RVR: Pokuty pre STV a Funradio

V utorok 30.08. sa konalo ďalšie zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu, na ktorom bolo začatých niekoľko správnych konaní voči STV, TV Markíza dostala upozornenie na porušenie zákona a peňažné pokuty boli udelené Slovenskej televízii a Funrádiu.– Zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu –
Poradové číslo zasadnutia: 14/2005
Dátum a čas konania: 30. augusta 2005 od 09:30
Miesto konania: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu
Počet bodov programu: 39
RVR
Po letnej prestávke sa dňa 30. augusta 2005 konalo už 14. tohtoročné zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu. Na programe bolo celkom 39 bodov. Rada sa zaoberala niekoľkými sťažnosťami na vysielanie niektorých televízií a rádií a takisto výsledkami niekoľkých kontrolných monitoringov vysielaní.

Jednému z nich sa nevyhlo napríklad žilinské rádio FAJN. Pri tomto rádiu sa vyskytlo podozrenie na odvysielanie skrytej reklamy, preto RVR začína v tejto veci správne konanie. Podobné správne konanie sa začalo aj proti Slovenskej televízii, ktorá prerušila Ranný magazín reklamou. Ďalšie konanie proti STV sa týka odvysielania upútaviek na program nevhodný a neprístupný pre maloletých pred 22. hodinou.

Peňažné pokuty pre Slovenskú televíziu, Funrádio a Okey Top

Nakoniec nasledovalo niekoľko návrhov na udelenie sankcií, televízia Markíza dostala dve upozornenia na porušenie zákona, keď v príspevkoch „Dal podnet Čarnogurský?“ a „Mečiar umelcom“ odvysielaných v Televíznych novinách nezabezpečila ich objektívnosť a nestrannosť. Potom už nasledovali peňažné pokuty, Slovenská televízia dostala pokutu 50-tisíc SK za opakované neoznačenie odvysielaného programu „Destinácia svet“ a Funrádio dostalo 2 pokuty za program K-Fun. Prvá vo výške 50-tisíc SK bola udelená pre podozrenie z toho, že program svojím spracovaním zasiahol do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných. Druhá 150-tisíc SK je za odvysielanie K-Funu, ktorý mohol narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých. Rada si ďalej posvieti na dve nasledujúce časti tejto relácie. Peňažnú pokutu 3-tisíc SK dostalo takisto rádio Okey Top, ktoré zabudlo aspoň raz za hodinu odvysielať identifikačný jingel s názvom práve počúvanej stanice.

Nasledujúce zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu je naplánované na utorok, 13. septembra 2005.

Vlado Valaštiak | další články autora 06.09 12:05

  • misko hovorí:

    Rad by som chcel poslat staznost na slov. televiziu koli neetickym programom ako “peniaze na ruku” a reklamam pocas dna na prostriedky na erekciu a nedostojnym prerusovaniam sportovych prenosov reklamami.Na co potom sluzia koncesionarske poplatky.Rad by som sa chcel dopracovat na adresu prislusnej organizacie ktora by to ma na starosti.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků