TÚ SR: Frekvenciu 99.5 MHz v B. Bystrici sme zatiaľ nepovolili

Pred pár dňami sme priniesli informáciu o pláne Rady pre vysielanie a retransmisiu zaradiť do jesenného licenčného konania aj prekoordinovanú frekvenciu 99.5 MHz pre mesto Banská Bystrica, ktorú kedysi využívalo Rádio Forte. Predstavitelia Telekomunikačného úradu SR však upresnili, že sa tak nemusí stať.

Predstavitelia Rady pre vysielanie a retransmisiu minulý týždeň pre náš server potvrdili, že plánujú do jesenného licenčného konania zaradiť frekvenciu 99.5 MHz v Banskej Bystrici, ktorá bola kedysi skoordinovaná a využívaná Rádiom Forte. Neskôr po jeho zániku a neúspešnom pokuse o oživenie rádiom Love FM bola stiahnutá a odoslaná TÚ SR na prekoordináciu za účelom zmeny parametrov. Viac informácií nájdete v článku Banskobystrická frekvencia 99.5 MHz opäť ožije.


K informácii, že RVR plánuje opätovne zaradiť do licenčného konania frekvenciu 99.5 MHz, sa vyjadrila aj Ing. Mária Alakšová z Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorý má na starosti správu frekvenčného spektra. Uviedla, že informácia RVR o prekoordinácii je správna. „O frekvenciu 99.5 MHz v Banskej Bystrici si zažiadala spoločnosť Spinoza, s.r.o.“. Tá na Slovensku vlastní licenciu a prevádzkuje regionálne Rádio HIT FM. Ako však dodala, prekoordinácia nebola úspešná. „Spoločnosť Spinoza požiadala o túto frekvenciu s parametrami nezlučiteľnými s existujúcimi vysielačmi a preto tento návrh musel byť zamietnutý.“ HIT FM sa však nevzdáva a pokúša sa podávať opätovné žiadosti s upravenými parametrami. „Všetky pokusy zatiaľ však skončili bez úspechu,“ uviedla Alakšová.


Zaradenie spomínanej frekvencie do najbližšieho alebo niektorého z ďalších licenčných konaní je tak podmienené navrhnutím takých parametrov, ktoré prejdú procesom odsúhlasenia. „Vysielač, ktorý by spôsoboval rušenie už existujúcich vysielačov nemôže dostať súhlas na zaradenie do výberového konania na Rade,“ povedala Alakšová v reakcii na uverejnený plán RVR.


V prípade, že sa Rádiu HIT FM podarí frekvenciu úspešne prekoordinovať a táto bude zaradená do licenčného konania, pravdepodobne nebude medzi väčšinou slovenských vysielateľov rezonovať ako „voľná“. Na Slovensku totiž platí nepísaná dohoda, že o frekvenciu, o ktorej koordináciu sa postará niektorý z vysielateľov, nebude žiadať iný vysielateľ.

Vlado Valaštiak | další články autora 06.08 09:01

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků