RVR sa zaoberá licenciami rádií Beta a Dúha

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberala správnym konaním ohľadom prevodov podielov v licencovanej spoločnosti Rádia Dúha. Zároveň pokračuje aj správne konanie s hornonitrianskym Rádiom Beta, pri ktorom je podozrenie, že vysiela na prievidzskej frekvencii 93.9 MHz, hoci jej udelenie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Pridelenie frekvencie 93.9 Rádiu Beta nie je právoplatné


Prípad oboch staníc je do značnej miery odlišný. Prevádzkovateľ Rádia Beta získal v minuloročnom licenčnom konaní novú licenciu na rozhlasové vysielanie. Tá mu umožňuje pokračovať prevádzku na kľúčovej prievidzskej frekvencii 93.9 MHz, a rádio zároveň získalo aj nízkovýkonnú frekvenciu 104.3 na pokrytie centra Trenčianskeho kraja. Jeden z vtedajších účastníkov konania sa však odvolal na Najvyšší súd, a rozhodnutie o pridelení frekvencie 93.9 MHz tak nenadobudlo právoplatnosť. “Licencia Rádia Beta je právoplatná iba v časti týkajúcej sa pridelenia frekvencie 104.3 MHz. Dostali sme sťažnosť, že prevádzkovateľ vysiela aj na frekvencii 93.9, ktorú momentálne preverujeme,” hovorí riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš.


Hoci je zrejmé, že Rádio Beta skutočne vysiela aj na 93.9 z Kunieho vrchu, licenčná rada sa musí o tejto skutočnosti dozvedieť oficiálnou cestou. “Požiadali sme Telekomunikačný úrad o vykonanie meraní, či skutočne prebieha vysielanie na tejto frekvencii, prípadne o určenie programovej služby, ktorá je tam šírená,” potvrdzuje Kukliš. Rada môže o výsledku správneho konania rozhodnúť až po obdržaní oficiálnej dokumentácie. Kancelár rady však nevedel povedať, či sa tak stane už na najbližšom zasadnutí.


Pokračuje aj správne konanie s Rádiom Dúha


Licenčná rada sa minulý týždeň zaoberala aj odpustením zmeškanej lehoty Rádia Dúha, s ktorým vedie správne konanie o odňatí licencie. Zástupcovia vysielateľa žiadali o predĺženie lehoty, v rámci ktorej môžu predložiť svoje stanovisko k predmetu správneho konania. Licenčná rada následne rozhodne o výsledku konania, čo však môže urobiť, podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, až po obdržaní súvisiacej dokumentácie.


Účastník konania doručil rade žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty a zároveň žiadal o predĺženie tejto lehoty, aby mohol dodať svoje stanovisko v rámci správneho konania,” upresňuje riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. Správny poriadok podľa jeho slov pripúšťa odpustenie zmeškanej lehoty, ale iba v prípade, že účastník konania zároveň vykoná úkon, ktorý mal urobiť v zmeškanej lehote. “Keďže účastník konania zatiaľ nevykonal požadovaný úkon, nemohli sme jeho žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty vyhovieť, a ani sme nemohli túto lehotu predĺžiť.


RVR si pozvala zástupcu Dúhy na ústne vypočutie


Licenčná rada si pozvala zástupcu spoločnosti Rádiomédia, s.r.o., na osobné vypočutie pred nasledujúcim zasadnutím dňa 20. marca. “Na vypočutí dostane možnosť vyjadriť sa k predmetu správneho konania,” dodáva Kukliš. Ani v tomto prípade nie je jasné, či Rada rozhodne o výsledku konania už na najbližšom zasadnutí. Závisí to od obsahu stanoviska vysielateľa. “Ak by stanovisko účastníka obsahovalo skutočnosti, ktoré bude treba ďalej preveriť, Rada bude musieť s rozhodnutím počkať. Meritórne rozhodnutie v tejto veci teda môže, ale aj nemusí byť už na najbližšom zasadnutí,” uzatvára riaditeľ Kancelárie RVR.


Prevádzkovateľ Rádia Dúha koncom minulého roka zrealizoval vstup nového spoločníka do licencovanej spoločnosti Rádiomédia, s.r.o. Novým stopercentným majiteľom sa stala spoločnosť DAD INDUSTRIAL CAPITAL, Inc., z amerického štátu Delaware, a konateľom stanice sa vtedy stal Gabriel Fazekaš z Moldavy nad Bodvou, kam bolo administratívne presunuté aj sídlo spoločnosti. Zástupcovia firmy si však nevyžiadali predchádzajúci súhlas Rady s takýmto prevodom, čím porušili Zákon o vysielaní a retransmisii. Ak sa potvrdí, že k stanovenému prevodu naozaj došlo bez predošlého súhlasu Rady, regulátor bude musieť pristúpiť k odňatiu licencie.

Juraj Koiš | další články autora 13.03 11:50

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků