RVR: Licencie zmenené televízii Markíza, rádiám Twist a Okey

Na poslednom riadnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu zmenila na žiadosť vysielateľov niekoľko licencií. Medzi rádiami to boli Twist a Okey, aktualizovanú licenciu má takisto televízia Markíza a Mestská televízia v Rožňave.– Zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu –
Poradové číslo zasadnutia: 14/2005
Dátum a čas konania: 30. augusta 2005 od 09:30
Miesto konania: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu
Počet bodov programu: 39
RVRPo letnej prestávke sa dňa 30. augusta 2005 konalo už 14. tohtoročné zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu. Na programe bolo celkom 39 bodov, medzi najzaujímavejšie patrili úpravy licencií rádií Twist a Okey a televízie Markíza. O zmenu požiadalo takisto Mestské televízne štúdio Rožňava a niekoľko káblových operátorov.


Licencie rádií Twist a Okey aktualizované

Medzi prvé body patrila aktualizácia licencie rádia Twist, ktoré požiadalo o zmenu v údajoch o štatutárnych a kontrolných orgánoch spoločnosti RADIO TWIST, a. s. vlastniacej licenciu. Rada túto žiadosť schválila. O podobnú úpravu požiadalo takisto rádio Okey, nakoľko v spoločnosti Okey radio, a.s. vlastniacej licenciu na vysielanie došlo k zmenám v dozornej rade a v jej predstavenstve. Takisto bola Radou schválená.


Markíza už vysiela 24 hodín denne

O aktualizáciu licencie požiadala aj televízia Markíza. Išlo konkrétne o zmeny podielov programových typov, časového rozsahu vysielania (aktuálne 168 hod./týždeň), podielu vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme (min. 11%). Táto úprava bola vyvolaná prechodom televízie na 24 hodinový formát nepretržitého vysielania, ktorý bol zavedený ešte v júli tohto roka. Aktuálne teda podiely programových typov vyzerajú nasledovne:

Podiely programových
typov za bežný mesiac
(určené z programovej skladby
doručenej Rade RTV dňa 23.06.2005)

(č.p.d. 1432/2005)

Doplnkové vysielanie: max. 20 %
Programy: min. 80 %
Spravodajstvo: 8 %

Publicistika:
9 %
• Politická publicistika: 1,5 %
• Ostatná publicistika: 7,5 %
Dokumentárne programy: 1 %
Dramatické programy: 58 %
Zábavné
a hudobno-zábavné programy
:
22 %
Hudobné programy: 2 %
Vzdelávacie programy: 0 %
Náboženské programy: 0 %
Športové programy: 0 %

Mestská televízia v Rožňava rozširuje vysielanie

V ďalších bodoch rokovania Rada upravila licenciu aj Mestskému televíznemu štúdiu Rožňava, ktorému zmenila časový rozsah vysielania na 3 hodiny týždenne a tomu boli prispôsobené aj podiely programových typov.

Vlado Valaštiak | další články autora 06.09 06:05

 • okeyman hovorí:

  Vlado,je to OKEY,stane sa to…

 • lubosss hovorí:

  Mňa ste neurazili ani nepohoršili, len si treba dávať pozor na takéto veci, treba sa im vyvarovať….

 • Vlado Valaštiak hovorí:

  Vďaka za upozornenie, už je to opravené. Ospravedlňujem sa, ak som niekoho mojim príspevkom urazil alebo pohoršil.

 • okeyman hovorí:

  Vlado Valaštiak,vráť sa do školy a nauč sa slovenský jazyk spisovne používať,je to hanba použiť český výraz v tak jednoduchej vete.Môžeš sa hanbiť !!!

 • Juraj Koiš hovorí:

  Max, prečo Vašou “fundovanou” poznámkou zaplavujete aj iné, nesúvisiace, diskusné fóra? Čo ešte vám prekáža na článkoch pánov Valaštiaka a Jarkovského okrem preklepov?

 • Max hovorí:

  “Redaktor” Vlado Valaštiak a “redaktor” Peter Jarkovský naučte sa poriadne po slovensky ako aj slovenský pravopis a potom sa hrajte na redaktorov Radiowebu. (Rada zadramo.)

 • lubosss hovorí:

  “Aktuálne teda podiely programových typov vypadajú nasledovane:”

  “Vypadajú” – nespisovne

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků