Vznikne v Handlovej nové rádio?

DOPLNENÉ – Rada pre vysielanie a retransmisiu zaradila do jarného licenčného konania v roku 2006 aj frekvenciu 94.9 MHz pre mesto Handlová a okolie. Túto frekvenciu si individuálne skoordinovali predstavitelia Rádia Beta, následne im bola pridelená na pôvodnú spoločnosť Rádio Beta Prievidza. Jej licencia na vysielanie však medzičasom prestala platiť a frekvencia bola uvoľnená. Nový prevádzkovateľ Rádia Beta ju zatiaľ pridelenú nemá.

Rádio Beta vysielalo v posledných rokoch na jedinej frekvencii – prievidzskej 93.9 MHz / 1 kW, no v roku 2006 sa k nej pridala trenčianska 104.3 MHz / 500 W a v pláne bola aj tretia, už spomínaná handlovská frekvencia 94.9 MHz / 300 W. Táto individuálne skoordinovaná frekvencia bola zaradená do licenčného konania na jar 2006. Už vtedy však bolo jasné, že spoločnosť Rádio Beta Prievidza, s.r.o. ju nestihne rozvysielať, nakoľko platnosť jej pôvodnej licencie prirodzene vyprší a na jej miesto nastúpi spoločnosť Rádio Bojnice, ktorá doteraz pokračuje vo vysielaní Rádia Beta.


V čase jarného licenčného konania nastala kuriózna situácia - licencia terajšieho prevádzkovateľa Rádia Beta (Rádio Bojnice s.r.o.) ešte nenadobudla právoplatnosť, a preto sa nemohol o handlovskú frekvenciu oficiálne uchádzať. To mohla spraviť len spoločnosť Rádio Beta Prievidza, ktorá končila s vysielaním. Keďže išlo o individuálne koordinovanú frekvenciu, nepožiadal o ňu v rámci korektných zvyklosti žiadny iný vysielateľ, a tak bola frekvencia 94.9 MHz pridelená „starej Bete“. Táto však frekvenciu reálne rozvysielať nemohla.


Dňa 16. júla 2006 prešlo vysielanie Rádio Beta pod novú spoločnosť, ktorá má k dispozícii 2 frekvencie bývalej Bety. Handlovská frekvencia ostala voľná. Tento stav nám potvrdili aj predstavitelia Rady pre vysielanie a retransmisiu: „Táto frekvencia bola individuálne koordinovaná a následne pridelená spoločnosti Radio Beta Prievidza. Tejto spoločnosti však licencia zanikla a táto frekvencia sa stala voľnou,“ uviedol pre server RadioTV.sk Mgr. Miroslav Lukáč z Licenčného odboru Rady pre vysielanie a retransmisiu. Na otázku, prečo nebola táto frekvencia zaradená do niektorého z minulých licenčných konaní, odpovedal: „Rada do výberového konania zaraďuje tie frekvencie, ktorých zoznam jej poskytne Telekomunikačný úrad SR, ktorý je správcom frekvenčného spektra Slovenskej republiky.“


O vyjadrenie sme požiadali aj majiteľa a konateľa spoločnosti prevádzkujúcej vysielanie Rádia Beta Ing. Štefana Kuruštu: “Áno, máme záujem o jej opätovné získanie, veď už sme raz za ňu zaplatili,” reagoval na otázku, či má rádio stále záujem o vysielanie na handlovskej frekvencii. “Budeme iniciovať jej opätovné zaradenie do licenčného konania, nie som si však istý, či už do toho najbližšieho,” dodal Kurušta. 


Stanovisko nám poskytla aj Ing. Mária Alakšová z Telekomunikačného úradu SR. “Ak frekvencia 94,9 MHz v Handlovej bude zaradená do jesenného výberového konania, tak s pôvodnými parametrami. Tieto parametre si navrhlo Rádio Beta a doteraz žiadny návrh na zmenu parametrov na TÚ SR nebol doručený a preto nie je dôvod na zmenu parametrov,” uviedla.


Ak by frekvencia prešla na niektoré z nasledujúcich konaní, mohli by sa o ňu uchádzať aj ďalší vysielatelia. Nie je teda vylúčené, že by v určitom horizonte mohlo v Handlovej vzniknúť aj celkom nové rádio, prípadne, že by sa do éteru pokúsil dostať niektorý z terajších internetových alebo satelitných vysielateľov (napríklad Rádio 7 alebo ROCKJAM rádio). Pravdepodobnejšie však je, že táto frekvencia bude Radou pre vysielanie a retransmisiu opätovne pridelená svojmu koordinátorovi.

Vlado Valaštiak | další články autora 30.07 05:12

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků