Zoznam voľných frekvencií

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom včerajšom zasadnutí schválila zoznam voľných frekvencií a vypísala konanie na udelenie resp. zmenu licencií.Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom včerajšom zasadnutí schválila zoznam voľných rozhlasových frekvencií a rozhodla o začatí konania na udelenie a zmenu
licencií pre terestriálne rozhlasové vysielanie. Licenčné konanie sa bude viesť osobitne pre každú jednotlivú frekvenciu.Základné podmienky konaní:

Žiadosť o licenciu resp. zmenu licencie je potrebné doručiť najneskôr do 22. marca 2002 na adresu Rady pre vysielanie a retransmisiu, Nám. SNP č. 12, Bratislava, kancelária č. 401.

Dátum verejného vypočutia v konaniach na rozhlasové vysielanie je stanovený na 15. apríl 2002.

Zoznam voľných frekvencií na rozhlasové vysielanie:

a) Medzinárodne koordinované
frekvencie z plánu “Ženeva 84″

Frekvencia
MHz
Lokalita Vyž.výkon
max.(kW)
Poznámka
107.7
Stará Ľubovňa
10.00
Možné použiť
len 1kW
99.4
Štúrovo
10.00

b) Individuálne koordinované frekvencie

Frekvencia
MHz
Lokalita
Vyž.výkon
max. (kW)
Koordinované na základe
žiadosti
98.1
Prievidza
1.00
Rádio LUMEN
104.8
Svit
1.00
Rádio Twist
105.8
Prešov
1.00
Rádio Twist
104.9
Martin
2.00
Rádo Twist
105.2
Pov. Bystrica
1.00
Rádio Expres, zmena frekv.
101.5
Senica
0.10
Rádio ADUT
89.2
Skalica
0.10
Rádio ADUT
96.5
Žilina
0.50
Rádio Expres

Róbert Kalmár | další články autora 20.02 09:07

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků