Zaradenie frekvencií Rádia Dúha sa posúva

Do aktuálneho licenčného konania sa očakávalo aj zaradenie dvoch frekvencií, ktoré v súčasnosti využíva regionálne Rádio Dúha. Frekvencia 89,1 MHz v Trenčíne a 104,2 MHz naďalej zostáva tomuto prevádzkovateľovi, pretože Najvyšší súd ešte nevydal rozhodnutie, ktoré bude záväzné pre licenčnú radu.

O prípade Rádia Dúha sme písali vo viacerých článkoch. Rada pre vysielanie a retransmisiu koncom apríla tohto roka odňala licenciu spoločnosti Rádiomédia, s.r.o., ktorá prevádzkuje toto regionálne rádio. Dôvodom boli prevody podielov, ktoré podliehali súhlasu licenčnej rady, ale boli vykonané predčasne. RVR tak musela podľa zákona odňať prevádzkovateľovi licenciu, pretože mediálna legislatíva v tomto prípade nepripúšťa inú možnosť. Potvrdil nám to aj riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš.


Prevádzkovateľ Rádia Dúha sa voči odňatiu licencie odvolal na Najvyšší súd. Zaujímalo nás, v akom štádiu je toto konanie, keďže frekvencie Rádia Dúha neboli zaradené už do druhého licenčného konania za sebou. „Rozhodnutie o odňati licencie č. R/55 Rádiu Dúha nie je zatiaľ právoplatné, pretože drziteľ licencie sa proti rozhodnutiu Rady o odňati odvolal na Najvyšší súd SR, a vo veci nebolo do dnešného dňa meritórne rozhodnute,“ povedal Kukliš.


Podľa doterajších zvyklostí sa frekvencie udeľujú dvakrát do roka – na jar a na jeseň. Ak by aj Najvyšší súd rozhodol o tomto prípade, najbližšie by sa mohli dve frekvencie po Rádiu Dúha udeliť až v jarnom licenčnom konaní, ktoré býva spravidla v máji. Otvorené sú však viaceré možnosti – súd môže rozhodnutie RVR zrušiť a celú vec vrátiť Rade na opätovné prerokovanie. V prípade ak rozhodnutie Rady potvrdí, stane sa právoplatné po doručení obom stranám. To by pre Rádio Dúha znamenalo, že by muselo v určitom čase ukončiť vysielanie, aj keď nie je vylúčené jeho opätovné uchádzanie sa o obe frekvencie na jar. Ich zaradenie do akéhokoľvek licenčného konania je však podmienené samotným rozhodnutím Najvyššieho súdu, čo sa zatiaľ nestalo.


Trenčianska frekvencia 89,1 MHz je lukratívna svojou kótou (Javorník) ako aj maximálnym povoleným výkonom 10kW. Pokrytá je výrazná časť západného a severného Slovenska. Podľa niektorých verzií je signál dostupný od Senca po Liptovský Mikuláš, aj keď to samozrejme závisí od možností prijímacích zariadení. Žilinská frekvencia 104,2 MHz je situovaná ako dokrývač pre mesto Žilina, čo je oblasť, kde už nie je signál z 89,1 bezproblémový.


Okrem týchto dvoch nebol do licenčného konania zaradený ani prešovský kmitočet 89.8 MHz, ktorý bol pridelený popradskému Rádiu RTI. Zástupkyna stanice Petra Norris ako aj riaditeľ Eric Wiltsher nášmu serveru pred časom potvrdili, že túto frekvenciu nebudú využívať. Licenčná rada však zatiaľ oficiálne nerozhodla o jej odňatí. Podrobnejšie informácie o tomto prípade prinesieme v pondelok.

Juraj Koiš | další články autora 25.10 11:33

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků