RVR zatiaľ neodňala licenciu Rádia Fajn

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes neodňala licenciu najmladšieho žilinského Rádia Fajn. Členovia rady sice obdržali žiadosť prevádzkovateľa o vrátenie licencie, ale vyžiadali si doplňujúce podklady k tomu, či osoba, ktorá žiadosť podala, je oprávnená konať v mene spoločnosti. RVR zároveň udelila prevádzkovateľovi Fajnu upozornenie na porušenie zákona, pretože v novembri nevysielal v súlade s licenčnými podmienkami.Ako nás informoval riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš, licenčná rada nechcela požiadavke žilinského vysielateľa vyhovieť, pokiaľ zástupcovia spoločnosti nepredložia doplňujúce doklady o tom, že osoba podpísaná pod žiadosťou je oprávnená konať v mene spoločnosti Servis Slovakia, držiteľa licencie Rádia Fajn. “Ak prevádzkovateľ sám požiada o odňatie licencie, zákon členom rady nedáva inú možnosť, ako mu vyhovieť. Vyžiadali sme si doplňujúce podklady k tejto žiadosti, aby sme vylúčili spory o to, či bola žiadosť podaná oprávnene,“ povedal Kukliš serveru RadioTV. Zároveň potvrdil, že Rada sa zaoberala aj dohľadom nad dodržiavaním zákona zo strany žilinského rádia. Tento bod však priamo nesúvisel s tým, že Rádio Fajn už v súčasnosti nevysiela. Týkal sa ešte novembra minulého roka, kedy žilinské rádio nevysielalo v súlade s platnou licenciou. “Vysielateľovi sme uložili sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona,” dodáva Kukliš.

Licenciu na vysielanie Rádia Fajn vlastnila od januára 2004 spoločnosť Servis Slovakia, s.r.o., ktorá sídlila na Námestí Ľ. Štúra v Žiline. Začiatkom februára táto firma zmenila majiteľa, sídlo aj meno. Po novom sa spoločnosť volá VM Servis, s.r.o., sídli na Björnsonovej ulici v Martine a jediným vlastníkom je Vladimír Matejík, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti. Kukliš zatiaľ nevedel povedať, či licenčná rada už obdržala oficiálne oznámenie o týchto zmenách. Zákon o vysielaní a retransmisii však zaväzuje každého broadcastera s licenciou, aby Radu informoval o podobných právnych úkonoch.

Rádio Fajn vysielalo pre Žilinu a blízke okolie od 1. júna 2004 do 9. januára 2008, kedy začal byť na jeho frekvencii šírený program Rádia Dúha ako predzvesť spoločnej programovej siete. Tá sa po avizovanom odňatí licencie zrejme neuskutoční. Prevádzkovateľ však môže až do rozhodnutia rady zvážiť, či sa chce licencie naozaj vzdať. Ak by sa ukázalo, že žiadosť nepodávala oprávnená osoba, prípadne ak zástupcovia spoločnosti doručia Kancelárii RVR späťvzatie žiadosti, licencia žilinskému rádiu zostane. Západoslovenské Rádio Dúha, ktoré plánovalo s Rádiom Fajn vytvoriť spoločnú programovú sieť, však môže aj bez jeho prítomnosti vysielať odpájaný program pre žilinský región, keďže v krajskej metropole má vlastný vysielač na frekvencii 104.2 MHz.

Juraj Koiš | další články autora 04.03 05:40

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků