ju neprekročí, bude jeho hodnota započítaná len v rámci kumulatívnych výsledkov trhu prípadne konkrétnej siete médií, ale nebude uvedená samostatne. • Dokument: Médiá bez nuly.


  Agentúra Median SK týmto krokom vyšla v ústrety zástupcom niektorých nespokojných médií, ktoré žiadali, aby boli vyňaté z celoslovenského prieskumu. Tento krok však nebolo možné urobiť, nakoľko výsledky každého média sú potrebné pre určenie celkovej situácie na trhu. Ak by sa napríklad agentúra rozhodla nemonitorovať rádiá, ktoré majú z celoslovenského hľadiska iba niekoľko tisíc poslucháčov, skreslilo by to aj výsledky ostatných účastníkov na trhu.


  Nové opatrenie Medianu pomôže aj tým médiám, ktoré výsledky z prieskumu MML-TGI pravidelne uverejňujú, medzi inými aj serveru RadioTV. V minulosti aj naša redakcia stála pred dilemou, ako sa k výsledkom niektorých menších rádií postaviť. Počet lokálnych rádií, ktoré dosahovali v prieskume hodnoty okolo 10 tisíc poslucháčov denne (a menej) sa zvyšoval, len v poslednej dvojvlne je takýchto rádií desať vrátane tých, ktoré medzičasom ukončili vysielanie. Zástupcovia niektorých rádií nás žiadali, aby sme ich výsledky nezverejňovali, čomu sme v minulosti vyhoveli v jedinom prípade. Dôvodom bol fakt, že dotyčný vysielateľ mal v prieskume počúvanosti po niekoľko za sebou idúcich vĺn hodnotu nula.


  V najbližšom výstupe prieskumu MML-TGI čitatelia RadioTV nájdu už iba výsledky tých rádií, ktoré prekročia hodnotu 10 tisíc poslucháčov denne. Tento fakt budeme uvádzať aj v pravidelnej analýze výsledkov, ktorú vydávame pri príležitosti každej vlny prieskumu počúvanosti. Hodnoty lokálnych rádií však budeme aj naďalej sledovať v dlhodobejšom horizonte, a ich výsledky budeme pravidelne komentovať, ak sa v dlhšom časovom období ukážu ako relevantné.

 • Juraj Koiš | další články autora 30.07 03:32

  , RSS pro komentáře k tomuto článku

  Pridaj komentár


  Související články


  Další články z kategorie Radio Obchod

  Více článků