RTI stále nevrátilo prešovskú frekvenciu

Popradské nadregionálne Rádio RTI, ktoré vysiela na dvoch FM frekvenciách na východnom Slovensku, má stále pridelenú aj prešovskú frekvenciu 89,8 MHz, hoci ju nevyužíva. Vedenie stanice pritom už dávnejšie avizovalo, že túto frekvenciu oficiálne vráti. Licenčná rada však žiadnu podobnú žiadosť ani zmenu neeviduje.

Frekvencia pridelená od jari 2006


V súvislosti s vyhláseným licenčným konaním sa medzi zaradenými frekvenciami očakávali aj dva kmitočty Rádia Dúha (podrobnosti tu), ako aj prešovská frekvencia 89,8 MHz, ktorá momentálne patrí Rádiu RTI. Prevádzkovateľ RTI získal túto frekvenciu ešte v jarnom licenčnom konaní v roku 2006. Do dnešného dňa ju však nerozvysielal, čo už je viac ako jeden a pol roka. Keď sme o tomto prípade prvý raz písali v máji, PR manažérka popradského vysielateľa Petra Norrisová a neskôr aj riaditeľ stanice Eric Wiltsher serveru RadioTV potvrdili, že o frekvenciu nemajú záujem a avizovali jej vrátenie. „Túto frekvenciu sme vrátili, takže vysielať na nej nebudeme,“ potvrdila nám Norrisová v máji.


Preto nás zaujímalo, z akého dôvodu sa už druhýkrát uvoľnená frekvencia neobjavila v licenčnom konaní. „Rada do dnešného dňa neobdržala od držiteľa licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio RTI žiadnu žiadosť o odňatie frekvencie alebo zmenu licencie v tomto smere,“ uviedol riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. Faktom tiež je, že odňatie licencie nebolo uvedené v žiadnom z oficiálnych zápisov zo zasadnutia. Licenčná rada spravidla odníma frekvencie na vlastnú žiadosť vysielateľov. Zákon jej však umožňuje zasiahnuť aj v prípade, ak prevádzkovateľ nevyužíva frekvenciu na účely, na ktoré bola udelená, prípadne ak nevysiela v súlade so svojou platnou licenciou.


Odňatie bez súhlasu vysielateľa nie je bežné


V týchto prípadoch však RVR pristupuje k odňatiu frekvencií len veľmi sporadicky. Niektoré rádiá pritom aj viac rokov nevyužívajú svoje frekvencie. Napríklad Rádio Twist malo viacero frekvencií, ktoré nedokázalo rozvysielať v časovej lehote viac ako jeden rok. Rádio Okey nedávno sprevádzkovalo martinský vysielač približne po dvoch rokoch od získania frekvencie v tejto lokalite. Medzi rekordy patrí aj rožnavská frekvencia 89,0 MHz Rádia Kiss. Kvôli problémom s distribúciou signálu na predmetnú kótu ju Kiss nevyužíva niekoľko rokov a môže ju rozvysielať len vďaka prechodu na satelitnú distribúciu signálu.


Prešovskú frekvenciu 89,8 MHz si ešte v roku 2003 individuálne skoordinovalo košické rádio Okey Top, ktoré však následne zaniklo. V ďalších rokoch o ňu prejavili záujem aj nízkorozpočtové projekty, aby ju nakoniec získalo Rádio RTI. Ak ju predstavitelia tejto stanice skutočne vrátia, mala by už po tretíkrát byť zaradená do licenčného konania. V tomto roku sa jej nové udelenie už nestihne, a tak sa o ňu potenciálny záujemca môže uchádzať najskôr v jarných mesiacoch budúceho roka.


Nie je jasné, dokedy musí byť spustená frekvencia


Vysielací zákon pritom nešpecifikuje časovú lehotu, do ktorej musí vysielateľ s určitosťou spustiť novú frekvenciu. V prípade, ak už vysiela aspoň na jednej inej frekvencií, má na spustenie tých ďalších prakticky neobmedzený čas. Zasiahnuť môže jedine licenčná rada tak, že nevyužívané kmitočty odníme a zaradí späť do výberového konania. K tomuto kroku však v posledných rokoch nedošlo. Zatiaľ posledný známy prípad nedobrovoľného odňatia frekvencie súvisel so zaniknutým trnavským Rádiom Forte, ktoré prišlo o frekvenciu 99,4 MHz v Štúrove práve z dôvodu jej dlhodobého nevyužívania. V jeho prípade však zavážil fakt, že išlo o lukratívnu frekvenciu z medzinárodnej ženevskej koordinácie s povoleným vyžiareným výkonom do 10kW.

Juraj Koiš | další články autora 29.10 04:30

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků