Spor UPC a Nautik TV dnes rieši licenčná rada

Licenčná rada bude dnes analyzovať, či môže do sporu oboch strán zasiahnuť. V platnej legislatíve však zrejme neexistuje ustanovenie, ktoré by prikazovalo káblovým operátorom šíriť satelitné stanice bezplatne, alebo v základnej programovej ponuke.– Spor na stole rady –
* Licenčná rada bude dnes analyzovať, či môže do sporu oboch strán zasiahnuť. Ak posúdi sťažnosť Nautiku ako oprávnenú, môže začať voči UPC správne konanie pre porušenie zákona. V platnej legislatíve však zrejme neexistuje ustanovenie, ktoré by prikazovalo káblovým operátorom šíriť satelitné stanice bezplatne, alebo v základnej programovej ponuke.RVR Rada pre vysielanie a retransmisiu sa bude na prvom tohtoročnom zasadnutí zaoberať sporom televízie Nautik s káblovým a satelitným operátorom UPC Broadband Slovakia a jeho trnavskou firmou Trnavatel. Návrh programu dnešného zasadnutia hovorí o kontrole dodržiavania zákonných povinností, a o šetrení sťažnosti Nautiku voči UPC. V tejto veci však nie je stanovené žiadne ústne vypočutie zástupcov oboch firiem, a nie je ani jasné, či má RVR kompetenciu takýto spor riešiť.Konflikt medzi Nautikom a UPC sa začal koncom minulého roka, kedy káblový operátor uviedol, že od marca 2007 neráta s ďalším šírením Nautiku vo svojej programovej ponuke. Keďže UPC ovláda väčšinu pozemných káblových rozvodov, Nautiku tak hrozí výrazné zníženie dostupnosti pre divákov. Televízia pochopila tento problém po svojom a divákom poskytla výklad Zákona o vysielaní a retransmisii, podľa ktorého ju musí káblový operátor šíriť v základnej ponuke, a to bezplatne. UPC zaradenie do základnej ponuky odmietla, podľa nej Nautik nespĺňa základné zákonné podmienky pre šírenie v základnom súbore, keďže nevlastní licenciu na teretriálne vysielanie.Spor bude riešiť aj Protimonopolný úradNautik TV okrem iného podal žalobu na súd, podnet na protimonopolný úrad pre zneužitie dominantného postavenia UPC, a tiež adresoval podnet Rade pre vysielanie a retransmisiu, v ktorom žiada odňať prevádzkovú registráciu spoločnosti UPC. (Podrobnosti o celom spore môžete nájst v článku Nautik TV žiada odňať registráciu UPC.) Na stránkach www.nautiktv.sk je zverejnená aj vzájomná korešpondencia oboch spoločností.Licenčná rada bude dnes analyzovať, či môže do sporu oboch strán zasiahnuť. Ak posúdi sťažnosť Nautiku ako oprávnenú, môže začať voči UPC správne konanie pre porušenie zákona. V platnej legislatíve však zrejme neexistuje ustanovenie, ktoré by prikazovalo káblovým operátorom šíriť satelitné stanice bezplatne, alebo v základnej programovej ponuke.

Juraj Koiš | další články autora 09.01 12:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků