Sledovali sme priebeh verejných vypočutí

Prinášame vám on-line textový prepis zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu exkluzívne na RadioTV. Prečítajte si vystúpenia všetkých záujemcov o voľné frekvencie. Prinášame prehľad projektov Rádia Best, Fun rádia, Expresu, Slovenského rozhlasu, Rádia GO DJ, nového štúdia Rádia ONE v Trenčíne, Jemných melódií, HIT FM, Okey, Rock Jam, Rádia Yes, Hornet Rádia, Lumenu a nových projektov Rádio Kriváň a Rádio D1.

Prehľad všetkých dnešných verejných vypočutí:


Rádio Best (žiada o 89.1 MHz Trenčín, 104.2 MHz Žilina)

Ako prví vystúpili zástupcovia spoločnosti BEST FM Media, ktorá prevádzkuje Rádio Best. Pred radou sa objavili spoločníci Rastislav Lehotský a Stanislav Gális. Žiadosť momentálne bratislavského Rádia Best, ktoré sa zameriava na oldies by spočívala v rozšírení pokrytia prostredníctvom vlastných koordinácií a dve frekvencie v Trenčíne a Žiline by mohli vhodne doplniť zamýšľanú sieť. “Rádio Best začalo vysielať na základe vlastnej koordinácie, v rekordne krátkom čase. Sme pripravení ísť aj do ďalších regiónov na základe vlastných koordinácií a radi by sme tento signál dostali aj na niektoré voľné frekvencie v súčasnom konaní,” povedal zakladateľ projektov Best a SiTy Rastislav Lehotský. Ako ozrejmil, tieto dve frekvencie by neboli v expanzii rádia posledné. “V budúcnosti pripravujeme koordinácie frekvencií aj v ďalších regiónoch, takže sa určite uvidíme opať. Pripravujeme tri ďalšie koordináty. V Bratislave sme natoľko silní, že si môžeme dovoliť rozširovať náš signál aj do ďalších regiónov. V budúcnosti dokážeme zabezpečiť regionálnych dodávateľov aj spravodajcov a doplniť náš stav, ak si to situácia vyžiada.


Distribúcia signálu na ďalšie frekvencie by mala ísť cez satelit, zatiaľ však nie je jasné, či by Rádio Best bolo možné prijímať aj individuálne na satelitných prijímačoch po celom Slovensku. “Koordinácia ďalších frekvencií je pre nás otázka času, bolo by výhodnejšie získať silné frekvencie, ktoré by nám odbúrali “premostenie”. Ktorékoľvek budeme vedieť využiť a doplniť tými, ktoré máme pripravené pre jarné licenčné konanie,” dodal Lehotský.


Rádio Best patrilo medzi stanice, ktoré sa rekordne rýchlo objavili v éteri. Od udelenia licencie uplynulo doslova iba niekoľko dní a Best začalo vysielať na bratislavskej nízkovýkonnnej frekvencii 95.6 MHz. Ak by prišlo k udeleniu ďalších frekvencií, mohlo by byť ich rozvysielanie rovnako rýchle. “Máme dohodnutý personál aj zabezpečenie, ak obdržíme frekvencie, sme pripravení spustiť vysielanie vo veľmi rýchlom čase.


Členov RVR zaujímala aj programová výhoda Rádia Best v ďalších regiónoch. Rastislav Lehotský k tomu povedal: ”Existovalo Rádio B1, jeho absencia na slovenskom mediálnom trhu nás primäla k tomuto projektu. Toto rádio je výnimočné vo svojom hudobnom zameraní, hudba je nastavená pre generáciu 40+, na ktorú sa predtým kládol malý dôraz.


Predsedníčka RVR poznamenala, že s touto spoločnosťou má Rada pozitívne skúsenosti.


SVVH, s.r.o. – Rádio Kriváň (žiada o 93.5 MHz Martin, 95.2 MHz Námestovo, 96.3 MHz Považská Bystrica, 93.6 MHz Ružomberok, 104.2 MHz Žilina)


Traja zástupcovia spoločnosti odprezentovali projekt nízkorozpočtového rádia pre severné Slovensko, ktorého názov verejne neodznel, v projekte je však uvedený ako Rádio Kriváň. Stanica by vysielala zo Žiliny a vybudovala by si pobočku v Bratislave, ktorú by chcela programovo prepojiť s regiónmi. “Budeme vysielať primárne zo Žiliny, ale plánujeme vybudovať aj pobočku v Bratislave, a využiť jej potenciál, vtiahnuť ju programovo do regiónov, nakoľko je tam veľmi dobrá základňa profesionálov. Vysielali by sme zo Žiliny, ale polovicu materiálov by sme vyrábali v Bratislave,” povedala Monika Janigová, ktorá sa vyjadrovala k programovým otázkam.


Spravodajstvo by zabezpečovali dvaja stáli redaktori, ktorí si vybudujú sieť externistov, študentov a regionálnych novinárov. V tom by spočívala nízkorozpočtovosť projektu. Projekt však ráta s pomerne výrazným zastúpením analytických programových typov – publicistika by sa mala vyrábať v rozsahu 186 minút denne, z toho politická publicistika by mala mať 86 minút, a pripravovala by ju práve základňa v Bratislave. Rozpočet na prevádzku rádia by mal byť približne 500-600 tisíc korún mesačne.


Prezentácia tohto žiadateľa nebola jednoliata, viackrát sa na základe doplňujúcich otázok členov Rady museli prítomní poradiť, v dôsledku čoho bolo v sále ticho. Celkový dojem z prezentácie tak bol rozpačitý, aj keď výsledný projekt bol zaujímavo spracovaný, čo členovia rady ocenili.

Fun rádio (žiada o 89.1 MHz Trenčín)


Zástupcovia Fun rádia prišli pred licenčnú radu v hojnom počte. Okrem generálneho riaditeľa Patrika Zimana prišiel programový Rasťo Dutka, technický Juraj Neveselý (alias Arieli) a ako tromf aj Adela Banášová a Matej “Sajfa” Cifra. Svoju účasť vysvetlili tým, že zisk frekvencie je pre Fun rádio strategickou záležitosťou, a v prípade úspechu je spoločnosť Radio, a.s., ochotná uvoľniť terajšiu dubnickú frekvenciu 92.2 MHz, ktorá je individuálne koordinovaná s vyžiareným výkonom 1 kW.


Nie je nič frustrujúcejšie ako čítať maily poslucháčov z trenčianskeho regiónu, že tam nemáme dobrý signál. Pre program je to veľká motivácia, získať novú frekvenciu. Chceme uspokojovať aj nároky regiónu, ísť medzi ľudí,” povedal programový riaditeľ Rasťo Dutka. Najvyšší šéf Fun rádia Patrik Ziman predtým zhrnul historické fakty o prítomnosti Fun rádia na trhu. Technický riaditeľ Juraj Neveselý odôvodnil žiadosť o 89.1 MHz tým, že chcú posilniť kvalitu signálu pre ľudí, ktorí buď nemali možnosť v trenčianskom regióne prijímať Fun rádio, alebo ho prijímali nekvalitne. “Poslucháč nie je ochotný v dnešnej dobe počúvať zašumené vysielanie, takže ak v niektorom regióne nemáte kvalitný signál, je to ako keby ste nemali žiadny signál,” dodal Neveselý.


Na záver v stručnosti vystúpili aj Adela a Sajfa ako tromf na vypočutí so stručnými vtipnými vyhláseniami v štýle “v Trenčíne mám rodinu, aj to je motivácia pre zlepšenie nášho pokrytia.

Rádio Expres (žiada o 89.1 MHz Trenčín)


Expres požiadal tiež iba o trenčiansku frekvenciu 89.1 MHz, a taktiež padlo vyhlásenie, že v prípade zisku novej frekvencie by najpočúvanejší súkromný vysielateľ vrátil svoju pôvodnú trenčiansku frekvenciu na Kozom vrchu. “Dôvod našej žiadosti je zrejmý, chceme zlepšiť pokrytie v tejto oblasti. Mediálne výsledky nášho rádia hovoria, že poslucháčom sa náš program páči, a preto by sme ho priniesli aj novým poslucháčom, ktorých doteraz nepokrývame. Trenčín je pre nás v súčasnosti najslabším miestom pokrytia, len približne 62% v Trenčianskom kraji. Pridelením tejto frekvencie by sa naše pokrytie zvýšilo na 77% v kraji,” povedala generálna riaditeľka Eva Babitzová.


Frekvencia by lepšie vykryla okrem osídlených oblastí aj diaľnicu medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom, ako aj príslušné cesty prvej triedy, dodal technický riaditeľ František Maron. Pridelením trenčianskej frekvencie by sa celorepublikové pokrytie obyvateľstva Expresu zvýšilo na 82.2%, čím by sa toto rádio stalo oficiálne celoplošným, už ako druhé v poradí.


Slovenský rozhlas (žiada o 91.7 MHz Dolný Kubín, 98.4 MHz Žiar nad Hronom, 89.1 MHz Trenčín, 104.2 MHz Žilina, frekvencie Rádia Okey a HIT FM)


Zástupcovia Slovenského rozhlasu požiadali prakticky o všetky voľné frekvencie, ktoré sú zaradené do konania a nie sú uvedené medzi novými individuálne koordinovanými, čiže aj o obe frekvenčné siete, ktoré v súčasnosti využíva Rádio Okey a Rádio HIT FM. Programový riaditeľ Ľuboš Machaj to zdôvodnil tým, že Slovenský rozhlas potrebuje postupne opustiť strednovlnné vysielanie, a prejsť na VKV, na čo chce využiť aj niektoré frekvencie zo súčasného konania. Predsedníčka RVR Valéria Agócs sa opýtala, či si zástupcovia rozhlasu uvedomujú, že ak by im Rada vyhovela v plnej šírke, že vlastne zlikviduje dve komerčné rádiá. “Môže si toto vôbec verejnoprávny vysielateľ dovoliť?” spýtala sa V. Agócs.


Programový šéf rozhlasu Ľuboš Machaj odpovedal kladne. “Uvedomujeme si toto riziko, ale zákon nám dovoľuje požiadať o frekvencie.” Člen rady Peter Abrahám sa pýtal na počty individuálne koordinovaných frekvencií, ktoré si rozhlas presadil na vlastné náklady od roku 1989. Technický riaditeľ Slovenského rozhlasu Robert Oravec pripustil, že v minulosti Slovenský rozhlas koordinoval frekvencie vo výraznej menšine, ale postupne sa to mení, a svoju situáciu rieši neustálymi novými koordináciami, v blízkej budúcnosti pripravuje ďalších deväť kmitočtov.


Metalurg_Immo, s.r.o, Rádio D1 (žiada o frekvencie 89.1 MHz Trenčín a 104.2 MHz Žilina)


Zástupcovia spoločnosti predstavili praktický nástupnícky projekt po bývalom Rádia Dúha. Nové rádio by dostalo aj príbuzne znejúci názov Rádio D1. Spoločnosť Metalurg_Immo sa orientuje na rôzne činnosti, a na mediálnom trhu sa doposiaľ nepodieľala. V minulosti mala záujem o kúpu zaniknutého Rádia Dúha, a momentálne by dokázala využiť aj jeho bývalých zamestnancov. “Sme spoločnosť, ktorá v Dubnici kúpila bývalé závody ZŤS. O tom, že existuje zlievareň v Dubnici často ľudia ani nevedia. Orientujeme sa na civilný sektor, zamestnávame 800 ľudí. Všetky naše výrobky idú priamo do zahraničia, priamy export,” povedal na úvod jeden zo spoločníkov Juraj Mác.


Žiadosť zdôvodnil tým, že spoločnosť sa už v minulosti uchádzala o pôsobenie na mediálnom trhu v Trenčianskom kraji. “Už v minulosti sme mali záujem o kúpu Rádia Dúha, ale nedokázali sme sa obchodne dohodnúť. Ten záujem vychádza z toho, že chceme vyvíjať aj ďalšie aktivity a starať sa o ľudí v regióne. Je to ako určitá morálna povinnosť, potrebujeme ľudí informovať aj o veciach, ktoré nedostávajú bežným spôsobom, a preto máme záujem o rádio. Chceme využiť bývalých zamestnancov Rádia Dúha, s ktorými sme pripravovali aj štruktúru,” dodal Mác.


Prvoradý podľa neho nie je zisk, ale služba ľuďom v regióne. Spoločnosť, ktorej sa darí, by mala vytvárať aj také projekty, ktoré budú službou pre ľudí. “Robíme obrat cez 2 miliardy korún ročne, a rozširujeme sa. Pre nás nie sú financie momentálne problémom, a nejdeme postaviť rádio kvôli zisku, ale chceme ľudí informovať o veciach, ktoré nemôžu pokryť celoslovensky pôsobiace rádiá.


Jeho kolega zo spoločnosti Milan Duhár dodal: “Chceme to robiť kvôli tomu, že biorytmus tých ľudí v Dubnici a okolí je nastavený inak ako na celom Slovensku. Pracujú na smeny, vstávajú skôr, a vyhľadávajú aj iné typy informácií ako im dokážu poskytnúť ostatné rádiá. Ide však o obsluhu celého regiónu, nielen Dubnicu nad Váhom alebo zamestnancov našej fabriky.


Juraj Mác na záver prezentácie podporil myšlienku rozvoja neziskových komunitných rádií. “Myslíme si, že každá veľká spoločnosť, ktorá má finančné zázemie, by mala pripravovať rôzne projekty pre ľudí, ktoré nemusia byť nutne ziskové. A z toho vychádzala aj myšlienka nášho média – ponúknuť službu regiónu. Regionálne rádio musí mať za sebou silného partnera, “mecenáša”, inak nemôže prežiť,” dodal Mác.


Rádio GO DJ (žiada o frekvencie 89.1 MHz Trenčín a 104.2 MHz Žilina)


Rádio GO DJ by podľa jeho zakladateľa Mariána Dokupila chcelo byť naďalej regionálnym spoločníkom v Trenčianskom a čiastočne aj Trnavskom kraji a po pridelení nových frekvencií by svoj záber rozšírilo čiastočne aj o Nitriansky a Žilinský kraj. Prezentácia bola pomerne stručná, odzneli základné fakty o rádiu, ako aj vyhlásenie, že stanica tvorí zisk. Náklady na vysielanie na oboch frekvenciách 89.1 MHz a 104.2 MHz vyčíslil žiadateľ v projekte na 240 tisíc Sk ročne. Veľkú časť prevádzkových nákladov vysielateľ pokrýva aj bartrovou spoluprácou so svojimi partnermi.


Rádio ONE chce vybudovať nové štúdio v Trenčíne! (žiada o 89.1 MHz Trenčín a 99.6 MHz Žarnovica)


Spoluzakladateľ Rádia ONE Milan Homola predstavil členom rady projekt nového regionálneho štúdia v Trenčíne. Toto štúdio by samostatne fungovalo na frekvencii 89.1 MHz v Trenčíne, a žarnovická frekvencia 99.6 MHz by šírila stredoslovenský program z Banskej Bystrice. “Chceme nadviazať na úspešné projekty v Banskej Bystrici a Nitre. Aj v Trenčíne máme záujem o vybudovanie samostatného regionálneho štúdia. Vyhotovili sme si prieskum v Trenčianskom kraji, ktorý nám ukázal, že poslucháči majú záujem o nové rádio v tomto regióne. Myslíme si, že toto mesto má potenciál uživiť ešte jedno lokálne rádio,” povedal Milan Homola.


Náklady na vybudovanie nového štúdia v Nitre vyčíslil na 3-4 milióny korún. “Aj keď v tomto regióne vysiela viacero rádií – celoplošných aj regionálnych – myslíme si, že s našim programom máme potenciál preraziť a získať si miestnych poslucháčov. V programe máme regionálne aj celoslovenské správy, odpájame programy v každom regióne, kde pôsobíme a radi by sme na to nadviazali aj v Trenčíne,” dodal Homola.


Jemné melódie (žiada o 95.2 MHz Nitra)


Prevádzkovateľa Jemných melódií zastupovala Anetta Krátka a Rastislav Šangala, prehovorila však len Krátka. Jej vystúpenie bolo pomerne obsiahle, a zdôraznila v ňom najmä príklon Jemných melódií k regiónom a charite. “Od ostatných vysielateľov sa odlišujeme najmä hudobným formátom a dramaturgiou vysielania. Venujeme sa regiónom, keď v rannom vysielaní venujeme v každom vstupe regiónom a charite. Naše pokrytie v nitrianskom regióne nie je takmer žiadne, a pridelením frekvencie 95.2 MHz by sme dostali možnosť stať sa konkurencieschopnejším hráčom na slovenskom rozhlasovom trhu,” povedala Krátka a podčiarkla charitatívny rozmer v programe. “Sme jedným z mála médií, ktoré sa zaoberá charitou, a chceme v tomto pokračovať. Mohla by nám k tomu pomôcť významne aj táto frekvencia. Portfólio našej charitatívnej činnosti je veľmi rôznorodé, a dovolím si tvrdiť, že máloktorá komerčná stanica venuje charite toľko priestoru ako my,” dodala, pričom uviedla názvy viac ako 10 charitatívnych organizácií, ktorým Jemné melódie poskytujú priestor.


Dôležitosť kvalitného pokrytia Nitry ilustrovala na výsledkoch počúvanosti Jemných melódií. “Nedostatočné pokrytie nitrianskeho regiónu sa prejavuje aj v našej počúvanosti, práve tam sme až na 8. mieste, 3.2%, čo je žalostne málo, na to, že značný čas venujeme regiónom a charite. Máme tam absolútne najnižšiu počúvanosť v jednotlivých regiónoch Jemných melódií. (…) Táto frekvencia (95.2 MHz) nás stála už nemálo finančných prostriedkov, investovali sme do nej necelých 20 milionov korún, keď sme z vlastnej vôle financovali vysielanie N-Rádia. Nadobudnutie frekvencie by sme považovali za morálne víťazstvo a zadosťučinenie pre všetky osoby, ktoré sa podieľali na tejto akvizícii. Rešpektujeme však predošlé rozhodnutia Rady v tejto veci.


Anetta Krátka porovnala aj investičné a prevádzkové náklady Jemných melódií, ak by sa vysielateľ pokúsil dokryť región prostredníctvom viacerých nízkovýkonných frekvencií. “Máme polkilowattovú frekvenciu v Nitre, doteraz sme do nej investovali už približne 1 milión korún, a ročne nás jej prevádzka stojí 550 tisíc. Ak by sme chceli celý región vykryť ďalšími nízkovýkonnými frekvenciami, museli by sme takto skoordinovať a spustiť až 5 vysielačov, čím by sa znásobili investície. Aj preto uprednostňujeme pokrytie cez frekvenciu 95.2 MHz. Zároveň dávame verejný prísľub, že ak nám bude pridelená, vrátime našu doterajšiu nízkovýkonnú frekvenciu v Nitre,” dodala Anetta Krátka.


Rádio HIT FM (žiada o vlastnú frekvenčnú sieť + 89.1 MHz Trenčín a 104.2 MHz Žilina)


Po pol druhej predstavilo svoj projekt Rádio HIT FM, ktoré sa uchádza o všetky svoje doterajšie frekvencie a taktiež žiada o dve frekvencie po Rádiu Dúha. Pred licenčnú radu predstúpil Martin Černý, ktorý okrem rádia HIT FM vlastní aj úspešné české regionálne Rádio Černá hora. “Český a slovenský trh je veľmi podobný, celoplošky hrajú väčšiu úlohu. Na Slovensku majú prím práve celoplošné rádiá, v ČR sú zase silné regionálne rádia. Preto si myslím, že je správne sa na Slovensku rozrastať a podporovať rozvoj kedysi malého rádia,” povedal Martin Černý.


Jeho spolupracovníci ho doplnili: “Začínali sme vo veľmi malom regióne, a základné náklady na prevádzku sme neboli schopní z toho regiónu získať. Preto sa snažíme pokrývať viac miest a regiónov, a snažíme sa pokryť súčasné náklady na prevádzku.” Predstavitelia rádia zároveň priznali, že multiregionálna stanica je aj po ôsmich rokoch vysielania v strate. “Dnes sme v strate, ale tá sa výrazne znižuje aj vďaka našej expanzii. České rádio nám veľmi dobre prosperuje, takže sme schopní pomôcť slovenskému rádiu aj týmto spôsobom,” uzavreli predstavitelia rádia HIT FM.


Rádio Okey (žiada o vlastnú frekvenčnú sieť)


Predstavitelia Rádia Okey predstúpili v tradične silnej zostave, zastúpení boli obaja kľúčoví akcionári. Za slovenskú spoločnosť R-MEDIA bol prítomný Ľubomír Messinger, česká pobočka mediálnej skupiny Lagardere je prítomná prostredníctvom spoločnosti Forward Media – zastupoval ju prezident Lagardere Michel Fleischmann, výkonný riaditeľ Miroslav Hrnko a výkonný riaditeľ samotného Rádia Okey Bohuslav Koštanský. “Zaradenie našich frekvencií do licenčného konania sme iniciovali z dôvodu, že nám končí platnosť licencie v roku 2010, a potrebujeme vedieť, či budeme môcť vysielať ďalej. Je to dôležité aj kvôli investíciám, ktoré sa už uskutočnili,” povedal Ľubomír Messinger.


Celá prezentácia bola v znamení pozitívnej nálady na oboch stranách. Prínos rádia Okey vyzdvihovala najmä predsedníčka Rady Valéria Agócs, ktorá uviedla, že prevádzkovateľ Rádia Okey zabezpečí výrobu programov vo verejnom záujme sumou 3,5 milióna korún ročne v rozsahu 5,3 percent denného vysielacieho času. “Taktiež sa mi páči aj váš slogan “Každý deň, každý song iba raz“, kiež by sa toho chytili aj iné rádiá,” dodala predsedníčka Rady. Zaujal ju aj interný etický a morálný kódex, ktorý má Rádio Okey zavedený vo svojej redakcii, a ktorý bol utvorený s dôrazom na dodržiavanie Zákona o vysielaní a retransmisii a Zákona o reklame. A v neposlednom rade vyzdvihla pani Agócs aj fakt, že Rádio Okey žiada len o tie frekvencie, ktoré v súčasnosti využíva.


Diskusia okolo Rádia Okey sa následne z veľkej časti točila okolo spomínaného etického a morálneho kódexu, a predstavitelia rádia viackrát deklarovali, že nemajú záujem o krátkodobý úspech vďaka bulváru, ale že svoju programovú stratégiu budujú na iných hodnotách.


Rock Jam rádio (žiada o 89.1 MHz Trenčín a 104.2 MHz Žilina)


Projekt internetového komplexu Rock Jam rádio prišli podporiť dvaja zástupcovia. Celú prezentáciu však obstarala iba Eva Mišaníková, ktorá odkryla plány a zámery internetového vysielateľa o prienik na trh regionálnych rádií. “Máme plán nájsť si popri terajších aktivitách ďalšie činnosti. Chceme rozvíjať multimediálne projekty voči mladým ľuďom, okrem rádia máme vo výhľade televízne vysielanie a ďalšie produkty,” uviedla. Ekonomickú životaschopnosť projektu podporila hospodárskymi výsledkami spoločnosti Intersonic, ktorá žiada o licenciu. “Za posledný rok sme vytvorili zisk 45 miliónov korún, a aj z týchto prostriedkov chceme pokryť prevádzku rádia.


Terestriálny program by obsahoval úpravu hlavného slovenského vysielania Rock Jam rádia, ktoré je možné v súčasnosti počuť na internete. Vysielateľ sa síce uchádza o dve frekvencie, dokáže však začať vysielať aj keď získa iba jednu z nich. Predsedníčka Rady Valéria Agócs sa pýtala, či dokáže vysielateľ prichádzať aj s vlastnými koordináciami frekvencií. Zástupkyňa Rock Jam rádia odpovedala, že majú záujem o vlastné koordinácie, a pracujú na nich. Predsedníčka RVR na to reagovala slovami: “To je pozitívna informácia, pretože je to najelegantnejší a najetickejší spôsob ako preniknúť do éteru. A potom sa samozrejme môžete uchádzať aj o frekvencie po iných rádiách,” dodala predsedníčka RVR.


Rádio YES (žiada o 89.1 MHz Trenčín)


Topoľčianske Rádio YES! zastupovali obaja spoločníci – Patrik Bujna a Peter Bosáček. Ich prezentácia bola pomerne suverénna, nebyť občasných prerušení zo strany niektorých členov licenčnej rady. Bujna odprezentoval úspechy rádia počas 10 mesiacov prevádzky. “Neskromne poviem, že sa nám darí veľmi dobre. Rádio sa čoraz viac dostáva do uší poslucháčov a snažíme sa im byť čoraz bližšie, čo je aj dôvodom žiadosti o ďalšiu frekvenciu,” povedal.


Spomenul viaceré úspešné promoaktivity rádia, ako silný dôraz na interaktivitu. “Dodnes sme za 10 mesiacov rozdali približne 1800 cien medzi poslucháčov, a nešlo len o CD alebo vstupenky na koncerty, ale napríklad aj o rekreačné pobyty. Privádzali sme ľudí na rôzne koncerty a festivaly, veľký úspech si získalo napríklad májové rekordné bozkávanie pod čerešňou a ďalšie promoaktivity,” vymenúval Bujna, ktorého musela s otázkou prerušiť až predsedníčka Rady.


Topoľčianskemu Rádiu YES! sa osvedčila stratégia moderovaného programu. Ako jedno z mála regionálnych rádií vysiela moderovaný program počas celého dňa, od 6.00 ráno do 21.00 večer. “Program robíme pre jediného šéfa, a ten sa volá poslucháč,” dodal s nadhľadom Bujna. Frekvenciu 89.1 MHz by v prípade pridelenia mohlo Rádio YES! sprevádzkovať vo veľmi krátkom čase.


Hornet rádio (žiada o 89.1 MHz Trenčín a 104.2 MHz Žilina)


Hornet rádio by chcelo priniesť svoj športový program do ďalších regiónov aj terestriálne. Do koncepcie tak prirodzene zapadli aj terajšie voľné frekvencie. Spolumajiteľ rádia Konštantín Hudák priblížil doterajšie fungovanie rádia. “Náš prvý rok prevádzky v éteri bol mínusový, prejavili sa investície do štúdia a príprava na vysielanie na satelite. V súčasnosti už skončíme v čiernych číslach. Od začiatku sme naše vysielanie nekoncipovali regionálne, ale ako rádio, ktoré by malo poňať širší priestor, a preto podávame žiadosť o tieto frekvencie,” povedal Hudák a pokračoval: “Šport ako taký na Slovensku okrem futbalu a hokeja nemá priestor a športová verejnosť má málo možností, aby sa dozvedela o osobnostiach iných odvetví. Vysielame spravodajské aj publicistické športové programy – napríklad Retro šport s Karolom Polákom. Na rozdiel od iných komerčných rádií sme iní – aj myšlienkovo, aj obsahovo.


Rádio Hornet okrem terestriálneho vysielania rozvíja aj ďalšie platformy. Patrí medzi prvé regionálne stanice, ktoré sa objavili aj na satelite, a ponúka aj kvalitné online streamy. V súčasnosti má pridelenú aj prešovskú frekvenciu, ktorú rozvysiela do dvoch týždňov. V prípade zisku trenčianskej frekvencie 89.1 MHz a žilinskej 104.2 MHz by v súvislosti s týmito vysielačmi investovalo ďalších 1,1 milióna korún do rozvoja terestriálneho vysielania.


Rádio Lumen (žiada o frekvenciu 90.6 MHz Skalité)


Ako posledný verejne vystúpil riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák, ktorý žiada o individuálne skoordinovanú frekvenciu 90.6 MHz v lokalite Skalité na Kysuciach. Vzhľadom na túto koordináciu bola jeho prezentácia stručná, a pridelenie novej frekvencie pre Rádio Lumen by malo byť formalitou.

Dnešné verejné vypočutia Rady pre vysielanie a retransmisiu sa skončili. V najbližšom čase prinesieme ďalšie informácie. Rozhodnutie o frekvenciách padne na budúcotýždňovom zasadnutí Rady, ktoré sa uskutoční v utorok 18. novembra.

Juraj Koiš | další články autora 13.11 10:24

 • Robert hovorí:

  Ten prispevok oznaceny “@biscuit” je moje dielo, omylom som predmet zadal do autora. Ospravedlnujem sa.

  Juro, dalsi dovod pre zavedenie registracie. Ja som vysoko chybovy. ;)

 • biscuit hovorí:

  Tak uz aj Ty mas len tie “najpozitivnejsie” skusenosti s vlakmi CD? :)
  Inak, ten prispevok s adresy od chella som ja nepisal :)

 • Juraj Koiš hovorí:

  Biscuit, máš pravdu, bol som preč, včera som skoro pol dňa trčal na holešovickej stanici a čakal kým sa v Prahe pohnú vlaky :-) Ale to nič nemení na tom, že RVR otáľala s potvrdením výsledkov až do večera, preto sme to nakoniec s Vladom Valaštiakom vydali až večer.

 • @biscuit hovorí:

  Na vysledky tohto, inak dost nezaujimaveho konania, som z urcitych dovodov velmi zvedavy. Ale dnes akoby naschval akokeby pes skapal na vsetkych serveroch. Jedine na medialne.sk napisali, ze rada dnes rozhodne. Juro Kois je asi niekde prec, inak by vysledky davno mali.

 • biscuit hovorí:

  Cele je to akosi zamotane.Obvykla bolo rozhodnute o frekvenciach hned na 2. den po vypocuti a teraz s tym robia take tahanice.Aj tak je dopredu jasne, ako dopadne siet po Okeyi a Hit Fm.

 • Robert hovorí:

  Ludia, ako to vyzera? Nemozem sa dohladat ziadnych vysledkov. Na medialne.sk je informacia, ze dnes maju byt, inac nic ine. radia.sk su totalne skapate, dnes tam nie je jediny novy diskusny prispevok, neviem, co sa deje.

 • Robert hovorí:

  Aj ja by som veľmi rád videl výsledky. Ale prečo čakať až do zajtra? Snáď nám to niekto prezradí dnes. Už to tu malo byť avizované, že to bude, a akosi nič.

 • @Jano hovorí:

  Áno, šváby sú odporné, takže niet čo riešiť. Ale čo robiť, keď je nimi zamorený byt?

 • ON hovorí:

  asi kedy budu zname vysledky sedenia rady ??
  Vecer ? zajtra rano ??

 • XXL hovorí:

  Očekávám úspěch Rádií Okey a případně na 1 fm i Rádia Best! Mě to přijde tak napůl rádio. Třeba jim nové frekvence pomohou v rozletu. Nehráli si zpočátku an bratislavske radio?

 • Jano hovorí:

  Radio Jemmé Melódie je hrozná stanica kde vysielajú 10 skladieb stále dookola ,tak neviem čo tu riešite.

 • Laco hovorí:

  Rádio Jemné Melódie je kópiou švédskeho Lugna Favoriter. Rovnaké sú aj ich slogany “Viac hudby, menej slov”. Treba však povedať, že vo švédsku patrí Lugna do skupiny Modern Times Group (vlastní Primu). Okrem Lugny tam MTG vlastní rádio RIX FM – najpočúvanejšie švédske komerčné rádio – ktoré má zároveň aj najlepšie pokrytie.

 • fenix hovorí:

  no na ten hornet v PO som zvedaví aj sa trocha poponáhľali veď mali to spustiť až na Mikulaša 9.12
  takže to bude skôr, no fakt som zvedaví….

 • biscuit hovorí:

  Mne JM nevadia, je to navyse nieco ine, ako ich ostatna konkurencia.A stale maju u mna plus za projekt Moje radio :) Ale zato Okey je podla mna zbytocnost nad zbytocnost. Vedel by som si miesto neho predstavit napr. Rock Jam.

 • Robert hovorí:

  Zo sa tyka toho (ne)zhodovania sa, si prilis velky pesimista. Snad sa zhodneme aspon na tom, ze ani jedno z uvedenych dvoch “radii” nemusi byt. Lebo mozno nasa diskusia sa dostava do polohy, ktore z tych dvoch hovien smrdi viac.

 • biscuit hovorí:

  Mno, B1 nebolo az tak zle, ale sluzilo hlavne ako take “odkladisko” Funradia, co bolo vo vysielani aj deost markantne pocut :) Inak co sa tyka JM vs Okey, v tom sa asi nikdy nezhodneme. Ale ja si stojim za tym, ze najzbytocnejsim radiom je prave Okey, lebo len skopiroval vsetko to, co uz davno ponukaju Expres, Jm a aj Fun.

 • Robert hovorí:

  Ja to vzdy budem brat tak, ze tato hroza nahradila B1. Nejedna sa o nahradenie sracky este vacsou srackou, ale o nahradenie vynikajucej stanice naprostym stuerenom, ktoremu zo zeme podlahu nedovidis.

 • Robert hovorí:

  Okey mam zapnute dnes cely den. Je to odrhovacka, ale nie je to taka sialena rotacia a totalne vykastrovane vstupy rozpravane nasladlym slizskym hlasom.

  Nie, JM jednoducho nie su prijatelne. To nie je radio. To musi skoncit.

 • biscuit hovorí:

  Skus si Okey vypocut dlhsie a uvidis, ze oproti nim su na tom JM este relativne dobre :)

 • Gulius hovorí:

  Fakže pekné prirovnanie, Trabant – Velorex:-D a asi to tak naozaj je! Som zvedavý, kedy konečne budeme mať aspoň takého Superba medzi rádiami

 • Robert hovorí:

  Medzi Okey a JM je velky rozdiel. Ako som uz napisal predtym, Okey je taka standardna sracka. Na druhej Je__e Melodie IMHO nenaplnaju zakladne atributy standardneho radia, co aj len velmi zleho. Nieco ako porovnanie Trabantu a Velorexu. Ten Trabant sa este da nazvat autom (so zatatymi zubami). Velorex uz asi tazko (aj ked to cloveka tiez povozi a ochrani pred dazdom). Je__e Melodie su taky velorex. Nieco, co pripomina radio len s dostatocne velkou davkou fantazie.

 • biscuit hovorí:

  No, Vondrackovu a Gotta tam nastastie nehraju. To by som asi zdielal tvoj nazor na toto radio :)
  Myslel som samostatne odbavovane vysielanie z Nitry. Rada to mohla vyriesit lisiacky. Mala trvat na dodrzani regionalneho charakteru na 95,2 pricom hud. format by mohol byt rozny…

 • biscuit hovorí:

  No a takto tam mas Okey, ktory tym ziskal dalsiu duplicitnu frekvenciu. To je ale vyhra, co? :)
  PS. Ani nahodou nie som posluchacom JM, dobrovolne by som si ich nikdy nenaladil.

 • Boris hovorí:

  To myslíš vážne? Videli sme, ako dopadlo zosieťovanie štyroch regionálnych rádií, všetky prakticky zanikli.

 • Robert hovorí:

  Ako moze fungovat mutacia niecoho takeho ako Je__e Melodie? jedine tak, ze v BA zahraju najpv Vondrackovu a potom Gotta a v NR najprv Gotta a potom Vondrackovu (to ber len ako priklad, neviem, co presne to tam stale omielaju).

 • biscuit hovorí:

  No lebo majitelia JM majetkovo vstupili do N-radia a keby im RVR povolila zosietovanie, tak by N-fungovalo ako regionalna mutacia JM.

 • Rasťo hovorí:

  Juraj, pekná práca a článok.

 • Pete hovorí:

  “Zároveň dávame verejný prísľub, že ak nám bude pridelená, vrátime našu doterajšiu nízkovýkonnú frekvenciu v Nitre”

  To je sice fajn, ale pani zabudla dodat, ze na frekvencii 87.8 NR mozu kvoli ruseniu vysielat len JM, takze si ju kludne mozu nechat…

 • Robert hovorí:

  Preco by mali Nitru jednoznacne dostat Je__e Melodie? Na to si ako prisiel? Jedine po odobrati 90,8 MHz a vrateni spat na Javorinu, kde patri. Potom by NR 95.2 MHz mala opodstatnenie.

 • biscuit hovorí:

  Staci sa pozriet do Ciech, kde to ma Lagardere velmi dobre “rozrobene”. Rada mu prideli takmer kazdy dokryvac, o ktory poziada.
  Ale Okeyu ani ich celoplosne pokrytie nepomoze k lepsej pocuvanosti. Navyse este 1 perlicka. Kym o Exprese, Fun, JM alebo _FM sa pisu clanky tak nejak automaticky, Okey si vzdy nechava zaplatit tlacovu spravu, kde sa pochvali “kazdym prdnutim” :)

 • biscuit hovorí:

  Tak, zda sa, ze Okey ma RVR riadne podmaznutu.Zacalo to pridellenim 95,2, ktore mali jednoznacne dostat JM. :( A dnesnym vystupenim sa to len definitivne potvrdilo.
  Pani Agocs je naozaj tak hlupa, alebo sa na to len hra, ked zozrala Okeyu ten ich absolutne zavadzajuci slogan ( kam sa na nich hrabe Expres s ich naj…) a takisto, ze Okey neponuka bulvar. Ved toto radio je stale len o bulvare. A co sa tyka etickeho kodexu, tusim pred par mesiacmi bolo na adresu R. Okey viac staznosti….

  • Valdo hovorí:

   Zacalo to uz skor pridelenim fajne sa prekryvajucich frekvencii 103.7 Presov (povodne Bardejov) a 107.1 Bardejov a to dokonca v ramci jedneho konania. Bohuzial vidim, ze nic sa nezmeni, pricom prave teraz je vhodna chvila trochu poupratovat.

 • FM hovorí:

  No dobře, ale multirigionální jo. A v budoucnu se spojí s východem nebo dobuduje. To je jedno, ale zajímala by mě jeho hudební složka.

 • Robert hovorí:

  IMHO v tomto licencnom konani ide len o frekv. po Radiu Duha. Ostatne je jasne. Akurat opticy to posobi tak, ze je v hre neviem kolko licencii.

  Moji favoriti na zisk frekvencii po Radiu Duha (aj ked nie asi najpravdepodobnejsi):

  TN – Fun Radio
  ZA – Krivan

  Tie komentare by si p. predsednicka mohla nechat na zasadnutia rady, nie zhadzovat uchadzacov verejne. Ta poznamka na adresu Rock Jam Radio bola vyslovene impertinentna. To by potom ani Hey nemohlo vysielat. Vsak oni vznikli na troskach Hviezdy FM.

 • Gulius hovorí:

  Ako to čítam, tak to Kriváň nemá byť celoploška, ale rádio horného Považia+ Sever Slovenska(Orava)….myslím, že je to zaujímavy projekt.
  P.S. Aj ja sa pripájam a pochvaľujem, za aktuálnosť a dobrý nápad zverejňovať prepisy:-)

 • Gulius hovorí:

  Osobne ma zaujali D1 a Kriváň, presne toto tu chýba, i keď Kriváň by mohol mať trochu iný názov, predsa len, je to komplikované.Ale regionálne rádio, ktoré ma na začiatok slušný kapitál a stojí za ním silná spoločnosť,s pomerne vysokým ímanim to je to pravé orechové….Celoplošky maju v tom Trenčíne a Žiline slušné pokrytie a len sa vykrúcajú, že nie a osobne si myslím, že rádia, ktoré majú 200 tisícové základné ímanie, asi len ťažko budú vedieť niečo ponúknuť.Takže držím palce Metalurg_Immo, s.r.o(Rádio D1) ale ako Žilinčan viac SVVH, s.r.o (Rádio Kriváň – zrejme prac. názov)

 • FM hovorí:

  Nejblbější kecy: absence stanice pro 40+ (Best, které ještě připomělo B1, už z toho důvodu by to měl prohrát),
  výměna frekvence slabší za silnější (Expres, Fun, Jemné)
  Podnikové a rodiné rádio D1 (ale co třeba bude hrát?)
  Nač tvořit další celoplošky (Kriváň) a přitom pohřbít Okey? U Jemných je sice chválihodná charitativní činnost, osvědčilo se i nemoderovaní, v poslední době klesli určitě díky množství reklam.
  Rozhodně bych vyhověl Rock Jamu, akorát si to musí líp obhájit – třeba, že kdysi tu rock byl, teď se mu nevěnuje nikdo. Vysílal i na silnějších frekvencích, než které požaduje, aspoň by na něj mohli zbít ty slabší. Poslouchal jsem ho na netu -hudba bezva, akorát ten pražskej moderátor.
  Nezapoměl bych na GO DJ.
  Zbytek bych dal smysluplnému Sro, akorát musí zlepšit FMko, nedělat z toho tu hrůzu zvanou alternativní mainstream, ale opravdu hrát věci, které jinde nenajdu, ne furt dokola.
  Stejně to dostane Okey na základě subjektivního rozhodnutí paní Agócs, takže celá tahanice bude úplně zbytečná

 • Juraj Koiš hovorí:

  Vďaka za pochvalu, píšem čo mi sily stačia, a vďačím RVR za sprevádzkovanie wi-fi pripojenia, bez ktorého by to nebolo možné :-)

 • ufo hovorí:

  dufam ze to dostane One

 • Valdo hovorí:

  Pekne spracovane. Z doteraz prezentovanych projektov by som TN pridelil One alebo D1. Zilinsku nikomu.
  Uvidime, co bude poobede, zvedavy som najma na Radio Hornet, to by mohlo ziskat aspon ZA.

  BTW s tym Radiom Krivan si dufam robia srandu…

 • evosonic hovorí:

  Velka pochvala Juraj ze tento napad on-line prepisu zasadnutia RVR. Informacie doslova hltam, aj mi obed vychladol :D Pride mi trosku teatralne vystupenie FUN radia, aj ked oni su asi jediny, kto si to moze dovolit :) Moj tip je, ze 89.1 dostanu prave oni, aj ked to nie je to, co by som si prial.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků