RVR: Rádio Dúha môže prísť o licenciu

Členovia licenčnej rady mali včera rozhodnúť o súhlase so vstupom nového investora do Rádia Dúha. Podľa riaditeľa Kancelárie RVR Ľuboša Kukliša však Rada preveruje možnosť, že k prevodu podielov už došlo bez jej súhlasu, za čo hrozí odňatie licencie.– Rádio Dúha už 10. rok na trhu –
* Rádio Dúha začalo vysielať 8. augusta 1997 a počas necelých desiatich rokov sa vypracovalo na najpočúvanejšiu súkromnú stanicu v Trenčianskom kraji, keď v rokoch 2003-2004 si ju naladilo takmer 80 tisíc poslucháčov denne. Podľa aktuálnej vlny prieskumu agentúry Median SK má Dúha 42 tisíc poslucháčov, čo je najviac spomedzi všetkých samostatne pôsobiacich regionálnych staníc.Radioweb
Licenčná rada mala včera na programe schválenie zmeny vlastníckych pomerov v spoločnosti Rádiomédia, s.r.o., ktorá prevádzkuje regionálne Rádio Dúha. Členovia rady mali rozhodnúť o predchádzajúcom súhlase so vstupom nového investora do tejto stanice. Ako nás informoval riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš, Rada musela celý proces odročiť, nakoľko existuje možnosť, že k prevodu podielov už došlo bez súhlasu regulačného orgánu. V najbližšom čase si RVR vyžiada podklady z Obchodného registra a následne rozhodne o ďalšom postupe.Zákon o vysielaní a retransmisii je v otázke prevodu firiem s licenciou pomerne prísny. Paragraf 54, odsek 1), písmeno c) totiž stanovuje, že ak prevádzkovateľ s licenciou prevedie viac ako 55% podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach na nového nadobúdateľa bez predchádzajúceho súhlasu Rady, regulačný orgán pristúpi k odňatiu licencie. “Tento problém sa vyskytol pri žiadosti o súhlas s prevodom, ktorú podali zástupcovia Rádiomédie. Ak by sa potvrdilo, že k prevodu viac ako 55% podielu na imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti s licenciou došlo bez súhlasu Rady, budeme musieť začať konanie o odňatí licencie. Zákon nám nedáva inú možnosť,” povedal Radiowebu Kukliš.Bol prevod podielu rýchlejší ako súhlas Rady?Podľa internetového výpisu z Obchodného registra vstúpil do prevádkovateľa Rádia Dúha, spoločnosti Rádiomédia s.r.o., zahraničný investor už 28. novembra. K tomuto termínu však licenčná rada ešte neudelila predchádzajúci súhlas, a ten nie je právoplatne udelený dodnes. Americká spoločnost DAD Industrial Capital, Inc., je však podľa informatívneho výpisu jediným vlastníkom Rádiomédie, a tak zrejme už došlo k prevodu 100% podielu v spoločnosti. Pripomeňme, že zákon v tomto prípade pozná jedinú formu sankcie, a tou je odňatie vysielacej licencie. Z rovnakého dôvodu bola pred štyrmi rokmi zrušená licencia severoslovenského Rádia Žilina, ktoré muselo následne ukončiť vysielanie.Rádio Dúha vysiela na základe licencie R/55 z roku 1997, ktorá je štandardne platná do 20. marca 2011. Držiteľom licencie je spoločnosť Rádiomédia, s.r.o., ktorú podľa internetového výpisu z Obchodného registra zastupuje nový konateľ Gabriel Fazekaš.

Juraj Koiš | další články autora 06.12 12:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků